Kokouksen tärkein jännittävin asia oli äänestys siitä rajataanko niiden lasten oikeutta täyspäiväiseen varhaiskasvatukseen, joiden toinen vanhempi on kotona. Vihreät ovat vastustaneet rajausta jo opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa. Nyt viimeisen päätöksen asiasta teki valtuusto.

Hopsu-Inka__14-10-30_102_web

Inka Hopsu

Aihe kirvoitti monituntisen keskustelun. Inka Hopsu tiivisti Vihreiden kannan ryhmäpuheenvuorossaan: ”Emme halua, että lapset ovat Espoon säästöjen kohteena.” ”Kysymys on lasten oikeudesta, ja koulutuksellisesta ja perheiden välisestä tasa-arvosta. Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on myös naisten yli puoluerajojen aikanaan taistelema saavutus turvaamaan perheiden valinnanvapautta.” Hopsu kiteytti puheessaan.

Saara Hyrkko

Saara Hyrkkö

Saara Hyrkkö puolestaan totesi puheessaan, että myös työhakemusten kirjoittaminen, työhaastatteluihin valmistautuminen ja itse haastattelut ovat aikaavievää työtä. ”Pätkätöitä tekevälle päivähoito-oikeuden rajaus voi muodostua esteeksi yllättävän keikkatyön vastaanottamiselle.”

Mari Nevalainen 2014

Mari Anthoni

Mari Anthoni (ent. Nevalainen) kävi muistuttamassa, että perheillä tulee olla myös tasa-arvoinen oikeus valita kotihoito. Hän vaati, että kaupunki etsisi keinoja tukea myös täyspäiväiselle päivähoidolle vaihtoehtoisia tapoja hoitaa lasta. ”Kerhoja ja avoimia päiväkoteja tulee tukea. Lapset on viimeinen kohde, josta säästetään.” Sirpa Hertell tuki Anthonia ja muistutti myös iltapäiväkerhojen tärkeydestä.

Kasvi-Jyrki_15-02-02_070_web

Jyrki Kasvi

Jyrki Kasvi huomautti puheessaan, että silpputyöperheissä lasten oikeus päivähoito-oikeuteen voisi muuttua monta kertaa vuodessa, mikäli rajaus otettaisiin käyttöön. ”Eniten tässä jaottelussa täyteen varhaiskasvatukseen ja rajoitettuun varhaiskasvatukseen oikeutettuihin lapsiin minua hiertää kuitenkin riski lasten leimaantumisesta heidän saamansa päivähoidon ja varhaiskasvatuksen perusteella.”

Lahti_Katja_12-09-25_024_web

Katja Lahti

Katja Lahti korosti puheessaan joustojen ja maksuporrastusten mahdollisuutta tehostaa päiväkotien resurssien riittävyyttä. ”Tällä hetkellä on pakko buukata maksimihoitoaika, vaikka käyttäisi sitä pääsääntöisesti 80%:sti.”

Johanna Karimäki muistutti, että oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon on tärkeintä juuri heikoimmassa asemassa oleville lapsiperheille. ”Jos työttömällä tai kotona vauvaa hoitavalla vanhemmalla on mahdollisuus saada lapselle hoitoa vain painavista sosiaalisista syistä, harvalla lienee voimia nöyryyttävään hakuun. Ja juuri silloin kaikkein heikoimmalla olevat, ja kokopäivähoidosta hyötyvät lapset jäävät sitä vaille.”

Karimäki-Johanna_14-12-16_025_web

Johanna Karimäki

Tiukan äänestyksen (38 ääntä rajausta vastaan / 37 ääntä rajauksen puolesta) jälkeen valtuusto päätti olla rajaamatta subjektiivista päivähoito-oikeutta. Vihreät iloitsivat tästä tiukkaakin tiukemmasta tuloksesta.

Päiväkotikeskustelun lisäksi hyväksyimme Finnoo-Djupsundsbäckenin kaavan. Se mahdollistaa Finnoon metrokeskuksen välittömään läheisyyteen noin 1750 asukkaan uuden asuinalueen. Asumisen lisäksi kaava-alueelle osoitetaan tontti yhtenäiskoululle lähiliikuntapaikkoineen. Puroa reunustaa itä-länsisuuntainen viheryhteys ja alueen halki kulkee myös pyöräilyn laatureitti.

Ämmässuon lähialueen terveys- ja sosiaalisten vaikutusten arviointikyselyä sekä Mustapurontien ja Arkiniityntien vesihuoltoasiaa koskevat valtuustoaloitteet jäivät pöydälle kellon tullessa jo yksitoista.

Raportin kirjoitti Henna Partanen