Valtuuston kokouksessa 8.9.2014 käsiteltiin kuluneen vuoden seurantaraporttia. Seurannan yhteydessä päätetään aina myös tarvittavista muutoksista talousarvioon eli esimerkiksi toimialojen menoarvioihin. Vanhuspalveluiden toimialalla valtuustossa hiersi kysymys miljoonasta eurosta, joka toimialalla on onnistuttu säästämään ja arvioidaan säästyväksi loppuvuoden aikana. Kysymys kuului, voidaanko toimialan menoarviota pienentää.

Olemme sitoutuneet tiukkoihin talouden tasapainotustavoitteisiin, joiden saavuttaminen ei tule olemaan helppoa. Päätökset vaativat viisautta, jotta emme ajaudu lyhytnäköisiin ja pitkässä juoksussa kalliiksi tuleviin ratkaisuihin.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialalla erityisesti toimeentulotuen ja erikoissairaanhoidon menot ovat ylittyneet melkoisesti. Tämä ei toki tullut yllätyksenä, sillä jo viime vuoden budjetin laatimisen yhteydessä tätä osasimme uumoilla.

Sen sijaan vanhusten palveluissa on onnistuttu toimintaa selkeyttämällä ja järkevöittämällä säästämään reipas 2,5 miljoonaa euroa. Siitä toimialan henkilökunnalle suuri kiitos.

Palveluketjujen sujuvoittaminen on paitsi taloudellisesti, myös ihmisten näkökulmasta hyvä asia. Esimerkiksi siirtoviivepäivien eli ylimääräisten sairaalan osastolla vietettävien päivien väheneminen on vanhusten hyvinvoinnin ja kuntoutumisen kannalta tärkeää.

Vanhusten, kuten kaikkien ihmisten hyvä hoito tarvitsee tietenkin puolustamista. Väestön ikääntyessä hyvä hoito turvataan ennen kaikkea etsimällä parempia ja sujuvampia tapoja toimia. Kun sellaisia löytyy, tulee ne ehdottomasti ottaa käyttöön ja hyödyntää.

Toivottavasti toimialat etsivät ja löytävät jatkossakin asiantuntevan henkilöstönsä kanssa parempia tapoja toimia ja sitä myöten kestäviä tapoja säästää. Se helpottaa myös valtuutettujen työtä.

Käsittelyssä oleva vanhuspalvelujen menoarvion pienentäminen on kaikkea muuta kuin mustavalkoinen kysymys, vaikka puolesta ja vastaan argumentoineiden puheenvuoroista olisi toisin voinut päätellä. Oli punnittava toisaalta talouden tilaa laajasti, toisaalta määrärahavähennyksen tosiasiallisia vaikutuksia.

Kauhukuvien maalailijoita muistutin perusturvajohtaja Metson selostuksesta: Hoidon tarpeessa olevat tietenkin hoidetaan. Mikäli nyt esitetty säästöarvio osoittautuu ennenaikaiseksi, määräraha tietenkin palautetaan, eikä ketään jätetä heitteille.

Lisärahan tarvetta kyllä löytyy eri puolilla palvelusektoriamme, ja näihin tarpeisiin varmasti palaamme budjettineuvotteluissa. Silloin meidän tulee tarkastella kokonaisuutta ja arvioida, missä tarve on suurin.

Emme voi vierittää säästöpaineita tulevien sukupolvien harteille. Kaupunginhallitus oli (demarit mukaan lukien) asiassa yksimielinen. Valtuustossa asiasta äänestettiin, ja kaupunginhallituksen pohjaesitys eli vanhuspalvelujen määrärahojen pienentäminen hyväksyttiin äänin 56-17.