Arviointikertomus

Valtuuston kokouksen alussa käsiteltiin arviointikertomusta.

Vihreiden ryhmäpuheessa Meri Löyttyniemi nosti esiin kuinka kulunut vuosi 2021 on ollut hyvin poikkeuksellinen.  

“Kaupungin odotettua parempi taloudellinen tilanne on luonnollisesti positiivinen asia jonka on hyvä näkyä myös päätöksenteossamme. TakE-ohjelman toimenpiteitä pitää tarkentaa tämänkin tiedon valossa, ja samalla varautua Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen rakentamiseen. Tarkastuslautakunnan huomio että vain noin puolet toiminnalle asetetuista tavoitteista on toteutunut on merkillepantava. Meidän pitää panostaa Espoo-tarinan toteuttamiseen entistä määrätietoisemmin ja vahvistaa mm. kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.  

Espoolaisten työttömyys on kasvanut pandemia-aikana, joten työllisyysasteen nostoon on tärkeää panostaa ennen kaikkea kaupunkilaisten hyvinvoinnin kannalta. Hyvinvoinnin osalta samoin hoitojonojen purkuun mm. erityisesti nuorten mielenterveyden ja hammashoidon osalta pitää panostaa, jottei hoitovelka kasva liian suureksi. Koronan ja Ukrainan sodan vaikutuksia on haastavaa ennakoida. Kaupunki on tehnyt tärkeää työtä ukrainalaisten pakolaisten vastaanottamisessa ja sitä on syytä jatkaa.”

Kansanedustaja Saara Hyrkkö nosti omassa puheessaan laadukkaan varhaiskasvatuksen merkitystä.

“On asioita, joissa meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa epäonnistua. Silti me jostain syystä vuodesta toiseen alibudjetoimme ja sen myötä myös alisuoriudumme näissä asioissa. Henkilöstön osaaminen, jaksaminen, houkuttelu ja hyvinvointi on yksi näistä. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden turvaaminen ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy toinen. 

Saan paljon palautetta sekä varhaiskasvatuksen, opetuksen että sotealan henkilöstöltä jatkuvasta riittämättömyyden tunteesta ja siitä, että iso osa työajasta menee aivan muuhun, kuin koulutusta vastaavaan työhön. Näin siis meidän osaavat ammattilaisemme kokevat. Ihmisiä tarvitaan tietenkin lisää ja heistä on pidettävä paremmin kiinni. Mutta olisi myös tarpeen pohtia, onko hallinnon ja tukitoimien karsiminen mennyt liian pitkälle, jos opettajien ja hoitajien työpäivät täyttyvät tehtävistä, joissa tarvitaan siistijöiden ja sihteerien ammattitaitoa tai jossa entisaikojen päiväkotiapulaiset ja talkkarit olisivat kullanarvoinen apu.”

 

Kokouksessa hyväksyttiin Espoonlahden terveysaseman hankesuunnitelma

Pinja Nieminen kiitteli espoonlahtelaisena valtuutettuna hanketta.

“Arvoisa puheenjohtaja ja valtuusto, tästä hankesuunnitelmasta voi olla espoonlahtelaisena valtuutettuna tyytyväinen. Olemme saamassa Espoonlahteen nykyaikaisen sote-keskuksen monipuolisella palveluvalikoimalla. Toivottavasti seuraavat vaiheet etenevät nyt rivakasti. Tässäkin yhteydessä minua ällistyttää tämä tänään useampaan kertaan mainittu ympäristö- ja rakennusvalvonnan tilanne, jonka takia sen paremmin yksittäisten ihmisten talohankkeet kuin tällaiset julkiset projektit eivät etene. Toivon, että tähän nyt pian saadaan ratkaisu. 

Nyt meillä on mahdollisuus rakentaa sellainen sote-keskus, joka sekä tiloiltaan että toimintamalleiltaan kutsuu työntekijöitä. Sellainen kokonaisuus, jossa halutaan työskennellä, ja joka palvelee laajasti asemalle listautuvien ihmisten hyvinvointia. Perusterveydenhuollon toimivuudella on valtava merkitys siinä, että sairaudet havaitaan ajoissa, pitkäaikaissairauksien hoito on toimivaa ja ihmiset saavat tukea terveytensä edistämiseen. Parhaimmillaan sote-keskus mahdollistaa sen, että esimerkiksi monisairaan ja paljon palveluja tarvitsevan ihmisen hoito on nykyistä koordinoidumpaa ja kokonaisuus paremmin hallinnassa. Toivottavasti hanke etenee nyt nopeasti.”

 

Tapiolan uimahalli etenee

Valtuusto hyväksyi Tapiolan uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman

Valtuutettu Saara Hyrkkö kiitteli sitä, että pitkään jatkuneen epävarmuuden jälkeen Tapiolan uimahallin korjaus käynnistyy.

“Nyt on löytynyt kelpo kompromissi, jossa onnistutaan vaalimaan arvokasta kulttuuriperintöämme, parantamaan vanhan rakennuksen energiatehokkuutta ja palauttamaan Tapiolaan mahdollisuus polskia muuallakin kuin kesäisessä kahluualtaassa.

Itsekin entisenä kilpauimarina ja innokkaana sunnuntaipulikoitsijana symppaan ajatusta 50 metrin altaista, mutta en kerta kaikkiaan usko, että niiden toteuttaminen olisi mahdollista. Onneksi Matinkylään on melko lyhyt matka, joten Tapiolan vanhasta uimahallista ei tarvitse tehdä uimahallimuseota.”

Valtuutettu Meri Löyttyniemi aloitti puheensa toteamuksella vesi vanhin voitehista.  

“Kannatamme kaupunginhallituksen esitystä Tapiolan uimahallin peruskorjaamiseksi ja laajentamiseksi ja vihreiden mielestä asiaa ei tarvitse palauttaa uudestaan valmisteluun. Kolme ja puoli vuotta joudutaan vielä odottamaan aina syksyyn 2025 saakka jotta halli on käytössä joten tätä ei odotusta ei ole syytä pitkittää. 

On tärkeää, että rakennus saadaan pitkän tauon jälkeen uudestaan siihen käyttöön, mihin se on alun perinkin tarkoitettu; tämä on kulttuurihistoriallisesti sekä toiminnallisesti perusteltua. Taloudellisesti tarkasteltuna päätös ei ole helppo, mutta arviomme mukaan on hyvä että pystymme tarjoamaan tätä palvelua Tapiolan alueen sekä kaupunkimme lapsille, koululaisille ja kaikille asukkaille helposti saavutettavassa paikassa. Loppukaneettina totean, että peruskorjauksessa on tärkeää, että ekologisuus sekä esteettömyys on otettu huomioon niin suunnittelussa kuin toteutuksessa.”  

 

Vastaukset aloitteisiin

Käsiteltäessä valtuustokysymystä lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta vihreiden valtuutettu ja psykiatrinen sairaanhoitaja Elli Keisteri-Sipilä piti koskettavan puheen alan työntekijöiden kuormituksesta.

“Olen erittäin huolissani psykiatrisen alan työntekijöistä ja siitä kuormituksesta, mitä he tällä hetkellä kokevat. Moni uupuu ja joutuu jäämään pidemmälle sairaslomalle tai vaihtamaan jopa alaa.  Paine on valtava, ja hoitopolut eivät toteudu suunnitelmien mukaan, koska hoitohenkilökunnasta on pulaa kaikkialla. Työn eettinen stressi ja kuorma on suurta. Usein työ tulee myös mukana kotiin, koska aikoja ei ole antaa ihmillisessä ajassa. Työn ei kuuluisi olla pompottelua, ei oon-sanomista tai liian lyhyitä hoitojaksoja. Työtä tulisi saada toteuttaa kohdaten ja eettisesti.

Mielenterveysongelmat ovat tilastoissakin kasvaneet. On myös hyvä muistaa  että nuorilla on rohkeus hakea apua ja  puhua aikaisemmin. Olisi todella tärkeää, että heidän tarpeisiinsa vastattaisiin ja he saisivat apua silloin kuin sitä tarvitsevat. 

Meistä alalla olevista työntekijöistä tulee pitää parempaa huolta, että jaksamme tehdä raskasta työtä, mutta meille myös hyvin merkityksellistä ja palkitsevaa työtä. Tämä työ on meille monelle kutsumus,  mutta kutsumus ei riitä. Tarvitsemme  työn vaativuutta vastaavan korvauksen ja inhimilliset työolot oikeilla resursseilla, jotta alalla säilyy työntekijät ja uusia saadaan hakeutumaan alalle. Alan vetovoima ei näyttäydy nyt kovin hienona, mutta sydämestäni voin sanoa että psykiatrinen hoitotyö on hienoin työ mitä olen koskaan tehnyt.”

Kokouksen lopussa päätettiin pöydätä Noora Koposen ja Inka Hopsun valtuustokysymys vammaisten nuorten oppivelvollisuudesta sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen pääsystä eli asiakohta käsitellään seuraavassa kokouksessa.

 

Kokouksesta raportoi Peppi Seppälä, kaupunginvaltuutettu