Tapiolan onneton alakoulutilanne ottaa vihdoin askeleen eteenpäin! Kaupunginvaltuusto päätti, että Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulut puretaan ja niiden tilalle toteutetaan uudet koulut. Tavoitteena on, että Jousenkaaren uusi koulu valmistuu vuonna 2021 ja molempien osalta edellytetään tietoa realistisesta aikataulusta elokuuhun mennessä. Aarnivalkean tai Tapiolan koulun läheisyyteen toteutetaan siirtokelpoiset väistötilat kesään 2019 mennessä.

Näitä päätöksiä on odotettu. Ja niitä olisi pitänyt tehdä jo aiemmin. Esimerkiksi Jousenkaaren osalta äänestimme kaupunginhallituksessa joulukuussa 2016 vanhan rakennuksen purkamisen ja kunnollisten väistötilojen puolesta, mutta enemmistö päätti silloin toisin. Nyt onneksi valtuusto on yksimielisesti tämän ratkaisun takana.

Kaupunginvaltuusto päätti myös, että nämä kiirehtimiset eivät saa aiheuttaa viivästyksiä muille kouluhankkeille. Samassa yhteydessä päätettiin myös, että Matinkylään toteutetaan lukiotilat ja että Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukiot sijoitetaan Otaniemeen, missä Aalto-yliopiston läheisyys luo hyviä mahdollisuuksia yhteistyöhön.

Vihreät ovat tehneet koulujen kuntoon saamiseksi väsymätöntä työtä Tiina Elon johdolla tila- ja asuntojaostossa sekä Inka Hopsun johdolla opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa. Elo kuvasi puheenvuorossaan kattavasti kouluverkkopäätösten historiaa ja totesi: “Investointikatto ei saa olla este sille, että kaikille espoolaisille lapsille ja nuorille turvataan terveelliset ja turvalliset tilat. Väistötilat on järjestettävä niin, että vältetään hankalia bussikuljetuksia ja perheiden arki sujuu.”

Hopsu kävi puheenvuorossaan läpi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä ja esitti Matinkylän osalta muutosta päätökseen siten, että ensisijaisesti rakennetaan jo pitkään odotettu koulu Tynnyripuiston tontille ja vasta toissijaisesti hyödynnetään mahdollista School as a service -mallia alueella. “Koululla on kiire, joten rakentaminen pitäisi saada pikaisesti liikkeelle, ei ole kauaa aikaa odotella sopivien kumppaneiden löytymistä uuteen suunnitteluun.” Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Mari Anthoni kritisoi puheenvuorossaan terävästi niitä puolueita, jotka ovat aiempina vuosina kitsaudellaan viivästyttäneet koulukorjauksia ja järkeviä väistötiloja. “On häpeällistä, että tolkuttomilla summilla rakennettujen, hulppeiden metroasemien vierestä kuljetetaan lapsia vanhojen, homeisten koulurakennusten pihoista pitkien matkojen päähän surkeisiin väistötiloihin. Lapsemme ja heidän opettajansa ansaitsevat ja tarvitsevat parempaa.”

Kouluverkkopäätösten lisäksi kokouksessa käsiteltiin vuoden 2017 tilinpäätös ja arviointikertomus. Keskustelua heräsi erityisesti ikääntyneiden kotihoidon tilanteesta ja kehittämistarpeista, lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä yleisesti valtuuston mahdollisuuksista ohjata kaupungin toimintaa.

Tarkastuslautakunnan jäsen Päivi Raunu nosti puheenvuorossaan esiin lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä työllisyyden parantamisen. Raunu korosti, että tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset nuorten mielenterveyspalveluista ja sivistystoimen resursseista tukea tarvitsevien koululaisten tukemiseen on syytä ottaa vakavasti lautakunnissa ja budjetin valmistelussa. “Pidetään huolta, että vastuullisessa ja inhimillisessä Espoossa lastemme ja nuortemme tukiverkot kestävät – vain sitä kautta kaupunkimme on elinvoimainen jatkossakin!”

Johanna Karimäki puhui työllisyyden parantamisen ja haavoittuvassa asemassa olevien puolesta sekä peräänkuulutti puheenvuorossaan Nupolin kehittämistä: “Kukaan ei saa jäädä ilman tarvitsemaansa hoitoa. Jokainen apua hakeva nuori on aidosti kohdattava.”

Sirpa Hertell vaati puheenvuorossaan parempaa yhteistyötä kaupungin ja HSL:n välille. Hertell on tehnyt HSL:n hallituksen varapuheenjohtajana tinkimättömästi työtä espoolaisten joukkoliikenteen puolesta. “HSL:n hallituksessa on ollut lähes mahdotonta saada ymmärrystä ja parannuksia metron liityntäliikenteen ongelmiin. Luvatut neljä uutta ruuhka-ajan suoraa linjaa Espoosta Kamppiin ovat hyvä alku, mutta ratkaisut eivät saa olla sellaisia, että toisaalla matka-ajat entisestään pitenevät, kuten nyt Latokaskessa uhkaa käydä.”

Saara Hyrkkö peräänkuulutti avointa valmistelua vaikuttavimmista keinoista pitkään esillä olleiden epäkohtien korjaamiseksi. “Valtuutettuina kenties tärkein tehtävämme on pitää ääntä niiden puolesta, joiden oma ääni ei kuulu. Hyvillä tavoitteilla ei ole väliä, jos rahat eivät riitä. Rahalla ei ole väliä, jos osaavaa henkilöstöä ei saada pidettyä ja jos prosessit eivät toimi – siis jos johtaminen ontuu.”

Näiden kahden ison kokonaisuuden lisäksi kokouksessa käsiteltiin liuta valtuustoaloitteita ja -kysymyksiä. Tenniksen ja sulkapallon harrastusmahdollisuuksia käsittelevän aloitteen käsittelyssä hyväksyttiin yksimielisesti Birgitta Johanssonin toivomus sulkapallon huomioimisesta.