Kehä 1 tunneloinnin jatkaminen

Aihe herätti pitkän keskustelun. Asiaan yritettiin palauttaa ja laittaa pöydälle, mutta nämä torpattiin äänestyksessä selvin numeroin. Valtuusto päätti, että tunnelointi tehdä kerralla loppuun asti, jotta rakentamisenaikaiset haitat asukkaille olisi mahdollisimman lyhytaikaisia. Tunnelin uskotaan valmistuvan kolmen vuoden päästä. Kerralla valmiiksi tekeminen säästää myös rahaa. Raha tunnelointiin herätti kovasti keskustelua ja vastakkain asetettiin mm. koulut ja tunnelointihanke. Lasten ja nuorten terveellisen koulunkäynnin turvaaminen ja yrityksien toimintaedellytykset olivat myöskin vastakkain. On vaikea nähdä miten yrityksien toiminta kasvaisi niin paljon yhden tunnelin avulla, että siitä saataisiin rahaa koulukorjauksiin, kuten valtuustopuheessa esitettiin. Vihreät ovat vastustaneet hanketta alunperin, mutta näimme kuitenkin järkevänä tehdä työ kerralla valmiiksi, kun se on jo aloitettu. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti neuvottelutoimikunnan esityksen, että tunnelointi rahoitetaan Tapiolan taseyksikön infrarakentamisen määrärahoista.

Matinkylän metroaseman läntisen sisäänkäynnin totuttaminen hyväksyttiin vähäisien puheenvuorojen jälkeen.

Poikkihallinnollisien kehitysohjelmien seuranta

Asian herätti keskustelua lähinnä jatkosta ensi valtuustokaudella ja siitä, että kuinka hyvin ohjelmaryhmien kokouksiin ovat ihmiset osallistuneet. Heräteltiin ajatusta, että olisi varajäsenet ja mietittiin keinoja pienien ryhmien osallistumisesta ohjelmaryhmien toimintaan.

Finnoon osayleiskaava

Vihreät valtuutetut käyttivät puheenvuoroja mm. kosteikon suojelemisesta riittävin suoja-aluein ja virkistysalueiden luomisesta alueelle niin ettei kosteikkoa tarvitse rasittaa. Risto Nevanlinna totesi myös, että arvokkaat luontokohteet voi menettää vain kerran. KD teki toivomuksen joka koski talojen korkeuden rajaamiseen 24 kerrokseen, joka ei ole osayleiskaavassa päätettävä asian. Tämä toive ei menestynyt, mutta toive parkkipaikkanormien uudelleen arvioinnista alueella menestyi. Vihreä valtuutettu Henna Partanen yritti selittää, että osayleiskaavassa mainittu normi mahdollistaisi nimenomaan pienien ja kohtuuhintaisien asuntojen rakentamisen, joista Espoossakin on huutava pula. Nimenomaan metroaseman välittömään läheisyyteen ei kannata rakentaa ylimääräisiä parkkipaikkoja ja lisätä niiden hintoja kaikkien asuntojen hintoihin. Valitettavasti Partasen hyvä toivomusesitys kaupunkitilan viihtyvyyden varmistamisesta ja Espoon korkean rakentamisen periaatteet- selvityksen arviointilistojen suunnitteluperiaatteiden noudattamisesta ei menestynyt äänestyksessä (30-40-2). Tiina Elon (Vihr.) toivomus hyväksyttiin yksimielisesti.

”Valtuusto edellyttää, että asemakaavoissa ja muissa suunnitelmissa lintukosteikon linnustolliset arvot turvataan toteuttamalla mahdollisten haittojen lieventämistoimenpiteet kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukaisesti. Erityisen tärkeää on ottaa huomioon suojavyöhykkeiden ja suojaavan puuston merkitys.”

Valtuusto jouduttiin kutsumaan vielä toiseen ylimääräiseen kokoukseen 14.11 asiasuman purkamiseksi.

Valtuuston kokouksen voi katsoa täältä

Raportin kirjasi Heli Halava