13.12.2021 pidettiin Espoon valtuuston vuoden viimeinen kokous. Asialistalla oli mm. vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman viimeistely, vuoden 2021 kolmas osavuosikatsaus sekä Keilaniemen ja Ruukinhuhdan asemakaavojen muutosten hyväksyminen.

Käsittelyssä oli myös liuta valtuustokysymyksiä ja -aloitteita, joista osa oli myös vihreiden valtuutettujen laatimia, esimerkiksi valtuutettu Henna Partasen aloite vegaaniruokavaihtoehdon tarjoamisesta kaikilla kaupungin järjestämillä aterioilla sekä edelliskauden valtuutettu Helka Hosian ja valtuutettu Risto Nevanlinnan aloite asuntotuotannon monipuolistamiseksi. Lisäksi käsittelyssä oli Saara Hyrkön ja Mikki Kausteen aloite kulttuurin tukemisesta. 

Eniten keskustelua heräsi Henna Partasen aloitteesta vegaaniruokavaihtoehdon tarjoamisesta kaikilla kaupungin järjestämillä aterioilla. Partanen ei itse osallistunut varsinaiseen keskusteluun, sillä hän toimii valtuuston puheenjohtajana.

Valtuutettu Tiina Elo esitti aloitteeseen seuraavan toivomuksen: ”Valtuusto toivoo, että kaupunki selvittää viipymättä mahdollisuudet ryhtyä tarjoamaan vegaaniruokaa päiväkodeissa lapsille ja henkilökunnalle oman erityisruokavalioilmoituksen perusteella nykyisen talousarvion puitteissa.”

Elon toivomusesitys synnytti pitkän keskustelun, jossa kuultiin perusteettomia argumentteja aina vegaaniruuan mielenterveyshaitoista vähäiseen proteiinin saantiin sekä soijan epäeettisyyteen. 

Valtuutettu Leila Arstila muistutteli perättömien argumenttien käytöstä ja totesi puheenvuorossaan, että toivomusesityksessä kyseessä on ”käytäntö, jolla vähennetään byrokratiaa vegaaniruokavaliota noudattavien keskuudessa”.

Elon toivomusesitys hylättiin etenkin kokoomuksen ja perussuomalaisten johdolla. Espoossa, toisin kuin Helsingissä, päiväkodeissa vegaaniruokavalion saamiseksi vaaditaan siis jatkossakin lääkärin- tai ravitsemusterapeutin lausunto. Tämä kuormittaa turhaan jo ennestään ylikuormittunutta terveyhdenhuoltoamme ja aiheuttaa perheille ylimääräistä vaivaa”, Tiina Elo muistutti puheenvuorossaan.

Pidempään keskusteluun nousi myös aloite asuntotuotannon monipuolistamiseksi, joka pohjusti tulevaa asunto-ohjelman päivittämistä.

Mikki Kauste nosti esimerkiksi Säterin asuinalueen,”jossa osa asuinrakennuksista on toteutettu townhouse- eli kaupunkipientaloina, joilla voidaan saavuttaa perinteistä haja-asutusmaista pientaloaluetta suurempaa tehokkuutta, sekä viihtyisyyttä”.

Kauste muistutti myös, että Espooseen on rakennettu varsin vähän pieniä asuntoja kovasta kysynnästä huolimattta.

Pääsemme varmaankin melko pian päättämään uudesta asunto-ohjelmasta, ja siinä yhteydessä voimme keskustella esimerkiksi siitä, onko asuntojen kokojen rajoittamiselle olemassa järkeviä perusteluja”, Kauste totesi.

Asuntotuotannon monipuolistamisesta oltiin suhteellisen yksimielisiä valtuustossa ja aiheeseen liittyen tehtiin toivomuksia mm. nuorten ensiasunnon ostajien sekä monisukupolvisen asumisen priorisoimisesta.

Valtuutettu Peppi Seppälä muistutti puheenvuorossaan, että Espoon kaupunginosia tulisi rakentaa myös nuorille houkuttelevammaksi etenkin palvelutarjontaa ja kulttuuria mahdollistamalla.

Nuoret ihmiset haluavat paikkoja, joissa pystyy nähdä kavereitaan ja viettämään iltaa. Espoossa ei ole yhtään aluetta, joka olisi profiloitunut nuorille aikuisille”, Seppälä huomautti.

Isoksi puheenaiheeksi nousi myös Riikka Pakarisen (kesk.) aloite koskien autopysäköintiä ja sen maksullisuutta mm. Matinkylän jäähallilla. Vihreä valtuutettu Meri Löyttyniemi totesi, että ”lienee järkevää, että maksullinen pysäköinti on korvattu tässä tapauksessa toistaiseksi 4 tunnin parkkiaikakiekolla”. Löyttyniemen mukaan pysäköinnin maksullisuuden laajentaminen olisi kuitenkin tarpeellista.

Asukaspysäköintitunnuksen käyttöönottoa on syytä vakavasti harkita, Helsingin tapaan. Tällä hetkellä pysäköinnin pistemäisesti vaihteleva maksullisuus teettää asukkaille haasteita”, Löyttyniemi esitti puheessaan.

Valtuusto kävi hetkittäin kiivaaksikin yltynyttä keskustelua pysäköinnin maksullisuudesta ja maksuttomuudesta sekä siitä, tarvitaanko liikuntapaikoilla parkkikiekkojakaan.

Monista valtuuston erimielisyyksistä huolimatta Mikki Kausteen seuraava valtuustotoivomus hyväksyttiin kokouksessa: ”Valtuusto toivoo, että osana talousarvion neuvottelutuloksessa erikseen mainittuja työntekijöiden houkuttelevuuden ja työssäjaksamisen lisäämistoimia sekä innostavia uusia kokeiluja, pyritään edistämään myös Taidelahja-konseptin toteutumista”.

Kauste oli mielissään uuden Tapahtumien Yhteisöllinen Espoo -ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista tukea koronan pahoin runtelemaa kulttuuri- ja tapahtuma-alaa.

Keskusteluun nousi myös Helena Marttilan (sdp) valtuustokysymys pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisemisestä ja hoidosta.  Valtuutettu Elli Keisteri-Sipilä korosti kuinka tärkeä rooli työllä on ihmisille niin kotoutumisen, mielihyvän kuin onnistumisen kokemusten puolesta. 

Olisi hienoa, jos työnhaussa huomioitaisiin erilaiset taustat esimerkiksi neuropsykiatriset haasteet, maahanmuuttajat, osatyökykyiset ja fyysiset rajoitteet”, toivoi Keisteri-Sipilä.

 

Pitkään jatkuneiden keskustelujen jälkeen kokous päättyi “täysimittaisena” eli hieman klo 23 jälkeen hyvän joulunajan toivotuksiin. Valtuuston kokoukset jatkuvat jälleen 24.1.2022.

Levollista joulun aikaa ja hyvää uuttavuotta koko vihreän valtuustoryhmän puolesta!

Auli Elolahti
kaupunginvaltuutettu