Tänään valtuustossa eniten puhuttivat viime vuoden tilinpäätös ja kuntarakennelaki. Ympäristön kannalta tärkeä päätös oli Turvesuon kaava. Blominmäki jäi pöydälle, kun valtuuston puheenjohtaja Timo Soini päätti kokouksen klo 23

Kiinteistön ostaminen Tapiolan keskustasta

Ennen kuumia kysymyksiä valtuusto päätti ostaa ns. Marimekon talon Tapiolan keskustasta kulttuuriaukion reunalta. Valtuuston vihreä varapuheenjohtaja Sirpa Hertell puhui päätöksen puolesta: Hienoa, että ollaan kerrankin hankkimassa kiinteistöä kaupungin omistukseen. Kyse on toivottavasti linjan muutoksesta. Espoossa on ollut tapana siirtää tiloja ulkopuolisten omistukseen, ja toimintoja vuokratiloihin. Tämän ostoksen arvoa lisää, että Sirpan ”pikkukulttuuritaloksi” nimeämä kiinteistö sijaitsee hyvin keskeisesti Tapiolan keskustassa. Kaupunki voi näin itse vaikuttaa kulttuuriaukion kehittämiseen.

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotieto

Kaupungin taloudesta puhuttiin vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietojen valossa.  Ryhmäpuheenjohtajamme Inka Hopsu vaati valtuustolta vastuullista taloudenpitoa asukkaita unohtamatta. Myös tuloveroprosentin nostoa on harkittava, koska Espoossakaan ei voida elää pitkään yli varojen. Investointitasomme on korkea ja sellaisena pysyy, koska uudisrakentamisen lisäksi valitettavan moni homekoulu ja -päiväkoti odottaa korjaamista. Inka korosti, että huomio on kiinnitettävä investointien pitkäaikaisiin vaikutuksiin, tarvitsemme pitkäaikaisia talouden ja kestävyyden mittareita.

Inka esitti, että Espoossakin käytäisiin kunnollinen evästyskeskustelu budjetin valmistelusta. Näin valtuusto pääsisi linjaamaan budjetin valmistelua jo ennen lautakuntakäsittelyjä.

Inkan puheesta ryöpsähti maahanmuuttokeskustelu vihreiden ja perussuomalaisten välille. Nevalaisen Mari korosti maahanmuuttajien merkitystä Espoolle sekä suomenkielen oppimisen tärkeyttä. Mari tähdensi, että vihreitäkin kiinnostavat maahanmuuton kustannukset, mutta ne halutaan nähdä investointina tulevaisuuteen.

Kuntarakennelakilausunto

Kahvitauon jälkeen päästiin kuntarakennelakikeskusteluun. Neuvottelutoimikunnassa sorvattiin Espoon lausunnoksi yhteinen kompromissi, jonka takana olivat kaikki muut ryhmät paitsi perussuomalaiset. Osa perussuomalaisista vastusti metropolihallintoa ja teki vastustusta tukevia muutosesityksiä.

Susanna Rahkonen kommentoi juristin asiantuntemuksella kuntarakennelakia. Lainsäädännön pitäisi olla tarkkarajaista ja selkeää ja sille pitäisi olla selkeä tarve. Kuntarakennelakiesitys on epämääräinen ja siksi Espoon kriittinen lausunto on perusteltu. Metropolialueen kannalta metropoliselvitys on keskeinen, nyt laki kuitenkin antaa ymmärtää, että silti alueella pitäisi tehdä myös kuntaliitosselvityksiä.

Inka puhui vahvan metropolihallinnon puolesta. Vihreiden tavoitteena on vaaleilla valittava vahva ja demokraattinen metropolivaltuusto, jolla on budjetti- ja päätösvaltaa. Odotamme nyt Espoolta rakentavaa ja ryhdikästä toimintaa seudun parhaaksi.

Saara Hyrkkö toivoi puheenvuorossaan rakentavaa ja reipasta asennetta tärkeään uudistukseen. Metropolialueen kehittäminen vaikuttaa väistämättä myös Espooseen. Epäterve kilpailu tiiviin seudun kuntien välillä vaikuttaa pahimmillaan vahingollisesti seudun elinvoimaisuuteen ja yhdyskuntarakenteeseen.

Puolentoistatunnin keskustelun jälkeen päästiin äänestämään. Neuvottelutoimikunnan esitys voitti perussuomalaisten muutokset äänin 68-7.

Vasemmistoliiton Kari Uotila teki toivomuksen, että jatkovalmistelun pohjaksi otettaisiin vaaleilla valittava demokraattinen seutuvaltuusto, toimiva lähidemokratia ja seudullisesti mahdollisimman yhdenmukaiset veroperusteet. Uotilan toivomus hävisi äänin 18-57. Kannatusta tuli siis lähinnä vihreiltä.

Turvesuo pohjoinen

Sitten päästiin kaava-asioihin. Vihreiden Kirsi Louhelainen esitti Turvesuon tilaavievän kaupan kaavan palautusta. Perusteena se, että Retail-parkin laajennus asettuisi yleiskaavan viheralueelle. Kirsi korosti, että kaupankäynnin tavat muuttuvat tulevaisuudessa. Jo nyt suuri osa esimerkiksi elektroniikasta ostetaan jatkossa verkon kautta.

Ympäristölautakunnan tuore puheenjohtaja Henna Partanen havainnollisti hyvin viheralueen merkityksen osana seudullista viheryhteyttä. Johanna Karimäki kuvaili Etelä-Espoon yleiskaavan laatimisprosessia ja korosti kaavan olevan yleiskaavan vastainen.

Palautusesityksemme hävisi äänin 28-43, 3 tyhjää. Sen jälkeen Byman esitti hylkäystä jota Johanna kannatti. Hylkäys kaatui äänin 24-51.

Vihreiden toivomus ”Valtuusto toivoo, että maakunnallinen viheryhteys, korvaavat ulkoilutie- ja latuyhteydet alueen länsi- ja pohjoispuolella sekä hiihtosilta Turunväylän yli toteutetaan mahdollisimman luonnonmukaisina ja sujuvina samanaikaisesti Turveradantien ja Turvesolmun rakentamisen kanssa.” hyväksyttiin yksimielisesti.

Olin itse hyväksymässä tätä kaavaa kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Kaavaa pyöritettiin pitkään, selvitimme mm. mahdollisuuden rakentaa alueelle asumista (ei onnistu, koska alueella pilaantuneita maita). Olen iloinen, että Vihreiden ryhmä oli ryhdikkäästi luonnon puolella, vaikken itse siihen lautakuntakäsittelyssä kyennyt.

Blominmäki jäi pöydälle, koska Soini lopetti kokouksen klo 23.00.