Vihreiden ryhmäpuheenvuoro 10.2.2012

Arvoisa puhemies

Suomi on suurien haasteiden edessä. On vanheneva väestö, joka on huolehdittava hyvin. On nuorisoa, josta osalla menee hyvin, mutta yhä kasvavalla osalla liian huonosti. Maamme pitää olla sellainen, että se tarjoaa kaikille samat mahdollisuudet. Kiusaamista ei tule sallia. Jokaisen on voitava tuntea itsensä arvokkaaksi, jokainen on tärkeä, kaikilla on rakkaita. Jos lapsillamme on hyvä olla, on meilläkin hyvä. Koulutustarjonnan on annettava jokaiselle oma paikkansa, oli sitten kyse ammattikoulusta tai työpajasta.

Vihreä eduskuntaryhmä haluaa kaikille samat mahdollisuudet, samat ihmisoikeudet, vanhusten arvokkaan hoidon, lapsille hyvän ja mielekkään koulun sekä tasa-arvoisen avioliittomahdollisuuden kaikille, jotka rakastavat.

Vihreä ryhmä kannattaa kuntarakenteen uudistamista, mutta sitä ei tule tehdä ylhäältä käsin annettuna, vaan kuntia ja sen asukkaita on kuultava. Uudistuksessa on kysymys siitä, että jokaisen asukkaan palvelut turvataan. Tavoitteena on, että palveluiden järjestämisvastuu selkeytyy. Nyt monet keskeiset palvelut ovat erilaisten kuntayhtymien tuottamia, joten demokraattinen ohjaus niissä on heikentynyt.

Uudistus voi toteutua järkevällä tavalla seutuvaltuustoina, joissa on kunnanosavaltuustoina esimerkiksi nykyiset kunnat tai muut sopivaksi katsotut alueet. Yhteisen vaaleilla valittavan seutuvaltuuston vastuulla olisi seudulliset asiat kuten joukkoliikenne ja erikoissairaanhoito. Nykyiset kunnat vastaisivat lähipalveluista, kuten peruskouluista, päivähoidosta ja vanhusten palveluista. Kaksiportainen hallintomalli on käytössä miltei kaikissa maailman metropoleissa.

Palveluiden turvaaminen on keskeisintä ja toinen tärkeä seikka on, että maankäytön suunnittelu saadaan seudullisesti järkeväksi. Tarvitaan kohtuuhintaisia asuntoja, mutta yhdyskuntarakenne ei saa hajautua hallitsemattomasti. Järkevä suunnittelu vähentää liikenteen ilmastopäästöjä ja säästää arvokkaita luontokohteita ja viheralueita.

Uudistuksen keskiössä on asukkaat ja heidän palveluidensa turvaaminen. Asukkaita on kuultava. Kansanäänestykset ovat tärkeitä näin isossa kysymyksessä. Kuntarakennetyöryhmän esitys on vasta esitys ja vihreä ryhmä tekee omat linjauksensa kuntakuulemisten jälkeen.

Muutos herättää myös kysymyksiä ja pelkoakin. Ihmisten identiteetti rakentuu kotipaikkaan, omaan kylään. Tärkeää on, että paikan nimet säilyvät ja että asukkaiden vaikutusmahdollisuudet vahvistuvat ja lähidemokratia turvataan.

Arvoisa puhemies

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden suojelu ovat aikamme suurimpia haasteita. Syyskuun lopussa oli se päivä vuodesta, jolloin maapallon ihmiset olivat käyttäneet loppuun kaikki ne resurssit, jotka planeettamme pystyy vuoden aikana tuottamaan. Maailman ylikulutuspäivä havainnollistaa, kuinka paljon kulutamme maapallon resursseja yli kestävän tason. Se kertoo meille, paljonko liikaa tuotamme hiilidioksidipäästöjä suhteessa maapallon kykyyn sitoa hiilidioksidia, paljonko liikaa hakkaamme metsiä suhteessa niiden kasvuvauhtiin, paljonko ylikalastamme kalakantoja ja paljonko liikaa tuotamme jätettä suhteessa planeetan kantokykyyn. Toista maapalloa tai edes puolikasta ei ole tulossa pelastamaan meitä. Nyt toivomme on siinä, että Durbanissa saatiin lupaus kattavasta kansainvälisestä ilmastosopimuksesta ja ministeri Niinistön asettaman ilmastopaneelin tehtävä on valmistella hallitukselle vuosittaiset päästöbudjetit, joilla voidaan edetä kohti kestävää päästötasoa. Ilmastopaneeli selvittää myös ilmastolain säätämistä.

Arvoisa puhemies

Kauppataseemme on ollut pitkään negatiivinen, mikä muiden haasteiden ohella heikentää valtion taloutta. Valtiontalouden sopeuttamistoimet ovat tärkeitä, sillä emme halua tehdä syömävelkaa ja jättää sitä lastemme maksettavaksi. On hyvä muistaa, että tarvitsemme myös kasvun siemeniä. Vihreä talous ja sen tuomat työpaikat on osa tulevaisuuden menestystarinaa. Meidän tulee olla muutoksen airut eikä perässätulija. Vihreän talouden ohella Suomi elää huippututkimuksesta ja innovaatioista kumpuavasta edistyksestä. Koulutuksen ja tutkimuksen tasoa ei siksi pidä laiminlyödä heikossakaan taloustilanteessa. Yrittäjyydelle ja uudelle kasvuyrittäjyydelle on löydettävä tilaa. On tehtävä sellaista politiikkaa, joka edistää yrittäjyyttä paremmin kuin ennen. Globaalin työn järjestäytymisen rakennemuutos koettelee ja esimerkiksi Nokialta irtisanottavat ihmiset ja heidän asuinpaikkakuntansa tarvitsevat valtiolta käden ojennuksen.

Valtion talouden sopeutustoimissa ei saa tehdä eriarvoistavaa politiikkaa. Rikkailta voimme ottaa enemmän ja voimme korottaa ympäristöveroja, mutta köyhiä ja heikompiosaisia ei tällä kertaa saa rokottaa. Harmaa talous on saatava kuriin, sillä sen kitkeminen edistää rehellistä yrittäjyyttä, lisää valtion tuloveroja ja turvaa myös työntekijää.

Puolustusvoimauudistus on osa valtiontalouden tasapainottamista. Uudistus on perusteltu, sillä ikäluokat pienenevät ja tilat ja punkat ovat olleet tyhjinä. On selvää, että ne paikkakunnat, joita varuskuntien lakkautukset koskevat, tarvitsevat rakennemuutostukea ja irtisanottavat työntekijät työtä tai koulutusta.

Yksi kohtalon kysymys Suomen selviytymiselle on työllisyysasteen nosto. Työelämän muutokset ovat tärkeitä. Muissa pohjoismaissa tehdään enemmän osa-aikatyötä kuin Suomessa. Se on pienten lasten vanhemmille mahdollisuus pysyä työelämässä. Työtä tarvitaan myös osatyökykyisille. Työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen sekä mielenterveydestä huolehtiminen ovat avainasemassa.

Arvoisa puhemies

Vihreä ryhmä on valmis tarttumaan haasteisiin yhdessä muiden kanssa. Tehkäämme ratkaisuja, jotka ovat inhimillisesti oikeita ja turvaavat lastemme tulevaisuuden.