Espoon kaupunginvaltuuston kokous 27.4.2020 järjestettiin koronapandemian vuoksi etäkokouksena. Vaikka valtuustotalolle oli mahdollista mennä osallistumaan Teams-etäkokoukseen, valtaosa valtuutetuista osallistui kokoukseen etänä kotoa käsin. Etäkokoukseen liittymistä, puheenvuoroja ja äänestämistä oli harjoiteltu edellisviikolla. Kokouksen asialista oli onneksi lyhyt. Valtuuston nimenhuuto, joka tavallisesti vie pari minuuttia, vei etäkokouksessa lähes puoli tuntia.  Valtuutettujen puheenvuoroille annettiin etäkokouksessa tavanomaiseen tapaan kolme minuuttia, mutta toisten puheenvuorojen kommentointi, nk. replikointi, ei ollut sallittua.  

Nimenhuudon jälkeen kokous keskeytettiin ja valtuusto sai kaupungin johtavilta virkamiehiltä katsauksen koronatilanteeseen ja sen vaikutuksiin kaupungin toimintaan. Yleisesti voidaan todeta, että Espoon toimenpiteet koronatilanteessa ovat olleet onnistuneita ja hoitokapasiteettia riittää sairastuneiden hoitoon.  Epidemian vaikutukset tulevat olemaan kaupungin taloudelle suuret. 

Kokous jatkui kaupungin omavelkaisen takauksen myöntämisellä Espoon Asunnot Oy:n otettavalle lainoille peruskorjauksia varten kohteissa Keskijuoksu 19, Leppälinnunrinne 5 ja Ankkuritie 6.

Kokouksen iso asia oli päätös Espoon osallistumisesta Tunnin juna Oy suunnitteluyhtiöön, joka hyväksyttiin äänestyksellä selvin numeroin 63-12. 

Turun tunnin juna tuo nykyistä nopeamman junayhteyden Helsingin ja Turun välille sekä luo mahdollisuuksia lähiliikenteelle radan molemmissa päissä. Liikennöinti voisi nykyisen arvion mukaan alkaa vuoden 2031 lopussa. Ihan lähivuosien hankkeesta ei siis ole kyse.

Tiina Elo piti vihreiden ryhmäpuheenvuoron, jossa hän korosti, että sitoutumalla hankkeeseen Espoo on mukana vauhdittamassa kestäviä liikenneratkaisuja ja koko Suomen raideverkon vahvistamista. Espoon Vihreät olivat myös jo etukäteen viestineet oman kantansa tunnin junaan.

”Olemme sitoutuneet kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin niin Espoon, Suomen kuin EU:n tasolla. Ilmastopäästöjen vähentäminen edellyttää, että uudet asuin- ja työpaikka-alueet tukeutuvat vahvasti kestäviin liikennemuotoihin.” 

”Turun tunnin junan tuoma uusi ratayhteys on tärkeä läntiselle Uudellemaalle. Uuden yhteyden avulla ruuhkautuvan Turun moottoritien varassa olevat alueet saadaan raideliikenteen piiriin. 

Espoon kaupunkiradan pikainen jatkaminen Leppävaarasta Kauklahteen on tällä hetkellä Helsingin seudun raideliikenteen kokonaisuuden kannalta merkittävin hanke – ja pääkaupunkiseudun kestävän kasvun näkökulmasta välttämätön.” 

”Vihreiden ryhmä kiittää asian valmistelusta ja kannattaa hankeyhtiöön osallistumista”, Elo totesi lopuksi. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen, vihreiden Johanna Karimäki korosti Tunnin junan olevan Espoon etu ja parantavan uusmaalaisten liikenneyhteyksiä. Karimäki muistutti Espoon kaupunkiradan ja Tunnin junan liittyvän oleellisesti toisiinsa, vaikka eivät olekaan samaa hanketta. 

”Vaikka Tunnin juna on virallisesti eri hanke kuin Espoon kaupunkirata, sitä ei voine toteuttaa ilman kaupunkirataa. Siksi uskon tämän päätöksen myös edistävän Espoon kaupunkiradan jatkeen toteutuspäätöksiä. Se toisi lisäraiteen Leppävaarasta Kauklahteen. Espoon Keskuksen asukkaiden junavuoroja voitaisiin tällöin tihentää.”

Mikki Kauste kaupunginhallituksesta muistutti Turun tunnin junan helpottavan koko läntisen Etelä-Suomen raideliikennettä, joka toimii tällä hetkellä hitaasti ja ajoittain epävarmasti puutteellisesta raidekapasiteetista johtuen. Lisäksi hän nosti esiin taloutta ja työllisyyttä tukevien julkisten hankkeiden merkityksen koronan jälkeen. 

Valtuusto hyväksyi Säterinkallionkulman ja Vuoritontun kaavat.  Kaupunkisuunnittelulautakunnan vpj. Risto Nevanlinna kertoi Säterinkallionkulman herättäneen paljon asukaspalautetta ja kaavassa huomioidun kaupunkisuunnittelulautakunnan näkemykset. 

Helka Hosia
Kaupunginvaltuutettu