Valtuusto hyväksyi ”Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman”, jossa on lapsen asemaa parantavia toimia ja tavoitteita. Niihin kuuluvat mm. hyvä kouluterveydenhoito ja lastensuojelu sekä ennaltaehkäisevät varhaisen tuen palvelut lapsiperheille. Arvokasta on se, että turvataan jokaiselle lapselle harrastus. Mari Nevalainen muistutti puheessaan, että lapset ja nuoret ovat harrastustensa suhteen hyvin epätasa-arvoisessa asemassa. Mari korosti, että varhain omaksuttu liikunnallinen elämäntyyli on terveyden edistämistä. Valtuusto hyväksyikin hänen toivomuspontensa lähiliikuntapaikkojen lisäämisestä sekä matalan kynnyksen liikuntapalvelujen edistämisestä, jotka ovat hinnaltaan ja alueellisuudeltaan kaikkien tavoitettavissa.

Inka Hopsu puhui nuorten osallisuudesta ja kertoi hyvistä käytänteistä, kuten Helsingin Ruuti-verkostosta. Espoon nuorisovaltuusto on tärkeä, mutta on panostettava enemmän nuorten osallistumiseen. Odotamme paljon nuorten osallisuussuunnitelmalta.

Pinja Nieminen puhui ennaltaehkäisevien lastensuojelupalveluiden puolesta. THL:n mukaan yksi lastensuojelun sijoitus maksaa 90 000 euroa, ja samalla summalla saisi 1000 tapaamista sosiaalityöntekijän kanssa. Varhainen tuki on sekä inhimillistä että kustannustehokasta.

Itse puhuin nuorten mielenterveyspalvelujen riittämättömyydestä ja kouluterveydenhoitajien lisäämisen tarpeesta. Korostin varhaisen tuen lisäämisen tarvetta myös syömishäiriöiden vähentämiseksi. Valtuusto hyväksyikin asiasta toivomusponnen.

Perussuomalaiset olisivat halunneet poistaa ohjelmasta maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät asiat. Monikulttuurisuudesta käytiin keskustelua, jossa ymmärrettiin laajasti, että maahanmuuttajalapsille ja nuorille on tärkeää olla voimaannuttavia ja kotouttavia palveluja. Monikulttuurisuus säilyi ohjelmassa äänin 70-5.

Nuorisovaltuuston edustaja Paula Karhunen kertoi olevansa erittäin iloinen valtuustossa käydystä keskustelusta. Paula toivoi kaikesta sydämestään, että suunnitelmat toteutuvat pian. ”Tuolla ulkona on nuoria, jotka tarvitsevat apua nyt”, hän sanoi.

Kaupunki kasvaa ja palveluiden tarve lisääntyy. Rakennustalkoiden osalta tänään oli vauhtivaltuusto, sillä paljon hyviä hankesuunnitelmia meni eteenpäin. Valtuusto hyväksyi hankesuunnitelmat Auroran koulun, päiväkodin ja neuvolan osalta sekä Leppävaaran elä- ja asu seniorikeskuksen osalta. Puolarmetsän sairaalan korjauksen hankesuunnitelma hyväksyttiin myös. Elä- ja asu keskuksissa seniorit voivat elää kodinomaisesti ja saada kaikki kipeästi tarvitsemansa palvelut saman katon alta.

Auroran koulutilojen rakentaminen on tärkeä osa hometalkoita. Kuntalaisten yhteiset tilat on oltava turvalliset ja terveelliset kaikille. Sirpa Hertell käytti puheenvuoron energiatehokkuudesta. Uudisrakennus rakennetaan täysin nollaenergiatalona, jossa on maalämpö, aurinkolämpö, ja osittain kaukolämpöä. Sirpa esitti, että valtuustossa olisi hyvä käydä keskustelu ja muodostaa yleisnäkemys siitä, missä voi suositella maalämpöä ja minne sopii kaukolämpö.

Niittykummun metroaseman kaavat hyväksyttiin. Olen iloinen, että niittykumpulaiset saavat oman metropysäkin ja että kaikki asemat tehdään kerralla valmiiksi. Alueelle tulee myös uutta asutusta ja kauppoja. Tiina Elo kertoi kaavakäsittelyn vaiheista ja vihreistä painotuksista. Vanha paloasema saa suojelumerkinnän. Sen sijaan Niittykummun kappeli rajattiin kaavasta pois Espoon seurakuntayhtymän toiveesta. Alun perin se oli merkitty suojeltavaksi, mutta rakennuksen tulevaisuus siirtyy myöhemmin päätettäväksi. Kiinnostavassa kaupunkirakenteessa historia näkyy sen eri kerroksissa. Vihreät kannattavat vanhojen arvorakennusten suojelua. On tärkeää, että jatkossa selvitetään kappelin suojelu- ja korjausmahdollisuudet.

Perkkaan Leppävaaraan on tulossa Rovion huvipuisto ja liiketiloja Perkkaantien ja radan väliin, Hatsinan puistoon. Vihreät ovat kantaneet huolta kaavakäsittelyssä siitä, että Monikonpuro säilyy avouomaisena. Haluamme suojella meritaimenen elinympäristöä. Henna Partanen puhui Monikonpuron hoito- ja kunnostussuunnitelman puolesta. Henna korosti, ettei Monikonpuro ole pelkkä huleveden poistoränni, vaan siinä asustaa monia kalalajeja, jotka tarvitsevat suojapaikkoja pohjan vesikasveista ja kivistä.

Käsittelyssä oli myös useita valtuustokysymyksiä, mm. Bymannin valtuustokysymys koskien alueen varaamista Suomen Lähikauppa Oy:lle ja sen kytköksistä veroparatiiseihin. Risto Nevanlinna käytti terävän puheenvuoron. Hänen mukaansa vastauksessa ilmeni laillinen verosuunnittelu, jota ei tarvitse sietää. Emme voi ummistaa silmiämme veronkiertäjiltä. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Riston toivomusponnen, jossa todetaan, että suunnitteluvarauksien sekä hankintojen yhteydessä edellytetään yritysten maakohtaisten tilinpäätöstietojen julkistamista. Näin toimitaan jo Helsingissä ja Risto uskoo tekojen johtavan lainmuutoksiin.

Kello käy yhtätoista, kun kirjoitan raporttiani kokouksesta. Olen ylpeä vihreästä valtuustoryhmästä, joka toimii harmaata taloutta vastaan, kalojen puolesta ja heikompiosaisten lasten hyväksi.

 

– Johanna Karimäki