Vuoden ensimmäinen valtuusto alkoi komeasti, kun Jyrki Kasvi kukitettiin valtuuston puheenjohtajaksi. Onnea matkaan Jyrki! Vihreiden painoarvoa vahvistaa, että meillä on seuraavat kaksi vuotta kaupunginhallituksessa kolme jäsentä: Sirpa Hertell, Tony Hagerlund ja Matti Kuronen. Menestystä vihreyden edistämiseen heillekin!

Kokouksen kuuma peruna oli keskustelu Olavi Loukon viralta pidättämisestä. Vihreistä moni allekirjoitti kesällä aloitteen valtuuston koollekutsumiseksi käsittelemään kaupunginjohtaja Marketta Kokkosen ja teknisen toimen toimialajohtaja Olavi Loukon saamia virkarikossyytteitä ja niistä johtuvia mahdollisia toimenpiteitä.

Valtuusto päätti äänin 57-7, 3 tyhjää, että Louko voi jatkaa virassaan oikeudenkäynnistä huolimatta.

Totesin omassa puheenvuorossani, että Vihreät eivät näe tässä vaiheessa perusteita Loukon viralta pidättämiseen. Oikeudenkäynti on alkamassa ja sen jälkeen on johtopäätösten aika.

Sen sijaan pidämme tärkeänä, että kaupungille laaditaan selkeät pelisäännöt siitä, miten kumppanuutta ja edustamista on soveliasta tehdä. Nyt on hyvä hetki uudistaa käytännöt avoimiksi ja läpinäkyviksi, kun uusi kaupunginjohtaja on aloittanut työnsä. Tässä on luottamushenkilöillä vaativa vaikuttamisen paikka.

Merva Mikkola kuvaili konkreettisesti rakennusliikkeiden vaikutusta Espoon kehitykseen menneinä vuosina: Demokratia jää kakkoseksi, kun Espoota kaavoitetaan ja rakennetaan. Tiivis yhteistyö rakennusliikkeiden kanssa on ollut vallitseva ”kaupungin tapa”, Espoon toinen luonto. Merva korosti sitä, että tärkeää on myös se, miltä kaikki näyttää ulospäin. Julkista keskustelua on voitava käydä ja toimintatavat on vihdoin muutettava. Vaikka juna meni jo, perävaunu jyskyttää vielä raiteillaan.

Tiina Pursulan ollessa estynyt, tein hänen puolestaan toivomuksen, että Mainingin koulun peruskorjauksessa huomioidaan iltapäiväkerhon tilatarpeet. Toivomus hyväksyttiin yksimielisesti.

Johanna Karimäki oli tehnyt valtuustokysymyksen pyöräilyn huomioimisesta ja edistämisestä liikennesuunnittelussa. Johanna kiitti hyvästä valmistelusta ja totesi, että tärkeintä on, että   liikennesuunnitteluyksikössä käynnistetään pyöräilyn edistämisohjelma. Espoossa pyöräilyn osuus nyt 7% ja se kasvattaminen olennainen tavoite. Kööpenhaminassa matkoista taitetaan pyöräillen peräti 55%. Suomen pyöräilykaupunkien ykkönen on Oulu 20%  osuudella.

Johanna totesi myös, että pyöräily vaatii lisää resursseja. Niitä saimmekin neuvoteltua tämän vuoden budjettiin.

Nina Knaapila puhui nuorisotilojen ja nuorisotoiminnan puolesta. Ne nuoret, jotka käyvät kaupungin nuorisotiloissa ovat useimmiten niitä, joita vanhemmat eivät kuskaa harrastuksiin. Näille nuorille kaupungin on järjestettävä matalan kynnyksen toimintaa kaupungin toimesta.