Jätin ensimmäisen(!) valtuustoaloitteeni 18.11.2013. Aloitteen allekirjoitti 26 valtuutettua, joten aloite etenee kaupunginhallituksen valmisteluun. Aloitteessa vaaditaan, että kaupunki hoitaa oman osansa Aalto Village -opiskelija- ja tutkija-asuntohankkeen suunnittelusta siten, että rakentaminen voidaan aloittaa viipymättä Tapiolan koulun väistön päätyttyä. Tällaista prosessisparrausta kaupunki tuntuu välillä kaipaavan. Asuntohanketta ja kouluväistöä on tarpeetonta asettaa vastakkain – pidetään mielummin huoli, että molemmat toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla.

***

VALTUUSTOALOITE AALTO VILLAGE -HANKKEEN EDISTÄMISEKSI

Aalto Village on Espoon kaupungin, Aalto-yliopiston, Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön yhteinen hanke, jossa on tarkoitus rakentaa 16 900 k-m2 opiskelija- ja tutkija-asuntoja Miestentiellä sijaitsevalle poliisiopiston tontille. Hanketta on suunniteltu jo ainakin vuodesta 2009 asti, ja rakennustyöt oli alkuperäisten suunnitelmien mukaan tarkoitus saada käyntiin syksyllä 2012. Valitettavasti hankkeen eteneminen keskeytyi, kun kaupunki päätti jatkaa tontilla sijaitsevan poliisiopiston käyttöä väistötilana. Soukan koulun jälkeen tiloihin sijoitettu Tapiolan koulu joutui sittemmin tiloissa ilmenneiden sisäilmaongelmien jälkeen siirtymään parakkeihin.

Maanantaina 11.11.2013 kaupunginhallitus päätti, että Tapiolan koulun väistöä Miestentiellä jatketaan vuoteen 2016 asti, kun Tapiolan koulun korjaus valmistuu. Aalto Village -hankkeen edellyttämät purku- ja rakennustyöt voitaneen siis aloittaa aikaisintaan silloin, kun Tapiolan koulun väistö tontilla päättyy.

Pääkaupunkiseudulla on suuri tarve opiskelija-asunnoille. Esimerkiksi Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asuntojonoissa on yhteensä yli 6000 opiskelijaa. Vapaiden markkinoiden korkea hintataso ja opiskelijoiden alhainen toimeentulo ajavat asuntoa vailla olevat opiskelijat todella ahtaalle. Erityisesti asuntopula tuottaa vaikeuksia kansainvälisille opiskelijoille, joille asunnon hankkiminen voi olla kontaktien ja yhteisen kielen puuttumisen vuoksi poikkeuksellisen haastavaa. Aalto-yliopiston kansainvälistymistavoitteiden myötä kansainvälisten opiskelijoiden määrä kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi.

Kampuksen keskittyminen Otaniemeen vuonna 2016 tuo mukanaan noin 4000 opiskelijaa nykyisten noin 10 000 opiskelijan lisäksi. Myös Metropolian kampusten tiivistäminen ja Laurean toimipisteiden vähentäminen tuovat lisää opiskelijoita Espooseen. Aalto Village tukee erinomaisesti T3-alueen kehittymistä ja Aalto-yliopiston kampuksen elinvoimaisuutta.

Hankkeen ei tule kouluväistön jatkumisesta huolimatta viivästyä kohtuuttomasti.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki valmistelee yhteistyössä muiden hankkeessa mukana olevien tahojen kanssa Miestentien tontin mahdolliset kaavamuutokset, Aalto Villagen suunnitelmat ja muut hankkeeseen liittyvät kysymykset siten, että poliisiopiston purkaminen ja opiskelija-asuntojen rakentaminen voidaan aloittaa viipymättä Tapiolan koulun väistön päätyttyä.

Espoossa 18.11.2013

Saara Hyrkkö