Valtuusto etäkokousti maanantaina 25.4.2022. Ennen kokouksen alkua valtuuston puheenjohtaja Henna Partanen (vihr.) piti upean puheen juuri 50-vuotta täyttäneelle Meri Löyttyniemelle (vihr.). Puheessa Henna toi hienosti esiin, kuinka  50-vuotiailla Merillä ja Espoolla  on useita yhtäläisyyksiä; kunnioittavat erilaisuutta,  ovat kansainvälisiä sekä tekevät sinnikkäästi töitä kestävän kehityksen edistämiseksi

Henna päätti puheen Meri Löyttyniemen lempimottoon: Kohtuus kaikessa – myös kohtuudessa

”Joten nyt kohtuutta kohtuuteen ja toivotan Espoon valtuuston puolesta aivan kohtuuttoman paljon onnea merkkipäivän johdosta.”

Meri Löyttyniemi oli otettu onnitteluista ja hienosta puheesta. Hän kertoi, että on ollut puolet elämästään espoolainen, ja halunnut toimia paremman kaupungin hyväksi. Nyt tuoreessa roolissa valtuutettuna hän on ilahtunut laajasta osaamisesta sekä paneutuneesta omistautumista sekä Espoon henkilöstön että poliittisten luottamushenkilöiden piirissä. 

VALTUUSTON KOKOUS

Valtuuston kokouksessa ehdottomasti eniten puhututti  rasismin vastainen sitoumus, jonka kukin valtuutettu sai vapaaehtoisesti allekirjoittaa. Sitoumus perustuu oikeusministeriön ja tasa-arvovaltuutetun  valtakunnalliseen kampanjaan. Sitoumuksen tarkoituksena on sitouttaa valtuutettuja toimimaan työssään ja arjessaan rasismia vastaan. Aiheesta keskusteltiin 1,5 h ajan ja keskustelu polveli mm. antirasismin ja sen ideologian ympärillä. Perussuomalaiset näkivät, että sitoumusta voidaan käyttää sananvapauden kaventamiseen valtuustossa. 

Ryhmäpuheenjohtajamme Inka Hopsu muistutti, että valtuustossa on ennenkin tehty pelisääntöjä, joihin ryhmät ovat sitoutuneet, hän totesi myös, että valtuuston tilaisuuksissa on nähty inhottavaa rasistista käytöstä ja sitä pitää torjua.

Saara Hyrkkö (vihr.) summasi puheenvuorossaan hyvin, että. ajatus siitä, että rasisminvastaisuus kaventaisi sananvapautta, on ristiriitainen. ”Rasismi kun nimenomaan kaventaa rasismin kohteeksi joutuvien sananvapautta vaientamisen, pelottelun ja leimaamisen kautta. Kriittistä yhteiskunnallista keskustelua ja reippaitakin poliittisia mielipiteitä on mahdollista esittää ilman, että syrjii, lietsoo vihaa tai kyseenalaistaa toisten ihmisten ihmisoikeuksia.”

Tässä vielä kokonaisuudessaan rasismin vastainen sitoumus 

  1. Huolehdin siitä, että päätökseni edistävät yhdenvertaisuutta. 
  2. Puutun rasistisiin tilanteisiin sekä väkivaltaan ja vihaan yllyttäviin puheisiin ja tekoihin. 
  3. Kohtaan ihmisen. Tutustun ja yritän nähdä asian toisen näkökulmasta. Huomaan ennakkoluuloni. 
  4. Haluan oppia toimimaan paremmin. Kuuntelen, lisään ymmärrystäni ja tietoani rasismista ja syrjinnästä sekä opin.

Kaikki Espoon vihreät valtuutetut allekirjoittivat sitoumuksen ja yhteensä 64/74 valtuutettua allekirjoitti sopimuksen. 

Seuraavaksi kävimme läpi Espoon kaupungin vammaisasiamiehen selvitystä vuodelta 2021

Saara Hyrkkö (vihr.) painotti vammaisten  varhaisen vaiheen osallisuutta.” On tärkeää, että vammaisten ja paljon palveluita käyttävien asukkaiden ääni kuuluu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja että osallisuuden varmistaminen on vahva osa kaupungin ja tulevaisuudessa  myös hyvinvointialueen toimintakulttuuria.”

Saara Hyrkkö toi esiin, että hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnassa ollaan kiinnitetty vakavaa huomiota  terveysasemien ja muiden palveluiden saavutettavuuteen ja esteettömyyteen  

Noora Koponen (vihr.) nosti puheenvuorossa esiin, että vammaisasiamiehen mukaan ongelmia palveluiden saatavuudessa ja laadussa on ollut vaikeuksia erityisesti kuljetuspalveluissa, asumispalveluista ja henkilökohtaisessa avussa. Siis oikeudessa liikkua kodin ulkopuolella, oikeudessa omaan kotiin ja oikeudessa selvityä jokapäiväisestä arjesta mahdollisimman itsenäisesti.

Puheenvuoroissaan sekä Noora että Inka Hopsu nostivat  esiin erittäin tärkeän seikan, että vammaisten henkilöiden tarpeet ja palvelut eivät ole jatkossa vain hyvinvointialueiden vastuulla ja vammaisasiamiehen seurantaa tarvitaan. ”Ne ovat jatkossakin myös Espoon kaupungilla kun teemme kaavoituksia, suunnittelemme peruspalveluita, varhaiskasvatusta ja koulutusta, työllistymistä ja asumista, ympäristöä ja julkisen liikenteen esteettömyyttä. Vammaisuus on läsnä joka ikisessä asiassa ja aiheessa joka koskettaa espoolaista ihmistä.” Noora kiteytti.

Espoon kaupungin sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitykset vuodelta 2021  

Saara Hyrkkö kiitti hyvinvoinnin ja terveyden toimialan työntekijöitä suuresta venymisestä korona-aikana. Poikkeuksellinen tilanne on näkynyt dramaattisesti myös palveluiden heikkenemisenä. Saara toi esiin että on tärkeää, että sosiaali- terveysalan ammattilaisilla on mahdollisuus tehdä työtään hyvin ja osallistua myös sen palveluiden kehittämiseen.

 Noora Koponen toi myös esiin puheenvuorossaan, että kuinka tärkeää on henkilöstön osallistaminen  palveluiden kehittämisessä, oikeudesta saada vastuuta työssään sekä johtamisen laadun merkityksestä. 

 

ALOITTEET

Listalla oli  3 Vihreää aloitetta: 

Risto Nevanlinnan ja Inka Hopsun aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Espooseen. 

Risto Nevanlinna (vihr.) summasi kaupunkipuiston tarvetta. 

”Viime vuonna hyväksytyssä Luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelmassa nostetaan esiin ns. luonnonarvopuistot, jotka ovat kaupungin merkittävimpiä luonto- ja virkistysarvoja yhdistäviä alueita. Nimeltä mainitaan Pitkäjärvi, Kirkkojärvi-Gloms, Finnoonlahti ja Keskuspuisto. Nämä ovat juuri niitä alueita, jotka saariston lisäksi voisivat muodostaa Espoon kansallisen kaupunkipuiston ytimen, jos sellainen joskus päätetään perustaa.”

Inka Hopsu muistutti, että strategianeuvotteluissa asetettiin korkea ja tärkeä tavoite luonnonmonimuotoisuuden elpymisestä, se ei tapahdu ilman toimenpiteitä. Myös kansallisen kaupunkipuiston selvittämisestä sovittiin tuolloin, nyt asia olisi saatava liikkeelle viimeistään yleiskaavaprosessin yhteydessä.

Tiina Elo (vihr.) toi keskusteluun tärkeän näkökohdan että Espoo  tarvitsee nyt tärkeimpien luonto- ja kulttuuriympäristöarvojen kirkastamista ja tuki ajatusta, että tämä työ olisi luontevaa käynnistää suunnitteilla olevan yleiskaavatyön yhteydessä. Tiina uskoo, että tämä olisi myös asukkaiden suuntaan tärkeä viesti, että ymmärrämme ja arvostamme kaupunkimme luonto ja kulttuurihistoriallisia helmiä.

Nevanlinna jätti toivomuksen:  ”Valtuusto toivoo, että kaupunki käynnistäisi ensi tilassa Luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelmassa esitettyjen luonnonarvopuistojen edellyttämät selvitykset ja yleiskaavallisen tarkastelun, tarkoituksena perustaa neljä luonnonarvopuistoa, jotka voisivat toimia mahdollisesti myöhemmin perustettavan kansallisen kaupunkipuiston perustana.”

Toivomus meni läpi äänin:  JAA 35 EI 31 Tyhjä 7

Inka Hopsu (vihr.) jätti toivomuksen: ” Valtuusto toivoo, että Espoon kansallisen kaupunkipuiston perusselvitys toteutetaan viimeistään osana mahdollista yleiskaavaprosessia ja siinä huomioidaan kulttuurimaiseman ja -rakennusten tärkeä asema ja sisällyttäminen kaupunkipuistoon.”

Toivomus meni täpärästi läpi äänin: JAA 34 EI 33 ja Tyhjä 5

Pinja Niemisen ja Helka Hosian aloite peruskallion tarpeettoman räjäyttämisen välttämisestä. 

Pinja Nieminen (vihr.) toi puheenvuorossaan esiin, että kaupungistumisen kiihtymisen myötä hahmotetaan myös se, että paitsi merkittäviä rakennuksia, niin myös merkittäviä luontokohteita on osattava tunnistaa niin, että niitä osataan säilyttää seuraaville sukupolville. 

Pinja Nieminen teki toivomuksen

”Valtuusto toivoo, että kuntalaisia pyrittäisiin osallistamaan kallioalueiden kaltaisten kaupunkikuvallisesti merkittävien luontoalueiden valitsemisessa ja määrittelyssä.”

Toivomus meni läpi äänin: JAA 46 EI 16 Tyhjä 11

Mikki Kausteen ja Inka Hopsun aloite Henttaan kylätalon korjaamisesta ja vuokraamisesta alueen partiolaisten, yhdistysten ja asukkaiden käyttöön.

Mikki Kauste (vihr.) nosti esiin, että alueellisilla, erilaiseen harrastustoimintaan soveltuvilla julkisilla tiloilla tuettaisiin yhteisöllisyyttä sekä harrastamista ja edistettäisiin siten lasten ja nuorten sekä muiden asukkaiden hyvinvointia koronan jälkeisessä ajassa. Mikki toivoi, että asia etenee edelleen myötätuulessa aloitevastauksen suuntaan ja Henttaan kylätalon saadaan pikaisesti alueen partiolaisten, yhdistysten ja asukkaiden käyttöön. 

Vihreiden aloitteiden lisäksi oli Ira Hietanen-Tanskasen(kok.) Valtuustoaloite Espoon kaupungin lapsistrategian ja toimenpideohjelman laatimiseksi.

Toin puheenvuorossani esiin huolta nuorten tilanteesta, kasvavista koulupoissaoloista ja nuorten lisääntyneestä pahoinvoinnista. Esitin huoleni kuinka tukea nuorta, jonka koulunkäynti on vaikeutunut psyykkisistä syistä. 

Lopuksi käsiteltiin Johanna Värmälän(sd.) ja Liisa Kivekkään(sd.)valtuustoaloitetta erillisen esteettömyysohjelman laatimiseksi. Esteettömyysohjelma palautettiin  uudelleen valmisteluun, jotta vastauksessa voidaan huomioida vammaisneuvoston ja sen Rakennetaan Kaikille -työryhmän lausunto.

Inka Hopsu jätti kokouksessa aloitteen tilapäistä suojelua saavien ja turvapaikanhakijalasten varhaiskasvatuksen järjestämisestä Espoossa. 

Vihreiden aloitteissa oli valtuustossa hienoja voittoja luonnon puolesta ?

 

Seuraavan kerran Valtuusto kokoustaa 16.5.2022. 

 

Aurinkoista kevättä  toivottaen

Elli Keisteri-Sipilä, kaupunginvaltuutettu