Espoon kaupunginvaltuusto kokousti jälleen maanantaina 22.4.2024. Istunto alkoi mieluisissa tunnelmissa, sillä paikalla oli valtuutettujen lisäksi kolme uutta pienokaista, jotka osallistuivat kokoukseen vanhempansa kanssa. Valtuuston kokouksen puheenjohtajana toimi Espoon vihreiden kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Inka Hopsu, joka toivotti pienokaiset tervetulleiksi valtuuston kokoukseen ja onnitteli tuoreita vanhempia perheen lisäyksestä.
Kokouksen asialista itsessään oli suhteellisen lyhyt ja ytimekäs. Pöytäkirjan tarkastajien ja lautakuntien täydennysvaalien jälkeen kokouksessa edettiin varsinaisiin asioihin, joista ensimmäisenä oli vuorossa Oittaan uimarannan pukutilojen uudisrakennus. Pukutilan kustannuksista ennen varsinaista keskustelun avaamista piti esittelyn kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo. 
Hankkeen eteenpäinvieminen herätti kipakkaa keskustelua, sillä osa valtuutetuista esitti, että pukutilojen uudisrakennuksen eteneminen tulisi kustannusten noususta johtuen sekä puutteellisesta kilpailutuksesta johtuen pysäyttää. Vihreiden valtuutettu Henna Partanen muistutti omassa puheenvuorossaan, että kaikki puolueet ovat olleet aiemmin hankkeen edistämisen takana ja että hanketta koskevaa kilpailutusta on tehty huolella. ”Kuten toimialajohtaja kertoi, hanketta on jo pienennetty ja kilpailutettu kolmekin kertaa. Julkisena hankkeena toteutettavana hanke on siis markkinoiden toimesta hinnoiteltu monesti ja usean yrityksen toimesta”, Partanen totesi. Samalla hän painotti tärkeyttä saada alueelle vihdoin julkiset ja toimivat tilat ja vessat.
Espoon vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikki Kauste jatkoi samalla linjalla ja totesi olevan epätodennäköistä, että edullisempia tarjouksia halutuin edellytyksin uudisrakennusta koskien olisi saatavilla. ”Hanke on tärkeää saada etenemään. On Espoon velvollisuus rakentaa riittävät ja tarkoituksenmukaiset huolto- ja saniteettitilat ulkoalueidemme käyttäjille”, terävöitti Kauste.
Valtuutettumme Meri Löyttyniemi piti puheenvuorossaan kustannusten nousua niin ikään valitettavana, mutta silti yhä kannatettavana investointina. ”Oittaan alue on suosittu ympäri vuoden ja tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikuntaan ja virkistäytymiseen”, Löyttyniemi totesi ja muistutti samalla myös esteettömyyden huomioinnin tärkeydestä. ”Koskien tilojen esteettömyyttä: vaikka toimialajohtaja Olli Isotalo totesi että esteetön wc-tila löytyy muista jo alueella olevista tiloista, niin nostaisin esiin asian vielä kertaalleen. Myös tämän nykyisen, olemassa olevan wc-tilan esteettömyydestä me vihreät olemme olleet yhteyksissä kaupungin edustajan kanssa asiasta, ja myös realistinen pääsy niihin olisi tärkeää varmistaa.” Lopuksi Löyttyniemi jätti valtuustolle toivomuksen siitä, että hankesuunnitelman yhteydessä huomioidaan myös esteettömien palveluiden toteuttaminen alueelle. Toivomus hyväksyttiin yksimielisesti.
Seuraavaksi valtuuston asialistalla oli Kivimiehen asemakaavan muutoksen hyväksyminen. Vihreiden valtuutettu Risto Nevanlinna nosti puheenvuorossaan esiin asemakaavasta seuranneet huomiot Olarin panimoa koskien: ”Valitettavasti Kivimiehen asemakaavan muutoksen hyväksymisen myötä Olarin Panimo menettää nykyiset tilansa, ja tästä syystä teimme kaupunkisuunnittelulautakunnassa harvinaisehkon toivomusmuotoisen lisäpäätöksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Olen myös saanut tiedon, että lautakunnan toivomusta on noudatettu ja Olarin Panimoa on avustettu uusien tilojen etsinnässä. Esitän tästä kiitokseni.”
Viimeisenä tärkeänä asiakohtana valtuustossa käsiteltiin vihreiden valtuutettujen Elli Keisteri-Sipilän ja Auli Üllen valtuustoaloite Palttinapuiston nurmialueen käytettävyyden ja viihtyisyyden lisäämiseksi. Valtuutettu Keisteri-Sipilä kertoi aloitteen syntyneen tarpeesta saada Palttinapuiston aluetta toimivammaksi ulkoilu- ja kohtaamispaikkana ja painotti, että alueen uudelleen suunnittelussa on tärkeää osallistaa myös alueen asukkaita ja kiitti kaupunkia siitä, että näin on myös luvattu tehdä. ”Kauklahden alueella on valtavan hienoa yhteisöllisyyttä ja paljon innokkaita yhteen puhaltavia toimijoita”, Keisteri-Sipilä korosti.