7.4.2008 Aloite 550 metsähehtaarin suojelemiseksi

Espoon vihreät tekivät aloitteen 550 metsähehtaarin suojelemisesta Espoon 550-juhlavuoden kunniaksi.
Aloite tukee hyvin Etelä-Suomen metsien suojelutavoitetta, johon ei päästä pelkästään valtakunnallisen METSO-ohjelman avulla.

Suojellut alueet

1 Kurkijärvi 26 ha

2 Luukinjärven rantametsä 11,6 ha

3 Kalajärven kalliot 54 ha

4 Sorvalampi-Häkläjärvi 52 ha

5 Lakeasuo 31 ha

6 Niipperin Myllypuron lehtokorpilaakso 23,7 ha

7 Janssoninnotko 1,8 ha

8 Gillermossen 21 ha

9 Myllyjärven-Hepolampi 21 ha

10 Ryssänkallio-Isosuo 108 ha

11 Karhusuon metsäalue 13 ha

12 Kvarnbyån lehtopurolaakso 3,4 ha

13 Keskuspuiston metsäalue 48 ha

14 Friisinkallio 26 ha

15 Suvisaariston Bergö-Ramsö 54 ha

16 Pentala 51 ha

17 Stora Herrö 8,2 ha

Lue Helsingin Sanomien juttu: Espoon valtuutetut haluavat suojella 550 hehtaaria metsää