Aivan aluksi Espoon kaupunginvaltuustossa puitiin Länsimetron käyttöönoton viivästymistä. Vaikka asia ei ollut esityslistalla, kaikki olivat tyytyväisiä, että akuutista asiasta saatiin lisätietoa. Esittelypuheenvuorojen jälkeen viivästymisestä, sen syistä ja tilanteen korjaamisvaihtoehdoista käytiin tulikivenkatkuinen keskustelu, jossa esitettiin niin Länsimetro Oy:n toimivan johdon kuin hallituksenkin erottamista.

Mitään varsinaista uutta tietoa viivästyksen syistä tai kestosta ei kuultu. Asemien moninaisten taloteknisten ja turvallisuusjärjestelmien
yhteistestaus on osoittautunut paljon työläämmäksi kuin oli osattu ennakoida.

Aalto yliopiston asema on ollut yhteiskäyttötestausten kokeiluasema. Testitestaukset aloitettiin helmikuussa, ja ne piti saada valmiiksi
toukokuun loppuun mennessä. Varattu aika ei kuitenkaan riittänyt, mistä voitiin helposti laskea, ettei kaikkia asemia ehditä mitenkään
saada ajoissa testattua.

Miksi testaukseen tarvittava aika aliarvioitiin, ja miksi tieto ajan loppumisesta saatiin vasta nyt, on edelleen selvittelyn kohteena. Sen sijaan HSL:n puheenvuoro herätti uskoa, että korvaava bussiliikenne saadaan järjestettyä ajoissa, mutta helppoa se ei ole. En mene keskustelun yksityiskohtiin, koska kaikki sanottu on puitu jo mediassa moneen otteeseen.

http://www.hs.fi/kaupunki/a1465793238903

http://www.lansivayla.fi/artikkeli/404211-lansimetron-johtoa-vaadittiin-vaihtoon-tama-on-taydellinen-farssi

Varsinaisen esityslistan ensimmäinen odotettu asia oli esteettömyysohjelma, mutta se palautettiin uudelleen valmisteltavaksi valtuuston neuvottelutoimikunnan yksimielisestä esityksestä. Ohjelmasta puuttui esimerkiksi teknisen lautakunnan päättämät lausunnot mm. vammaisneuvostolta. Palaamme asiaan syksyllä.

Ainoaksi ”isoksi” asiaksi jäi siis Raide-Jokerin hankesuunnitelma. Aluksi valtuustossa oli sekava tunnelma. Länsimetron viivästymisestä käyty keskustelu oli vienyt monelta luottamuksen liikennehankkeiden valmisteluun. Jos kerran Länsimetrosta saadut ennakkotiedot olivat pielessä, miksi Raide-Jokerista annetut tiedot olisivat sen tarkempia?

Kokoomus pyysi neuvottelutaukoa, jotta ryhmä voisi keskustella yhteisestä kannasta Raide-Jokeriin, käytännössä siitä, esittäisikö
kokoomuksen ryhmä asiaa yksimielisesti pöydälle seuraavaan kokoukseen vai ei. Kesän aikana saataisiin lisää tietoa ja tunteet laantuisivat. Pöydälle panolle olisi löytynyt muista ryhmistä niin paljon kannatusta, että se olisi mennyt läpi.

Puheenjohtaja oli kuitenkin ehtinyt avata keskustelun ennen neuvottelutauon alkamista, ja neuvottelutauon päättyessä oli varattu
jo parikymmentä puheenvuoroa, joista vasta noin kymmenes osui kokoomuslaiselle valtuutetulle, ja kannatusta pöydällepano sai vasta
myöhemmin perussuomalaisilta.

Lopulta pöydällepanosta äänestettiin, ja kävi ilmi, ettei kokoomus ollut löytänyt yksimielisyyttä, vaan ryhmä repesi. Pöydällepanoesitys
hylättiin äänin 31-43-1.

Sitten Kokoomuksen Seppä esitti asian palauttamista valmisteltavaksi niin, että Raide-Jokeri päättyisi Leppävaaraan ja jatkoyhteys
hoidettaisiin ”vaikka limusiineilla”. Palautusesitys hylättiin äänin 21-53-1.

Useassa puheenvuorossa oltiin selvästi siinä uskossa, että Jokeri-Bussit ajavat Leppävaarasta Keilaniemeen tyhjillään.

Kokoomus ei ole suinkaan ainoa ryhmä, jota Raide-Jokeri repii. Vaikka esimerkiksi Vihreät kannattivat ja Perussuomalaiset vastustivat
Raide-Jokeria, molemmista ryhmistä löytyi myös Raide-Jokerin vastustaja/kannattaja.

Jotkut asettivat Raide-Jokerin ja homekouluremontit vastakkain ja katsoivat, ettei Espoolla voi olla varaa uuteen raideliikennehankkeeseen, jos kouluja on samaan aikaan korjaamatta. Vihreiden Nevanlinna puolestaan ihmetteli, miksei valtuuston aiemmissa kokouksissa ole asetettu kouluremontteja ja kalliita tiehankkeita vastakkain. Jotenkin ne teiden tunnelointeihin tai eritasoliittymiin laitetut rahat eivät ole pois kouluremonteilta, mutta raiteisiin laitetut rahat ovat.

Monissa puheenvuoroissa epäiltiin laskelmia Bussi-Jokerin kapasiteetin loppumisesta lähivuosina. Tämä hieman hämmensi, sillä omasta
mielestäni hanke-esittelyssä nimenomaan kapasiteettilaskelmat olivat selkeitä ja yksiselitteisiä, sillä ne perustuivat nykyisiin
matkustajamääriin ja reitin varren asukasennusteisiin. Kaikki valtuutetut eivät selvästikään ole matkustaneet täpötäysillä
Jokeri-busseilla ruuhka-aikaan.

Hämmentävin peruste vastustaa Raide-Jokeria saatiin Perussuomalaisten ryhmän puheenjohtajalta, joka vastusti Raide-Jokeria siksi, että
maahanmuuttajat saattaisivat käyttää sitä. Siirryttiinpä keskustelun kuluessa jopa nationalismista regionalismiin: ”Espoo espoolaisille!”

Sen sijaan Raide-Jokerin hankesuunnitelman yksityiskohtiin ei juuri puututtu. Vain ennakolta eniten puhuttaneen Laajalahden linjauksen
osalta tehtiin pari muutosesitystä ilman suurempia puheita. Ne eivät menestyneet kello 22:39 alkaneissa äänestyksissä.

Sen sijaan Kokoomuksen Markku Markkulan muutosesitys, jossa lisättiin hankesuunnitelmaan riskienhallintaa painottavat osuus, hyväksyttiin yksimielisesti.

Lopullinen ratkaisu saatiin äänestyksessä valtuutettu Jukka Kilven hylkäysesityksestä, joka hyllättiin äänin 56-15-0.

Lopuksi äänestettiin Johanna Löflundin toivomuksesta, jossa toivottiin selvitettäväksi Raide-Jokerin korvaamista muusta liikenteestä
eriytetyllä sähköbussikaistalla, jota myös sähköautot voisivat käyttää. Toivomus hylättiin selvin äänin.

Sitten päästiin valtuutettujen tekemiin kysymyksiin. Ulf Johansson (Vårt Esbo) oli tehnyt kysymyksen Pohjois-Espoon poikkeuslupakäytännöstä, joka hänen mielestään on mahdollistanut ”rumien” rakennusten rakentamisen. Mielipiteen tueksi esitettiin
valokuvia useista pohjois-espoolaisista omakotitaloista ja loma-asunnoista ja niiden pihapiireistä. Kokouksessa pohdittiin, oliko
kuvaaminen ja kuvien esittäminen sopivaa.

Yön päätteeksi keskusteltiin vielä Espoon koulujen sisäilmaongelmista, josta 57 allekirjoittajaa eri valtuustoryhmistä olivat tehneet valtuustokysymyksen. Sääli, sillä aihe olisi ansainnut kunnon keskustelun öisen nuokkumisen asemesta.  Puheenvuorot olivat sinänsä hyviä, mutta eivät tuoneet uusia ratkaisuja tähän Espoota ja muita Suomen kuntia piinaavaan ongelmaan. Koulujen sisäilmaongelmia ja niistä johtuvaa kokonaisen sukupolven terveysongelmia kutsuttiin katastrofiksi. Ja sitä se onkin.

Kokouksesta raportoi Jyrki Kasvi