Valtuuston kokouksen aluksi kuultiin perusturvajohtaja Juha Metson esittely turvapaikanhakijoiden tilanteesta juuri nyt. Espoossa on kirjoilla 372 alaikäistä turvapaikanhakijaa, joille on myös järjestynyt koulupaikka parissa viikossa. Aikuisia turvapaikanhakijoita on kolmessa Luona Oy:n vastaanottokeskuksessa: Otaniemessä 381, Nihtisillassa 530 ja Siikajärvellä 313, joista 103 on huoltajiensa tai huoltajan kanssa Suomeen saapuneita lapsia. Siikajärvellä oleville esiopetusikäisille lapsille järjestetään Metson mukaan lähiaikoina paikat esiopetukseen.

Vastaanottokeskuksien toiminnan painopiste on siirtymässä mielekkään päiväohjelman luomiseen, jotta turvapaikanhakijoiden kotoutuminen ja kotouttaminen saadaan käyntiin viipymättä. Parhaillaan ollaan sopimassa vapaaehtoistyön koordinoimisesta, tietoa levitetään jatkossa mm. kaupungin verkkosivujen kautta.

Varsinaiset kokousasiat:

KulttuuriEspoo 2030 -ohjelma
Kulttuuri on luovan ja menestyvän kaupungin perusta, todetaan espoolaisen kulttuurielämän tulevaisuutta linjaavassa KulttuuriEspoo 2030 -ohjelmassa.  Henna Partanen aloitti ohjelmaa koskevan kolmen peräkkäisen Vihreän puheenvuoron sarjan.

Henna Partanen”On erittäin tärkeää, että jo kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon, miten asemakaavoituksella voitaisiin tukea monimuotoisen kulttuurielämän syntymistä kaupunkiimme”, Henna totesi puheessaan.

”Olen kuitenkin huolestunut siitä, että ensi vuoden budjettiesityksessä on kulttuuritoimen kohdalla Matinkylän palvelutorin johdosta puolen miljoonan euron lovi. Puolen miljoonan säästöjä ei saada kurottua kasaan ilman rajuja leikkauksia espoolaisen kulttuurin perustoimintaan. Vaarassa ovat niin kirjastot, kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS kuin Tapiola Sinfoniettankin toiminnot. Samanaikaisesti Espoon kaupunginteatteria on yllättäen esitetty sijoitettavaksi paraatipaikalta maan alle piiloon.”

Mari Nevalainen piti aiheesta puheenvuoron, jossa hän muistutti, että taide ja kulttuuri eivät ole eliitin etuoikeuksia.

”On tärkeää huolehtia, että kulttuuriohjelman ylevät tavoitteet ja hienot linjaukset toteutuvat myös käytännössä. Tämä edellyttää todellista poikkihallinnollisuutta sekä luottamushenkilöiden ja virkamiesten sitoutumista ja vahvaa yhteistä tahtoa”, Mari linjasi. Mari Nevalainen 2014

”Jokaisella lapsella on oikeus löytää taide- ja kulttuuripalvelut uudenlaisen tiedon, ilon ja voiman lähteenä”, Mari summasi. Hän myös nosti keskusteluun vuosia tyhjillään olleen Träskändan kartanon ja sen yhä epäselvän tulevaisuuden.

Inka Hopsu kiitti puheenvuorossaan Susanna Tommilaa ja tämän tiimiä ohjelman hyvästä valmistelusta ja kehui muun muassa sitä, että ohjelmaa laadittaessa on pohdittu myös tulevaisuuden megatrendejä.

Inka HopsuInka puolusti myös kuntalaisten tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuripalveluihin: ”Esimerkiksi pienten kirjastojen säilyminen ja aukiolo, vaikka vapaaehtoisvoimin, on asukkaille tärkeää. Prosenttitaideperiaatteeseen sitoutuminen taas tuo taiteen kaikkien ulottuville julkisissa tiloissa.”

Ohjelma kirvoitti positiivisia puheenvuoroja muistakin puolueista sekä nuorisovaltuutetulta, ja kerrankin asiallisena pysynyttä keskustelua oli suoranainen ilo kuunnella. Puhetta riitti liki kaksi tuntia. Toivoa sopii, että erinomaisesti valmisteltu ohjelma saa arvoisensa käytännön toteutuksen.

Kirstin koulun ja päiväkodin perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen
Hyväksyttiin yksimielisesti.

Maanhankinnan ja -luovutuksen sekä maankäyttösopimusten periaatteet 2015
Tiina Elo muistutti puheenvuorossaan Vihreiden kannasta, että kaupungin on tehtävä aktiivista maapolitiikkaa ja sen yhtenä keskeisenä tavoitteena pitää olla kaupunkirakenteen tiivistämisen vauhdittaminen – viihtyisyys ja viheralueet huomioiden. Samoin Vihreät pitävät tärkeänä, että maapolitiikalla edistetään kestävän kehityksen ja ilmasto-ohjelman tavoitteita.

”Laki mahdollistaa kunnille aktiivisen maapolitiikan tekemisen ja tarjoaa siihen monia keinoja. Espoossa on kuitenkin haluttu häivyttää maankäytön ohjaamisesta politiikka pois ja ”antaa markkinoiden hoitaa””, Tiina huomautti.

”Asuinalueen viihtyvyyden tai kaupungin kokonaistalouden kannalta paras Tiina Eloratkaisu ei aina ole se, että kaupunki tiivistää omille mailleen. Ne kun ovat usein asukkaille tärkeitä puistoja ja virkistysalueita”, Tiina totesi ja kertasi lopuksi laatimansa toivomusesitykset vanhojen lähiöiden täydennysrakentamisen sekä ryhmärakennuttamishankkeiden edistämisestä. Tiinan toivomuksia kannatettiin yli puoluerajojen ja ne hyväksyttiin ohjelman tavoin yksimielisesti.

Mäkitupa, asemakaavan hyväksyminen, alue 522000, 45. kaupunginosa Kurttila
Hyväksyttiin mutinoitta.

Suurpelto II, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 330502, 21. kaupunginosa Henttaa
Tämäkin hyväksyttiin mutinoitta.

Kallvik I, asemakaavan hyväksyminen, alue 521200, 45. kaupunginosa Kurttila ja 42. kaupunginosa Saunalahti
Ja tämä! Harvinaista.

Valtuustokysymys senioritalon käytöstä Espoon keskuksessa
Tiina Elo piti lyhyen puheenvuoron, jossa totesi valtuutettu Kurt Bymanin (PS, sit.) nostaneen valtuutokysymyksessään esille tärkeän asian: senioriasumiseen tarkoitetun asumiskohteen päätymisen muuhun asumiseen. Espoon kaupungin antamassa vastauksessa todetaan, että ”Espoon kaupunki valvoo, että tontille rakennetaan senioreille tarkoitettuja asuntoja vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti. Sen sijaan kaupunki ei valvo sitä, ketkä lopulta asuvat vapaarahoitteisessa asuintalossa.” Valtuusto hyväksyi toivomuksen siitä, että kaupunki edellyttäisi ja valvoisi jatkossa tarkemmin myymiensä tonttien käyttöä.

Valtuustoaloite koulukohtaiseen ruoanlaittoon palaamisesta (Pöydälle 12.10.2015)
Valtuutettu Ulf Johanssonin (Vårt Esbo) jättämä toivomusesitys lähi- ja luomuruoan suosimisesta koulukeittiöissä sai valtuuston yksituumaisen hyväksynnän, eikä peljättyyn kasvisruokakeskusteluun ajauduttu.

Valtuustoaloite Espoon liittymisestä kuntalaisaloite.fi -palveluun (Pöydälle 12.10.2015)
Tiina Ahlforsin (Vas.) toivomusesitys Espoon liittymisestä kuntalaisaloite.fi -palveluun hyväksyttiin Mari Nevalaisen ja Saara Hyrkön puheenvuorojen saattelemana.

Näiden kokousasioiden lisäksi kokouksessa jätettiin kaksi Vihreiden valtuustoaloitetta.

Saara HyrkkoSaara Hyrkkö ja allekirjoittaneet esittävät, että kaupunki tarjoaisi nuorille alle 25-vuotiaille maksuttoman ehkäisyn. 
Inka Hopsu ja allekirjoittaneet jättivät aloitteen paperittomien terveyspalveluista.

Kokouksen videotallenteen voi katsoa täällä: http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Valtuusto/Kokoukset_internetlahetyksina

Tämän raportin kirjasi Risto Nevanlinna