Valtuustoillan kuumin aihe oli Blominmäen jätevedenpuhdistamon osayleiskaavan hyväksyminen. Valtuusto päätti jo vuonna 2009, että nykyisin Suomenojalla sijaitseva puhdistamo siirretään Kehä III:n varteen pari kilometriä Espoon keskustasta länteen. Nyt sitten valtuuston tuli päättää osayleiskaavasta, jotta puhdistamon rakentaminen voidaan aloittaa – ja päästään rakentamaan uusia asuntoja Suomenojalle eli Finnooseen. Espoon uudessa jäteveden puhdistamossa tullaan tulevina vuosikymmeninä puhdistamaan noin miljoonan pääkaupunkiseudun asukkaan jätevedet. Näin mittavaa laitosta rakennettaessa on ympäristöriskit arvioitava todella tarkkaan. Vihreä valtuustoryhmä ohjasi keskustelua ympäristönsuojelun suuntaan niin aktiivisesti, että ”perusvaltuutettu” Huhta kritisoi valtuuston kuulostavan Vihreiden puoluekokoukselta.

Valtuutettu Henna Partanen kiinnitti puheenvuorossaan huomiota siihen, että hätätilanteissa jätevedet juoksutettaisiin Espoonjokeen, vaikka Ely-keskuksen lausunnon mukaan Espoonjokea ei tulisi käyttää hätäpurkuyhteytenä. Vihreät olisivat halunneet jättää asian pöydälle, kunnes ympäristölle turvallisempi vaihtoehto on löydetty. Partasen mukaan nyt ei kannattaisi kiirehtiä, kun kuitenkin puhutaan jopa sadan vuoden investoinnista. Valtuuston enemmistö ei tukenut vihreiden esitystä ja pöydällepano äänestys hävittiin 22-53. Onneksi valtuusto päätti, tosin vain toivomuksen muodossa, että hätäylivuotoyhteys Espoonjoen kautta Espoonlahden Natura-alueelle ei saa aiheuttaa haittaa Espoonjoen kalakannalle eikä uhanalaiselle meriuposkuoriaiselle. Risto Nevanlinna vaati toivomuksessaan, että on tutkittava myös kehätien nostamista sillalle puhdistamon kohdalla tai siirtämistä kulkemaan maan alla, jolloin viheryhteys saataisiin varmasti turvattua. Valitettavasti Nevanlinnan erinomainen toivomus hylättiin.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksesta Kauniaisten ja Kirkkonummen kanssa päätettiin heti valtuustoillan aluksi. Vihreiden valtuutettu Mari Nevalainen puhui eläinsuojelun tärkeydestä: ” On kummallista, ettei Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa ole eläinsuojelulääkäriä, joka päätyönään hoitaisi eläinsuojelua, kysyi Mari Nevalainen. Eläinsuojeluilmoitusten määrä on jatkuvassa kasvussa Espoossakin, joten huoli eläinten hyvinvoinnista ei ole ollenkaan perusteeton. Helsingin eläinsuojeluyhdistys HeSy tekee arvokasta työtä myös Espoossa, vaikka Espoo ei mitenkään tue yhdistyksen toimintaa. Tähän pitää saada korjaus!

Demarit olivat taas kerran hakemassa poliittisia irtopisteitä, kun he vaativat aloitteessaan hätätoimenpiteitä terveyskeskusjonojen purkamiseksi. Valtuusto päätti tyynen yksimielisesti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että saamme toimenpideohjelman potilasjonojen lyhentämiseksi. On totta, että Espoon terveyspalveluissa on parantamisen varaa. Asia on niin tärkeä, että sillä ei pitäisi tehdä populistista politiikkaa. Demareilla on ollut jo monta vuotta avaimet käsissään, sillä lautakunnan puheenjohtaja on demari. Miksi demarit eivät ole tehneet asialle mitään lautakunnassa ?