Espoon valtuuston vuoden ensimmäinen kokous pidettiin maanantaina  29.1.2024.

Kokouksen aloitimme surullisemmissa merkeissä, kun pidimme hiljaisen hetken poismenneiden valtuutetun Ulla Palomäen ja entisen espoolaisen valtuutetun, valtiopäiväneuvos Elsi Hetemäki-Olanderin muistoksi. Ulla Palomäki (kok) oli toiminut aikaisemmin myös Vihreiden valtuutettuna.

Kokouksen lista oli lyhyt ja eniten keskustelua syntyi, kun käsiteltiin  Länsi-Espoon lukion hankesuunnitelman hyväksymistä. Keskustelun edetessä lähdettiin myös pohtimaan lukion nimeä ja lukion nimestä esitettiin kaksi muutosesitystä. Nimiesityksinä esitettiin Itämeri-lukiota ja Kivenlahden lukiota. 

Länsi-Espoon lukion suunniteltu oppilasmäärä on 1 200 opiskelijaa. On arvioitu, että suunnittelu, valmistelu ja rakentaminen etenisi niin, että lukio valmistuisi syksyksi 2027. Hankesuunnitelmassa lukiota esitetään toteuttavaksi vuokrahankkeena sijoittuen kehitteillä olevaan Clean Tech Garden -kokonaisuuteen osoitteeseen Ruukintie 10. Clean Tech Garden on vihreään siirtymään, puhtaaseen teknologiaan ja kiertotalouteen painottuneiden yritysten sekä oppilaitosten kokonaisuus. Opiskeluympäristöjen suunnittelussa kiinnitetään huomiota saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Rakennuksen tilat toteutetaan niin, että tilat ovat muuntojoustavat mahdollistaen myös tilojen yhdistämisen suurten opiskelijamäärän kursseja silmällä pitäen. Länsi-Espoon lukion Kiviruukissa sijaitsevaan rakennukseen ei ole suunnitteilla liikuntatiloja. Liikuntatuntien sekä isompien juhlatilaisuuksien (lakkiaiset ja vanhojen tanssit) pitämisen järjestämismahdollisuudet selvitetään mm.  läheisestä liikuntakeskuksesta

Mikki Kauste (Vihr.) toi puheenvuorossaan esiin, että panostaminen laadukkaaseen lukiokoulutukseen ja -opetukseen on investointi Espoon tulevaisuuteen. Länsi-Espoon lukion rakentaminen parantaa espoolaisten nuorten mahdollisuuksia päästä lukioon opiskelemaan, vahvistaa alueellista yhdenvertaisuutta ja parantaa sekä koko Espoon että myös nopeasti kasvavan Länsi-Espoon  alueen veto-, pito- ja elinvoimaa.

Kauste totesi, että ”Espoon lukiot ovat, osin pakon sanelemanakin, keskittyneet viime vuosina voimakkaasti Tapiolan ja Otaniemen alueille.

Kauklahden lukion siirryttyä Nihtisiltaan 2019, Länsi-Espoon tilanne heikkeni entisestään.

Tähän epätasapainoon saadaan nyt myös hieman korjausta.”

Tärkeä nosto Kausteen puheenvuorossa oli että lukio-opetukseen oikeuttavaa keskiarvoa on saatava laskettua nykyistä alemmalle tasolle ja uuden lukion myötä tulevat lisäpaikat edistävät varmasti tätä asiaa.

Kauste jätti  lisäysesityksen, jota  käytiin läpi ryhmien kanssa neuvottelutoimikunnassa ja lisäyksen tarkoituksena oli tuoda valtuuston päätös samalle viivalle kaupunginhallituksen päätöksen kanssa. 

Lisäysesitys:

Mikäli suunnittelun aikana tilaohjelman mukaisia liikuntatiloja, lukion tarvitsemia juhlatiloja tai ylioppilaskirjoitusten vaatimia tiloja ei pystytä varmistamaan hankkeen osana tai ulkoisina vuokrasopimuksina, tuodaan hankesuunnitelma uudestaan päätettäväksi, jotta puuttuvat tilat voidaan lisätä kokonaisuuteen.

Omassa puheenvuorossani kauklahtelaisena kiittelin, että on hienoa, että saamme vihdoin lukiopaikkoja lähemmäksi Kauklahtea. Tarve lukiopaikoille on suuri ja on tärkeää saada tälle kasvavalle alueelle uusi lukio. Korostin, että lukioprosessiin on tärkeää osallistaa opettajia ja opiskelijoita.  Opiskelupaikkaa valitessaan nuoret kiinnittävät erityisesti huomiota sijaintiin, tiloihin, saavutettavuuteen ja opiskelupaikan tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

Risto Nevanlinna (Vihr.) huomautti Kivenlahden lukioesitykseen liittyen: ”kyseinen lukio ei sijoittuisi Kivenlahteen vaan Saunalahteen, jotka molemmat kuuluvat Suur-Espoonlahteen, ja että tällaiset esitykset todistavat sen, että valtuuston ei pitäisi edes yrittää päättää lukioiden nimistä.”

Valtuuston kokouksessa käsittelimme myös Ira Hietanen-Tanskasen (kok.) valtuustokysymystä lapsen oikeuksien toteutumisesta ja lapsibudjetoinnista. 

Noora Koponen (Vihr.) piti tärkeän puheenvuoron ja kiteytti että ”Vaikka tämä valtuustokysymys käsiteltiin meillä kasvun ja oppimisen lautakunnassa, haluan muistuttaa, että jokainen päätös joka tässä salissa, neuvottelukunnassa tai lautakunnassa tehdään pitää aina sisällään tulevaisuuden. Ja silloin se pitää sisällään myös lapset ja nuoret. Lasten oikeuksien toteuttaminen ei ole määräaikainen tavoite ja strategia, vaan se on pysyvä tavoite ja strategia. Lapsibudjetoinnin tulee olla pysyvä osa espoolaista päätöksentekoa.Tässä voimme parantaa, ja tässä meidän kannattaa parantaa.”

Vihreiden Risto Nevanlinna ja Auli Ülle jättivät kokouksessa valtuustoaloitteen  biodiversiteettipuiston perustamisesta Espooseen. Biodiversiteettipuisto auttaisi Espoota lisäämään luonnon monimuotoisuutta sekä saavuttamaan valtuuston yhteisen luonnon kokonaisheikentymättömyys -tavoitteen vuoteen 2035 mennessä.