Valtuusto kokoontui kesätauon jälkeen päättämään Espoon ajankohtaisista asioista. Asioita ei kovin paljoa tällä kertaa ollut.

Valtuuston kokousten asialistat ovat selvästi lyhentyneet Espoon sosiaali- ja terveystoimen siirryttyä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen harteille. Tämä on näkynyt myös valtuuston kokouksen kestoissa ja niin tälläkin kertaa. Kokous alkoi klo 17.30 ja oli ohi jo hieman klo 19 jälkeen.

Isompana asiakohtana tämänkertaisessa kokouksessa oli Kurttilan koulun sekä Jupperin koulun, päiväkodin ja kirjaston hankesuunnitelman hyväksyminen ja sitä asiakohtaa avaan myös pidemmin ja yksityiskohtaisemmin.

Kokous alkoi surullisen ilmoituksen merkeissä. Pitkäaikainen espoolainen valtuutettu, Antero Laukkanen (kd.), oli ilmoittanut joutuvansa jättämään valtuuston terveydellisten syiden takia. Tämä kokous jäi todennäköisesti hänen viimeiseksi julkiseksi luottamustehtäväksi. Anteron ura on ollut pitkä ja näkyvä. Hän ehti toimia valtuutettuna Espoossa vuodesta 2001, minkä lisäksi Antero istui kaupunginhallituksessa sekä monessa eri lautakunnassa. Hän toimi pitkään myös kansanedustajana sekä lukuisissa erilaisissa ylikunnallisissa luottamustehtävissä.

Kaupunginjohtaja piti Anterolle hänen uraansa läpileikkaavan ja kunnioittavan jäähyväispuheen, minkä jälkeen Anteron valtuustokollega KD:sta, Kaarina Järvenpää, kävi pitämässä valtuustolle Anteron puolesta Anteron kirjoittaman koskettavan puheen. Vihreät jäävät syvästi kaipaamaan Anteron puoluerajat ylittävää viisautta sekä muiden näkökulmia kunnioittavaa poliittista työtä. Voimia Anterolle ja hänen läheisilleen tässä vaikeassa tilanteessa.

Kokouksen ensimmäisenä varsinaisena asiakohtana oli kaupunginhallituksen puheenjohtajan eronpyyntö ja siihen liittyvä täydennysvaali. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Henrik Vuornos, jätti tehtävän siirryttyään kesällä pääministerin erityisavustajaksi. Kokoomus nimesi uudeksi puheenjohtajaksi Mervi Kataisen ja Mervi tuli myös ilman soraääniä valituksi. Mervi on jo muutaman vuoden ajan valtuustotoimiensa ohella ehtinyt istua kaupunginhallituksessa sen varsinaisena jäsenenä ja nousee nyt johtavaan asemaan. Uskallan sanoa Mervin olevan erinomainen valinta. Hän on arvostettu, neuvotteleva ja keskusteleva poliittinen toimija, ja uskon tämän valinnan myötä kaupunginhallituksen työn jatkuvan hyvässä ja kunnioittavassa hengessä. Tässä yhteydessä on syytä kiittää aiempaa puheenjohtajaa, Henrik Vuornosta, asiallisesta, osaavasta ja kompromisseihin pyrkivästä työstä. Toivotan hänelle onnea ja menestystä tulevassa vastuullisessa tehtävässään.

Listalla oli monia muitakin nimitysasioita ja tähän muuhun joukkoon mahtui myös Vihreitä koskeva tarkastuslautakunnan jäsenistöön liittyvä nimitysasia. Valtuusto valitsi tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Satu Ramslandin (Vihr.) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Marika Visakovan (Vihr.) aiemmin sovittujen Vihreiden luottamuspaikkaneuvotteluiden päätösten mukaisesti. Onnittelut valituille.

Kokouksen isoin ja ylivoimaisesti eniten keskustelua herättänyt asiakohta oli Espoon koulujen ja päiväkotien yhteistoiminnallisen vuokrahankkeen hankesuunnitelman, tarkemmin sanottuna Kurttilan koulun sekä Jupperin koulun, päiväkodin ja kirjaston hankesuunnitelman hyväksyminen. Koulut, päiväkodit sekä toimivat lähikirjastot ovat tärkeitä alueellisia palveluita, joita Vihreät ovat johdonmukaisesti puolustaneet. Näin teimme tässäkin tapauksessa ja näin tulemme tekemään myös jatkossa.

Asiakohdassa puhututti erityisesti hankekokonaisuuteen kytketty kirjastosuunnitelma (Jupperin tulevan koulun yhteyteen tuleva kirjasto). Kaupunginhallitus oli aiemmin omassa kokouksessaaan tehnyt Vihreiden Henna Partasen esityksestä Tila- ja asuntojaoston päätöstä tukevan, mutta viranhaltijoiden pohjaesityksestä poikkeavan päätöksen, jossa Jupperin kirjaston kokoa suurennettiin viranhaltijoiden alkuperäisestä sadan neliön ehdotuksesta. Kaupunginhallituksen esityksessä kirjasto oli vähintään 300 neliön kokonaisuus. Tämä kaupunginhallituksen esitys oli nyt myös valtuuston päätösehdotus. Ennen valtuuston kokousta kävi ilmi, että tähän kaupunginhallituksen esitykseen toivottiin kokoomuksen toimesta pieniä tarkennuksia ja kokoomus teki asiaan liittyvän muutosehdotuksen. Tämä muutosehdotus tuli lopulta hyväksytyksi. Nyt päätetyssä kokonaisuudessa puhutaan noin 300 neliön hyötyneliökokonaisuudesta aiemman vähintään 300 neliön sijaan. Kokoomuksen esitys vastasi käytännössä kaupunginhallituksessa aiemmin tehtyä esitystä ja kannatimme sitä. Tällä pienellä muokkauksella varmistettiin toivottavasti samalla myös se, että hanke etenee myötätuulessa syksyn budjettineuvotteluiden jälkeenkin.
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Henna Partanen (vihr.) kävi kannattamassa kokoomuksen muutosesitystä muistuttaen samalla kouluhankkeen eri vaiheista ja toivoen hankkeen viimein edistyvän.

Vihreiden Sirpa Hertell piti tärkeän, riittäviä alueellisia kirjastotiloja puolustavan puheenvuoron tuoden esiin Laaksolahden ja Jupperin alueen asukkaiden, oppilaiden sekä opettajien näkökulmia ja tarpeita. Sirpa muistutti myös alueen voimakkaasta kasvusta. Riittäville lähipalveluille tulee olemaan Laaksolahden ja Jupperin alueella jatkossa entistä enemmän tarvetta.

Tiina Elo (vihr.) kiitti alueen asukkaita, jotka ovat tehneet paljon töitä alueensa kirjaston puolesta. Tiina muistutti puheenvuorossaan myös riittävien tilojen tarpeesta. Espoossa on esimerkiksi koulujen tilatehokkuutta on kiristetty paikoin jo niin paljon, että se alkaa heikentää opetuksen laatua. Tiina Elo sekä Pinja Nieminen (vihr.) jättivät kokouksessa valtuustokysymyksen uusien päiväkotien ja koulujen tilatehokkuudesta ja sen vaikutuksista tilojen käyttöön. Toivottavasti vastaus saadaan jo ennen syksyn budjettineuvotteluita. Vastauksella voi olla, ja todennäköisesti myös tulee olemaan, vaikutusta kaupungin tulevista investointisuunnitelmista päätettäessä.

Tilojen liialliselta tuntuva optimointi tuntuu hallitsevan tällä hetkellä lähes kaikkia Espoon tilainvestointeja. Säästöjä haetaan ensisijaisesti neliöiden kustannuksella. Osin tämä on varmasti perusteltua, mutta on myös pikaisesti pohdittava onko tämä kaikissa tapauksissa se suunta, jota haluamme kasvavassa kaupungissa edelleen edistää. Nyt tuntuu, että rakennamme paikoin valmiiksi liian pieniä tiloja voimakkaasti kasvavan väestöpohjan tarpeisiin. Liian pienet tilat vaikeuttavat myös opetuksen ja varhaiskasvatuksen optimaalista järjestämistä ja pitkät päiväkoti- ja koulumatkat ovat voimakkaasti lasten ja perheiden arkeen vaikuttava asia.

Perussuomalaiset jättivät asiakohdassa oman vastaesityksensä esittäen kirjaston toteuttamista viranhaltijoiden esityksen mukaisesti 100 neliön kokoisena. He jäivät esityksensä kanssa yksin esityksen kaatuessa äänin 66-9.

Toinen kokouksessa keskustelua herättänyt asiakohta oli demareiden Juri Aaltosen valtuustoaloite purkutaidetapahtumien mahdollistamiseksi Espoossa.Elli Keisteri-Sipilä (vihr.) kävi osoittamassa tukensa aloitteelle ja toiminnalle, ja nosti puheessaan Keravan Taiteiden talon esimerkiksi onnistuneesta purkutaidetapahtumasta. Keravalla kävi kymmeniä tuhansia taiteesta kiinnostuneita ihmisiä. Tapahtuma toi paljon myönteistä julkisuutta Keravan kaupungille.

Kävin itsekin puhujapöntössä osoittamassa tukeani tälle kulttuuritoiminnalle. Omassa puheenvuorossani nostin esiin sen, kuinka Suomessa, ja Espoossa, on jatkuvasti rakennuksia ja tiloja, jotka odottavat purkamista. Taide- ja kulttuuritoimijoilta puolestaan puuttuu tiloja. Purkutaide on toimintaa, jossa nämä nämä kaksi asiaa limittyvät kätevästi toisiinsa. Purkutaide voi olla osa kaupungin kestävää kehittämisestä, ja etenkin sen sosiaalisessa ja kulttuurisessa muodoissa. Juri Aaltosen aloite kävi keväällä kulttuurilautakunnassa lausuttavana. Istun kulttuurilautakunnassa kaupunginhallituksen valvojana, ja olin iloinen siitä, että kulttuurilautakunta kääntyi asiassa varovaisen myönteiselle kannalle. Toivotaan että Espoossakin purkutaidetoimintaa päästäisiin jo lähitulevaisuudessa näkemään ja kokemaan.
Tämän asiakohdan jälkeen ei enää keskusteluja kuultu.

Valtuustossa jätettiin yksi valtuustokysymys ja yksi valtuustoaloite. Valtuustokysymys oli se aiemmin mainitsemani Tiina Elon ja Pinja Niemisen kysymys koskien uusien koulujen ja päiväkotien tilatehokkuutta, ja aloite oli puolestaan RKP:n Karin Cederlöfin kynästä. Siinä toivottiin Sortti-aseman perustamista Etelä-Espoon alueelle. 

Mikki Kauste, Espoon vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja