Illan merkittävin asia oli teknisen ja ympäristötoimen johtajan Olavi Loukon seuraajan valinta. Alkuun kaupunginjohtaja alusti asiasta. Teknisen ja ympäristötoimen johtaja johtaa yli 600 työntekijän organisaatiota, jonka tehtävänä on Espoon kasvun hallitseminen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Tehtävän keskeinen ydin on strategisessa maankäytössä. Koska haastattelujen ja ryhmien kanssa käytyjen keskustelujen tuloksena ei löytynyt yhtä vahvaa ehdokasta, kaupunginjohtaja päätyi esittämään virkavaalia.

Asian käsittely oli melkoinen jännitysnäytelmä, koska Kokoomuksen kanta ei ollut ennakkoon tiedossa. Ryhmän pj. Inka Hopsu tähdensi ryhmän puolesta pitämässään puheessa, että teknisen ja ympäristötoimen johtajan tehtävä on erittäin tärkeä kasvavassa kaupungissa, joka investoi voimakkaasti.

Hopsu korosti, että hyvän toimialan sisällön osaamisen lisäksi kaupungin kakkosjohtajalla on suuri merkitys kaupungin johtamiskulttuurin kehittämisessä. Myös kunnan päätöksenteon tuntemus ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien aito huomioiminen ovat vihreille tärkeitä perusteita ehdokkaan valinnassa. Näillä perustein kannatimme Matti Kurosta.

Saara Hyrkkö harmitteli puheenvuorossaan, ettei viiden kärkeen yltänyt yksikään nainen. Hyrkkö kehotti Espoota toimimaan tasa-arvon edistämiseksi, jotta jatkossa olisi toisin: ”Tämä kertoo ehkä ennen kaikkea alan miesvaltaisuudesta – asiasta, johon Espookin voi osaltaan vaikuttaa varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja muissa rekrytoinneissaan.”

Omassa puheenvuorossani avasin valintaprosessia, jossa olin mukana alusta asti kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan ominaisuudessa. Viisi kärkihakijaa valikoituivat haastattelujen ja testien perusteella. Loppuvaiheessa viestintä olisi voinut olla rivakampaa.

Ehdotin jo valintaprosessin alkuvaiheessa virkavaalin järjestämistä. Tuolloin asia selvitettiin ja juridinen tulkinta oli, että valinta tehdään kaupunginjohtajan esityksestä. Kaupunginjohtaja muutti kuitenkin loppuvaiheessa mielensä. Prosessi olisi siis tältä osin voinut olla sujuvampikin.

Demarit puhuivat Hannu Penttilän puolesta, Rkp Olli Isotalon, perussuomalaiset lähinnä viiden listan ulkopuolelle jääneen Pirjo Kemppi-Virtasen puolesta. Kokoomus oli oli etupäässä hiljaa.

Äänestys oli lopulta selvä: Isotalo voitti 35 äänellä, Penttilä sai 15, Kuronen 13, Kemppi-Virtanen 8, Suuperko 1, Auli Heinävä 1 ja 2 äänesti tyhjää. Valituksi tuli siis viiden kärkihakijan joukosta niin sanotusti tuttu ja turvallinen kompromissiehdokas Olavi Loukon nykyinen kakkosmies Olli Isotalo.

Harmillista, ettei Espoo ollut valmis Kurosen kaltaiselle uuden ajan johtajalle. Lahdessa ovat kuuleman mukaan tyytyväisiä siihen, että Kuronen jatkaa kaupungin palveluksessa.

Kahvitauon jälkeen puheenjohtaja Jyrki Kasvi nuiji asioita niin vauhdikkaasti, ettemme ehtineet lainkaan käyttää puheenvuoroja Högnäsistä. Kaava meni elykeskuksen oikaisuvaatimuksen johdosta palautukseen kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Pitkään sairaana ollut Risto Nevanlinna pääsi vihdoin kokoukseen ja käyttämään puheenvuoron omasta aloitteestaan koskien moottoriteiden bulevardisointia.

Nevanlinna oli tyytyväinen annettuun vastaukseen ja tähdensi, ettei tarkoitus ole kiusata autoilijoita tekemällä heidän liikkumisestaan hankalaa. Kaupungin ydintä halkovalle moottoritielle voi olla vaihtoehtoja, kunhan toteutus tehdään harkiten ja perusteellisiin selvityksiin tukeutuen. Suurten väylien reunamilla on suuri maankäytön potentiaali ja väylien muuttaminen katumaiseksi voi mahdollistaa tämän potentiaalin hyödyntämisen.

Nevanlinna tähdensi, että väylien varsille rakentamisessa pitää huolehtia, että asuminen on terveellistä ja turvallista ja ympäristö mahdollisimman viihtyisä niin sisä- kuin ulkotiloissa. Tulevaisuudessa teknologian ja joukkoliikenteen kehittyminen vähentävät liikenteen haittavaikutuksia. Tieliikenteestä johtuvat  ilmansaasteet vähenevät, kun moottoritekniikka kehittyy ja sähkö- ja hybridiautot yleistyvät.

Lopuksi Nevanlinna totesi, että bulevardisointi on yksi mahdollinen vaihtoehto, kun Espoon ja koko metropolialueen kaupunkirakenteen tulevaisuutta suunnitellaan. Yhteistyö Vantaan ja Helsingin kanssa on tässä tärkeää. Kuten tiedämme, Helsingissä bulevardisointia tutkitaan par’aikaa osana yleiskaavatyötä.

Kirsi Louhelainen pohti pitäisikö sana bulevardisointi unohtaa ja puhua vain täydennysrakentamisesta. Kysehän on rakentamisesta kadun varteen. Kirsi nosti esiin konkreettiseksi kohteeksi Turuntien. Esimerkiksi Leppävaarassa aseman vieressä on joutomaata, joka on syytä saada tehokkaan rakentamisen piiriin, ja alueen suunnittelu onkin jo käynnistetty.

Kokous päättyi poikkeuksellisesti jo puoli yhdeksältä. Yksi pitkällinen prosessi saatiin päätökseen ja uusi johtaja valittua. Seuraava suuri haaste on omistaja-tilaaja-tuottajamallin uudistaminen, joka on tulossa valtuustoon 18.5.

Tiina Elo