Matinkylään rakennetaan jääurheilukeskus. Hallin rakentaa yleishyödyllinen yhdistys, Espoon jääurheilun tuki ry (nykyisellään vielä Espoon jääkiekkoilun tuki ry, nimi on muuttumassa), ja kaupunki takaa lainat. Tämä on Espoossa jokseenkin hyväksi havaittu tapa toteuttaa liikuntapaikkahankkeita. Sirpa Hertell (vihr) kiitti, että monipuolisen jääurheilun mahdollisuuksia parannetaan ja että mukana ovat jääkiekkoilijoiden lisäksi myös taitoluistelijat. Keskustelun aikana esitettiin myös asian palauttamista valmisteluun, mutta esitys kaatui selvin luvuin 3-36 (6 tyhjää).

Keskustelu vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotiedosta rönsyili lukuisissa eri aiheissa mm. homekouluista työllisyyteen. Tulos jälleen ennakoitua parempi, kuten parina edellisenäkin vuonna.

Inka Hopsu (vihr) kertasi vihreän valtuustoryhmän tekemää työtä ja esityksiä sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Jos kaupunki ei tänä keväänä pysty esittämään uskottavaa suunnitelmaa sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi, edellytämme lisärahoitusta korjauksiin. ”Tarvitaan muun muassa lisää korjausrahaa, resursseja tutkimukseen, väistötiloja sekä avointa ja reaaliaikaista viestintää asukkaille.”

Keskustelun kuluessa Mari Anthoni (vihr) muistutti, että ulkomaalaistaustaisten työttömyysprosenteissa näkyvät myös vastikään maahan tulleet, jotka eivät olisi edes voineet ehtiä työllistyä ja Johanna Karimäki (vihr) korosti, että homekoulut on joka tapauksessa saatava korjattua – oli se sitten lainarahalla tai rahastoja purkamalla.

Tulevalla valtuustokaudella toimii neljä poikkihallinnollista kehitysohjelmaa: Osallistuva Espoo, Innostava elinvoimainen Espoo, Kestävä Espoo sekä Hyvinvointi ja terveys. Olemme pitäneet ohjelmia hyvänä tapana kehittää kaupungin toimintaa. Tiina Elo (vihr) painotti, että parannettavaakin on, jotta saadaan kaikkien ohjelmien vaikuttavuus uudelle tasolle. ”Espoosta ei vielä tullut Suomen toimivinta demokratiaa, mutta tavoite ei voi olla vähäisempi ensi kaudella.”

Tällä kaudella kestävä kehitys -ohjelmaa johtanut Sirpa Hertell (vihr) kertasi tämän kauden aikaansaannoksia. Sirpan johdolla mm. valmisteltiin Espoolle kunnianhimoinen ilmasto-ohjelma. Osallistuva Espoo -ryhmän varapuheenjohtajana toiminut Mari Anthoni (vihr) kertoi puolestaan osallisuuden ja demokratian edistämisestä. Ryhmässä koettiin onnistumisia, mutta on hyvä, että ohjelma saa jatkoa. ”Toimivan päätöksenteon kehittämisessä riittää tekemistä vielä tulevalla kaudella.”

Kesken valtuuston kokouksen tehtiin yllättäen myös esitys, että Nuorten elinvoimaisuus -ryhmän pitäisi myös jatkaa. Saara Hyrkkö (vihr) korosti, että nuorten asioita ja näkökulmaa kokoava toiminta on ehdottomasti tarpeellista, ja pohti, voisiko nuorisotoimella ja nuorisolautakunnalla kuitenkin olla vastuu poikkihallinnollisen yhteistyön koordinoinnista erillisen ryhmän sijaan. Esitys kaatui lopulta selvin luvuin 57-16, 2 tyhjää.

Espoon turvallisuusohjelma päivitettiin. Valtaosa espoolaisista tuntee olonsa turvalliseksi ja voi hyvin. Eivät kuitenkaan kaikki. Siksi ohjelmassa on keskitytty niihin osa-alueisiin, joissa parantamisen varaa löytyy. Ohjelma on perusteellinen ja laadukas. Kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman selkeällä enemmistöllä, vain perussuomalaiset jäivät sitä vastustamaan.

Pinja Nieminen (vihr) muistutti, että myös vakava masennus, muut mielenterveyden häiriöt sekä epätoivon kokemukset uhkaavat joidenkin espoolaisten turvallisuutta. Pinja esitti valtuustotoivomuksessa, että Espoo tekee aktiivista, suunnitelmallista ja moniammatillista työtä itsemurhien ehkäisemiseksi. ”Itsetuhoisia ajatuksia kokevien tulisi saada välittömästi ja riittävän usein tehokasta apua.” Toivomus hyväksyttiin yksimielisesti.

Inka Hopsu (vihr) toi esiin, että eriarvoisuuden lisääntyminen, suhteellisen köyhyyden ja tuloerojen kasvu, juurettomuus ja kasvavat sosiaaliset ongelmat ovat tämän päivän ja tulevaisuuden turvallisuushaasteita. ”Valmiutta tarttua ongelmiin ja ehkäistä niitä ennalta tarvitaan aimo annos lisää.”

Henna Partanen (vihr) painotti, että kaupungin tulee aktiivisesti puuttua asuinalueiden eriarvoistumiseen ja vaati, että erilaisia asumistyyppejä sijoitetaan eri puolelle kaupunkia. ”Meidän tulisi panostaa paljon enemmän niihin alueisiin, joihin huono-osaisuus on kasautunut, mutta nyt viihtyisyyteen panostetaan siellä, missä asiat ovat parhaiten. Koen sen epäreiluna.” Henna myös jätti valtuustoaloitteen segregaation ehkäisystä.

Saara Hyrkkö (vihr) muistutti, että jokainen valtuutettukin voi tehdä töitä sen eteen, että tänne saapuneet ihmiset tuntevat olonsa turvallisiksi ja tervetulleiksi, jotta jokaisella on mahdollisuus kotoutua, löytää oma paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa ja alkaa rakentaa tulevaisuutta espoolaisena. ”Rasismin tuomitseminen ei tarkoita kantaväestön syyllistämistä. Mutta rasistien syyllistämistä se toki jossain määrin tarkoittaa.”

Pitkän keskustelun päätteeksi turvallisuusohjelma hyväksyttiin, perussuomalaisten muutosesitykset kaatuivat äänin 10-59.

Kirsi Louhelainen jätti valtuustoaloitteen Liikkuminen palveluna eli MaaS-palvelujen kokeilusta Espoossa. Loput kokousasiat jäivät pöydälle seuraavaa kokousta varten. Vaali-iloa kevääseen kaikille!

Raportin kirjoitti Saara Hyrkkö
Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja ehdolla kevään kuntavaaleissa.