kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Tiina Elo peräänkuulutti parempaa johtamista ja nosti kolme keskeistä asiaa, ensimmäisenä työllisyyspalveluiden hoidon, joka kaipaa kipeästi uusia ratkaisuja. Arviointikertomuksessa ehdotetaan työllisyyden hoidon strategian laatimista ja sitä todella tarvitaan. On järjetöntä, että kaupunki maksaa Kelalle pitkäaikaistyöttömistä vuosittain liki 20 miljoonaa euroa sen sijaan, että raha käytettäisiin pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Toiseksi Tina Elo muistutti, että hyvinvointijohtamisen tulee olla kuntajohtamisen ydintä. Hyvinvointijohtamisen merkitys tulee korostumaan sote-uudistuksen myötä, kun kunnille jää vastuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Kolmantena Elo nosti esiin Espoon Asuntojen tilanteen. Espoon Asunnot valittaa tonttipulaa, mutta teknisen toimen johdon mukaan tonttipula ei ole ongelma. Päättäjänä minua ei kiinnosta se, kumpi on oikeassa, vaan se, että asuntoja syntyy valtuuston asettaman tavoitteen mukainen määrä, sanoi Tiina Elo kaupunginvaltuustossa.

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Susanna Rahkonen totesi, että tulevaisuudessa eniten kehitettävää on asioiden valmistelussa sekä päätöksentekoprosessien sujuvuudessa ja läpinäkyvyydessä. Nykyajan ongelmat levittäytyvät eri sektoreille ja niitä on kyettävä ratkomaan poikkihallinnollisesti. Tämä vaatii erityisen paljon johtamiselta, johon kuuluu hyvä päätösten valmistelu. Jos päätöksentekoprosessit pirstoutuvat eri toimielimille ja jos päätöksiä vielä muutellaan, kokonaisuus ei ole enää kenenkään hallinnassa. Olisi erityisen tärkeää, että päättäjille tuodaan tarvittava tieto ja myös aiemmat päätösvaiheet kerrotaan. Muuten kuntalaisten valitsemat päätöksentekijät eivät voi käyttää heille kuuluvaa valtaa, vaan sitä käyttää joku muu.

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu korosti, että työttömyys on kasvanut huolestuttavan korkealle 10,9 %:iin, kasvu oli 1,1 prosenttiyksikköä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt 1800 henkilöllä. Joukko on hyvin moninainen ja eri ryhmät tarvitsevat erilaisia keinoja työllistymiseen. Korkeakoulutettujen työttömyys on yhä korkeaa, vieraskielisen väestön osuus työttömistä on myös suhteellisesti erittäin suuri. Onneksi nuorisotyöttömyyden kasvu on saatu taitettua. Työllisyyden hoidon strategia olisi erittäin tarpeellinen. Kaupungin rooli työllisyyden hoidossa tulisi nähdä entistä vahvempana.

Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Mari Anthoni kysyi,että kun puhumme arviointikertomuksessa lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja osallisuudesta, kuuntelemmeko me myös espoolaisia lapsia ja nuoria ? Meillä on varaa korottaa veroja, meillä on varaa purkaa rahastoja, mutta meillä ei ole varaa säästää lastemme terveydestä, korosti Mari Anthoni.

Valtuuston varapuheenjohtaja Sirpa Hertell kertoi, että metron rakentamiskustannukset lisäävät painetta nostaa joukkoliikenteen lipunhintoja. Täytyy kuitenkin muistaa, että metro ei liikuta vain matkustajia vaan tuo myös uusia työpaikkoja ja uusia koteja – eli lisää verotuloja, joten raiteiden rakentamiskustannukset eivät saa jäädä yksin matkustajien maksettavaksi.

Tonttumuorin kaavaa Niittykummussa käsiteltäessä kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Risto Nevanlinnan mukaan muutaman kymmenen asukkaan pientaloryppään tilalle olisi paljon paremmin sopinut selvästi tiiviimpi townhouse-tyyppinen kortteli: pientalotyyppistä asumista, mutta kuitenkin kaupunkimaista, ja ennen kaikkea tehokkuudella, joka istuu paremmin peräti kahden metroaseman läheisyyteen. Tämä olisi ollut mahdollista toteuttaa niin, että se olisi istunut olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen sekä tehnyt tulevasta kaupungista vähän parempaa. Kun käsitellään kaupunkirakennetta tiivistäviä kaavoja metroasemien läheisyydessä, pitäisi käytettää parempaa harkintaa pientalojen sijoittamisessa ja etenkin niiden tiiviydessä.

Valtuutettu Saara Hyrkön valtuustoaloite maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta espoolaisnuorille herätti valtuustossa vilkkaan keskustelun. Nuorisovaltuutettu Nora Nevalainen kiitti aloitteesta, mutta ei pitänyt riittävänä kaupunginhallituksen vastausta ja toivoi, että kondomeja olisi vapaasti saatavilla siellä missä nuoret liikkuvat. Valtuusto toivoi äänestyksen jälkeen, että vastuu ehkäisystä jakautuu sekä tytöille että pojille ja että tytöille on tarjolla myös muuta kuin hormonaalista ehkäisyä.

Kokouksen aikana kerättiin myös tarvittavat nimet Saara Hyrkön aloitteeseen kaupunkipyörien toiminta-alueen laajentamisesta myös Espooseen.

valtuustoryhmä-23.5.20161

Kuvassa valtuustoryhmämme 23.5.2016 kesäisissä tunnelmissa valtuustotalon portailla. Vasemmalta Risto Nevanlinna, Päivi Salli, Heli Halava, Pinja Nieminen, Susanna Rahkonen, Saara Hyrkkö, Henna Partanen, Sirpa Hertell, Jyrki Kasvi, Tiina Elo, Inka Hopsu ja Mari Anthoni

Raportin kirjoitti Sirpa Hertell