Espoon Kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 23. maaliskuuta maan vakavista poikkeusoloista huolimatta ja osittain myös niistä johtuen. Syynä kokouksen pitämiseen oli, että valtuuston piti saada hyväksyttyä kunnan hallintosääntöön muutokset, jotka mahdollistavat kaupunginhallituksen, lautakuntien ja muiden kaupungin toimielinten etä- ja sähköiset kokoukset. Tällä haluamme varmistaa kaupungin päätöksentekokyvyn myös poikkeustilanteessa.

Sähköinen kokous on se toimintatapa, jota tänä poikkeusaikana käytämme jatkossa myös valtuuston kokouksissa. Kuntalain mukaan läsnäolevien valtuutettujen tulee olla keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä ja että yleisöllä tulee olla mahdollisuus seurata toimielimen julkista kokousta myös siltä osin kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti. Tällä aikataululla ei pystytty ottamaan käyttöön ehtoja vastaavaa järjestelmää ja asiasta saattaisi näin ollen tulla pätevä valitusperuste.

Hallintosääntömuutoksessa lisättiin kaupunginhallituksen tehtäväksi myös toimia tartuntatautilain mukaisena kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä.

Valtuuston kokoukseen osallistuttiin tartuttamisriskin minimoimiseksi poikkeusjärjestelyin, joissa oli otettu mallia eduskunnan kyselytunnin tämän hetkisestä järjestelystä. Salissa oli vain ¼ valtuutetuista, muut seurasivat kokousta etänä valtuustotalon eri tiloissa. Näin voitiin säilyttää turvavälit ja tartuntariskiltä välttyä. Kaikki mahdollinen tehtiin järjestelyjen osalta, jotta kontaktit saatiin minimoitua. Karanteeneista ja flunssaoireista johtuen moni varsinainen valtuutettu oli poissa ja kokouksessa olikin ennätysmäärä varavaltuutettuja.

Ryhmien kesken oli sovittu, että suurin osa asioista jätettiin pöydälle odottamaan poikkeusolojen jälkeistä aikaa. Käsittelyyn, otettiin hallintosäännön lisäksi ainoastaan yksi Rkp:n luottamushenkilön vaihdos ja Leppävaaran urheiluhallin mahdollistava kaava, joka oli edennyt kaupunkisuunnittelulautakunnassa yksimielisenä ja josta neuvottelutoimikunnassa oli yhteisymmärrys. Turun tunnin juna -hankeyhtiöön liittyminen kustannuksineen herätti myös vastustusta, joten se siirrettiin päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.

Kokouksen alkuun saimme valtuutettujen ja espoolaisten toivoman tiedotustilaisuuden. Valtuustonpuheenjohtajana sain avata tilaisuuden seuraavin sanoin:

”Elämme todella poikkeusaikaa, jonka tulo oli itse kullekin meistä yllätys, vaikka vastaavia ennusteita olemme kirjoista ja tutkimuksista lukeneetkin. Suomessa ja Espoossa on hyvät valmiusjärjestelyt, jotka on nyt otettu käyttöön. Valmiuslain käyttöönotto taas on hallituksen ja eduskunnan toimi, joka antaa lisää mahdollisuuksia torjua koronavirustartuntoja, turvata näin terveydenhuoltomme kapasiteetin riittävyys ja ehkäistä tähän liittyviä kuolemia.

Erityistä riskiryhmää ovat iäkkäät ja monet heistä, joilla on perussairaus. Siksi vältämme kaikki kontakteja, joita vain voimme välttää, oli kyse koulusta, päiväkodista tai vaikka kauppareissusta.

Poikkeustilanteessa on tärkeää, että kaikki tiedämme, kuinka tulee toimia ja että saatavillamme on paikkansa pitävää tietoa. Ajantasaista tiedotusta on koko ajan lisätty myös Espoon verkkopalveluihin eri kielillä.”

Seuraavaksi kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä esitteli Espoon varautumista korona-virukseen. Hän aloitti kiittämällä niin johtoa kuin henkilöstöä siitä, että espoolaisten turvallisuus on taattu ja arki on sujunut. Hän vetosi espoolaisiin, että hyvä yhteistyö jatkuu vaikeanakin aikana.

Mäkelä muistutti, että kaikki kaupungit olemme samojen haasteiden edessä ja selviämme oppimalla toisiltamme. Tarvitsemme hyvää yhteistyötä myös hallituksen suuntaan kuntatalouden kurimuksessa pärjätäksemme.

Espoo on linjannut, ettei lomautuksia tällä hetkellä valmistella. Henkilöstöltä toivotaan kuitenkin joustoa siirtymissä niihin tehtäviin, tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspuolella, jossa pulaa tekijöistä on eniten. Espoon Terveyspalvelujen johtaja Sanna Svahn jatkoi esittelyä kertomalla, että ennalta tehdyt varautumissuunnitelmat on nyt otettu käyttöön ja tartuntoja pyritään ehkäisemään. Samarian terveysasemalle on keskitetty kaikki hengitystieoireisten hoito. Hoitoon pääsee tällä hetkellä hyvin ja puhelut menevät läpi.

Svahn jakoi vielä muutaman neuvon kotiin:
– Lievät oireet tulee hoitaa kotona
– Korona-puhelimesta saat apua arviointiin, p. 09 816 34600 ma–pe klo 7–18
– Seniorien (+70-vuotiaiden) arkea tukee Seniorineuvonta Nestori
Mielenterveyspalveluiden puhelin toimii huolipuhelimena, jos epidemiatilanne ahdistaa
Espoon kaupungin verkkosivuille jaetaan päivitettyä tietoa, käytä ensin sitä.
– Yhdessä pärjäämme hyvin.

Sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho kertoi etäopetuksen käynnistyneen hyvin, vanhempien palaute on positiivista ja lapset ovat aktiivisia. 1-3.-luokkalaisia on kouluissa läsnäollen ollut noin 850, jonka lisäksi kouluilla opiskelee 100 erityisen tuen oppilasta. Lukiossa alkoi neljännen jakson arviointiviikko, joka toteutetaan myös etänä.

Oppilas- ja opiskelijahuoltoa on tarjolla kaikille tarvitseville joko etänä tai tarvittaessa myös tapaamisin.

Kouluruoka tarjotaan kaikille halukkaille koululta haettavina eväspusseina, jotta ruuan tarjoaminen ei lisäisi lasten ja nuorten kokoontumisia, mutta kuitenkin varmistaen, että tarvitseville voidaan järjestää ruokailu.

Rinta-aho vetosi vanhempiin, että vaikka Espoossa tarjotaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta kaikille halukkaille, ne vanhemmat, joilla on mahdollista järjestää hoito kotona, tekisivät niin tartuntojen vähentämiseksi.

Kulttuuri-, liikunta- ja työväenopistojen palveluita on tarjolla digipalveluina.

Rinta-aho kertoi, että sivistystoimen henkilöstö on kiitettävästi liittynyt kaupungin henkilöstöpooliin tukemaan sosiaali- ja terveystoimen henkilöstövajetta. Suurkiitokset tästä myös meiltä valtuutetuilta.

Ruotsinkielisten sivistyspalvelujen johtaja Barbro Högström esitteli tarjolla olevia palveluita ruotsin kielellä. Hän kiitti perheitä yhteydenpidosta ja toivoi sekä perheille että henkilöstölle jaksamista etäopetuksen parissa. Hänen viestinsä kaikille espoolaisille oli huolehtia kodeissa normaalin arjen jatkumisesta pieninkin asioin.

Päätin infotilaisuuden seuraavin toivomuksin:

”Hyvät ystävät, paniikkiin ei ole syytä. On kuitenkin syytä suhtautua tilanteeseen vakavasti ja toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Vastakkainasettelu ei tällaisessa kriisitilanteessa auta ja myös poliittiset ryhmät Espoossa ovat sopineet, ettei poikkeustilasta, karanteeneista ja sairastapauksista nyt johtuvia tilapäisesti syntyviä enemmistöjä käytetä päätöksenteossa.

Hoidetaan kukin vastuumme kotona, työtehtävämme ja luottamustoimemme parhaan kykymme ja voimien mukaan. Toivon, että pyrimme poikkeuksellisena aikana säilyttämään malttimme niin arjessa kuin työasioissa. Voitetaan yhdessä ystävyydellä ja yhteydenpidolla eristyksen ja poikkeusolojen tuomat haasteet ja pelot.”

Inka Hopsu
Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
kansanedustaja