Valtuustossa keskusteltiin tänään reilu kolme tuntia vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelman kehyksestä. Kiihkein vääntö kohdistui rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron nostoon. Kaupunginhallituksessa vihreiden ja demareiden esitys veron nostosta Helsingin tasolle (1,65->1,8) kaatui niukasti puheenjohtajan (kok.) äänellä. Valtuustossa vastaava esitys kaatui äänin 29-34.

On uskomatonta, ettei Espoossa haluta käyttää näinkään lievää keppiä, jotta olemassa olevan infran äärellä olevat rakentamattomat tontit saataisiin rakennettua ja pääkaupunkiseudun asuntopulaa näin helpotettua. Nostoa vastustivat Kokoomus, Rkp ja Keskusta.

Toivottavasti kunnallisvaalien jälkeen voimasuhteet keikahtavat niin, että tämäkin asia menee vuoden kuluttua läpi!

Kehyskeskustelussa nostimme vahvasti esiin joukkoliikenteen rahoituksen turvaamisen. Nyt kehyksessä on 2,8 miljoonan aukko verrattuna HSL:n ehdotukseen. Konsernijaostossa aamulla Vihreiden esitys kaupungin lisärahoituksesta kaatui mm. Kokoomuksen vastustukseen. Vaikka päätökset tehdään HSL:ssä, valtuustossa pitäisi käydä linjaava keskustelu siitä, mikä on Espoossa joukkoliikenteen tavoitetaso ja miten se rahoitetaan.

Alla puheenvuoroni, jossa nostin joukkoliikenteen lisäksi esiin ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä harmaan talouden torjunnan.

Arvoisa puheenjohtaja hyvät valtuutetut,

Kehys on valmisteltu nykyisten veroprosenttien pohjalta, vaikka raha ei riitä välttämättömiin investointeihin. Tällä menolla meillä on lähivuosina edessä joko lisävelkaantuminen tai tulopohjan kasvattaminen.

Vihreä valtuustoryhmä kannattaa tuloveroprosentin säilyttämistä nykyisellään ensi vuoden osalta. Mikäli taloustilanne ei kohene, vuoden 2014 kehyksen valmistelussa tuloveroprosentin korotusta on kuitenkin tarkasteltava yhtenä keinona tulopohjan kasvattamiseen. Vihreiden mielestä veroja voidaan ja suorastaan pitää korottaa välttämättömien palvelujen turvaamiseksi.

Taloudellisesti vaikeina aikoina sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve korostuu. Se ei helpota menopaineita. Tarkastuslautakunta on jälleen kerran puuttunut sosiaali- ja terveystoimen alibudjetointiin. Toimeentulotukeen ja erikoissairaanhoitoon varatut rahat eivät tänäkään vuonna tule riittämään. Budjetointi näiden osalta on jatkossa saatava realistiselle tasolle.

Vuoden 2013 talousarvion valmistelussa haluamme kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

Ensiksi: On jatkettava panostamista ennaltaehkäiseviin terveyspalveluihin. Näihin lisäsimme rahaa viime syksyn budjettineuvotteluissa. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, perheiden tuki, nuorten työllisyys. Kaikki asioita joihin panostamalla ehkäisemme lasten ja nuorten syrjäytymistä ja vakavampia ongelmia.

Toiseksi: Vastuullinen taloudenpito edellyttää nollatoleranssia harmaalle taloudelle. Investoimalla omaan palvelutuotantoon varmistamme, että veroeurot jäävät kartuttamaan kaupungin kassaa. Espoon on myös vaadittava käyttämiltään yrityksiltä puhtaita papereita ja varattava riittävät resurssit ostopalveluiden valvontaan koko konsernissa.

Esimerkiksi siivoustyöstä teetetään tällä hetkellä noin kolmasosa ulkopuolisilla yrityksillä. On välttämätöntä, että valvonta ulotetaan aina koko alihankintaketjuun asti ja valvontaan varataan riittävät henkilöresurssit.

Espoon on aktiivisesti etsittävä keinoja, joilla voidaan välttää yhteistyö sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin. Tässä asiassa pääkaupunkiseudun kuntien kannattaa tehdä tiivistä yhteistyötä.

Kolmanneksi: Korostamme, että investointeja on lähivuosina priorisoitava erityisen tarkasti. Homekoulut ja -päiväkodit on korjattava ja raideinvestointeja kiirehdittävä.

Investointipaineita keventää se, että rakentaminen keskitetään olemassa olevien hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. KHO:n päätöksen jälkeen Histan rakentaminen on siirrettävä tulevaisuuteen ja keskityttävä täydennysrakentamiseen siellä, missä raiteet, kadut ja viemärit ovat jo valmiina.

Myös muu joukkoliikenne vaatii merkittäviä panostuksia, jotta saamme raiteiden lisäksi bussirunkolinjat ja tehokkaan metron syöttöliikenteen palvelemaan kaikkia espoolaisia, lipunhintoja korottamatta. Valtuustolta on viety mahdollisuus linjata joukkoliikennesatsauksista. Kaupungin lausunnot asioista päättävälle HSL:lle antaa kaupunginhallituksen konsernijaosto.

Siksi teen seuraavan toivomuksen:

”Valtuusto toivoo, että vuoden 2013 talousarvion valmistelussa pyritään siihen, että joukkoliikenteen lipunhintoja ei koroteta merkittävästi ja palvelutaso säilyy nykyisellään tai paranee.”

Toivomus on linjassa viime budjettineuvotteluissa hyväksytyn pöytäkirjamerkinnän kanssa, jonka mukaan erityistavoitteena on nostaa joukkoliikennejärjestelmän houkuttelevuutta moninaisin toimenpitein siten, että käyttöaste nousee merkittävästi.