Viimeinen valtuuston kokous ennen kuntavaaleja venyi yli puolen yön. Vihreiden kädenjälki näkyi ja ääni kuului kuten kaikissa kokouksissa läpi valtuustokauden.

Aluksi käytiin laaja keskustelu taloudesta, kun käsittelyssä oli vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus. Sen yhteydessä linjattiin tukipaketista lapsille ja nuorille koronan aiheuttaman oppimis- ja hyvinvointivajeen paikkaamiseen. Lisätarve on vähintään 3 miljoonaa euroa. Vihreät ovat olleet aktiivisesti ajamassa lisärahaa niin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa kuin kaupunginhallituksessakin.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja Pinja Nieminen totesi, että hyvän arjen tekeminen kuntalaisille on työmme ytimessä: ”Hyvä arki tarkoittaa laadukasta koulutusta ja varhaiskasvatusta, lapsille turvattua vapaa-ajan viettoa, sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta, ikääntyneille inhimillistä elämää.”

Saara Hyrkkö arvioi puheessaan, että ”koronan aiheuttamat vauriot eivät katoa, vaikka tauti häviäisi maailmasta huomenna. Nyt ja tulevina vuosina tehtävät päätökset ratkaisevat, kuinka pitkiä jälkiä tämä pandemia jättää lasten ja nuorten hyvinvointiin ja oppimiseen.”

Johanna Karimäki korosti, että tässä yhteydessä valtuusto päätti perua säästötoimen ja tarjota iltapäivähoitoa myös tokaluokkalaisille syksyllä 2021. Lisäksi hän painotti, että ennaltaehkäisevään tukeen ja palveluihin panostaminen maksaa itsensä takaisin. “On tärkeää, että vahvistetaan olemassa olevia matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja, kuten Nuorisopoliklinikka Nupolin toimintaa ja kouluterveydenhoitoa. Lisäksi tarvitaan uusia auttavia matalan kynnyksen tukipalveluja kaiken ikäisille.”

Inka Hopsu muistutti, että lukiopaikkojen määrän riittävyys pitäisi varmistaa sekä siitä, että oppimisvaje kohdistuu myös toiselle asteelle. Lisäksi hän nosti nuorisotyön tärkeyden nuorten hyvinvoinnin haasteisiin vastaamiseksi: “Voisimmeko Helsingin esimerkin mukaisesti vahvistaa myös koulunuorisotyötä ja koronatukien myötä turvata Tyttöjen talon toiminnan jatkon?”

Seuraavaksi hyväksyttiin poikkihallinnollisten ohjelmien teemat tulevalle kaudelle. Niitä ovat: Kestävä Espoo, Elinvoimainen Espoo, Hyvinvoiva Espoo ja Tapahtumien yhteisöllinen Espoo. Yhteisöllisyys lisättiin mukaan Vihreiden esityksestä.

Kulttuuri- ja tapahtuma-alan ahdinko herätti paljon keskustelua. Mikki Kauste nosti esiin kulttuuri- ja tapahtuma-alan ahdingon koronan jäljiltä, kun työn tekemisen edellytyksiä ei ole ollut. “Kulttuuri tulee tarvitsemaan kaiken mahdollisen tuen noustakseen jaloilleen, tapahtumajärjestäjät tulevat tarvitsemaan kaiken mahdollisen tuen ja koko luovan kentän kaikki freelancer -toimijat tulevat tarvitsemaan kaiken mahdollisen tuen noustakseen jaloilleen.”

Mari Anthoni korosti ohjelmatyössä yhteistyön merkitystä, jotta löydämme uusia keinoja lisätä Espooseen työtä, työpaikkoja ja yrityksiä ja sitä kautta verotuloja. Kulttuurin ja tapahtumien lisäksi Mari nosti esiin matkailun merkityksen Espoon elinvoimalle ja kannusti käyttämään espoolaisten yritysten palveluja.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Mikki Kausteen toivomukset, että osana Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -kehitysohjelman toimintaa pyritään edistämään Kaiku-kortin entistä aktiivisempaa käyttöä ja että kehitysohjelmassa pyritään mahdollisuuksien mukaan tukemaan myös kulttuuri-ja tapahtuma-alojen yrittäjien sekä freelancer -toimijoiden toimintaa ja työllistämistä.

Saara Hyrkkö ja Mikki Kauste jättivät kokouksessa valtuustoaloitteen kulttuurin tukemisesta, jossa esitetään että Espoo ryhtyy toimenpiteisiin tukeakseen eri tavoin kulttuuri- ja tapahtuma-alojen yrittäjiä, työntekijöitä ja freelancereita sekä selvittää mahdollisuuden jakaa kulttuuriseteleitä kaupungin työntekijöille.

Kokouksen suurin ja kauaskantoisin päätös oli päätös Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta (POKE). Vihreät esittivät kaavalle oman ilmaston ja luonnon kannalta kestävän vaihtoehdon.

Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Henna Partanen totesi, että meidän valtuutettujen tehtävä on yleiskaavalla varmistaa, että kaupunkia rakennetaan taloudellisesti vastuullisesti niin, että palvelut on helppo järjestää, että asukkaille on riittävästi virkistysalueita, että luontoarvoja turvataan, että liikenne toimii ja että asuntoja on tarjolla kaikkiin elämäntilanteisiin.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Risto Nevanlinna totesi, että aivan liian suuri osa yleiskaavaehdotuksessa osoitetusta rakentamisesta sijoittuu luonto- ja metsäalueille. “Koko POKE-alue kattaa Espoon pinta-alasta kolmanneksen, ja suunnitellun rakentamisen toteutuessa 25 % eli neljännes yleiskaava-alueen metsistä hävitetään.”

Tiina Elo muistutti, että Espoo on profiloitunut vahvasti kestävän kehityksen edelläkävijäkaupungiksi. “Meillä on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja vastuumme luonnon monimuotoisuuden vaalimisesta on suuri. Siksi vihreiden esitykset kaupunkirakenteen vähäisemmästä hajauttamisesta ja arvokkaiden luontoalueiden suojelemisesta ovat kestäviä.”

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirpa Hertell nosti esiin Matalajärven alueelle tulevan rakentamisen aiheuttamia haittoja eikä voinut kannatta Laaksolahden Pitkäjärven ylittävän joukkoliikennesillan rakentamista. ”Järven ylittävä silta ei sovi järvenrantamaisemaan eikä Träskändan kartanon kulttuurimaisemaan”.

Saara Hyrkkö korosti monimuotoisen asumisen tarvetta. ”On paikkoja tiiviille urbaanille rakentamiselle ja on paikkoja väljemmälle pientaloasumiselle. Ja monenlaiselle sillä välillä. Itse haluan nähdä Espoon, jossa yhdistävänä tekijänä näille erilaisille alueille on luonnonläheisyys, luontoarvojen kunnioittaminen ja kestävä kehitys. Tässä kaavassa se ei ikävä kyllä riittävästi toteudu, mutta työ jatkuu.”

Kaavan palautusta ja hylkäystä kannattivat vihreiden lisäksi vasemmistoliitto, perussuomalaiset, siniset ja liberaalit. Esitykset hävisivät kuitenkin selvin numeroin.

Kun kello oli tässä vaiheessa jo pitkälti yli puolen yön, käsittelemättä jäivät vihreiden ilmastoaiheiset valtuustoaloitteet.

Tässä kokouksessa Vihreät jättivät kulttuuriaiheisen valtuustoaloitteen lisäksi seuraavat aloitteet:

  • Inka Hopsun aloite melonnan edellytysten parantamiseksi Espoossa
  • Henna Partasen aloite kerrostalorakentamisen laadun parantamiseksi
  • Henna Partasen aloite vegaaniruokavaihtoehdon tarjoamisesta kaikilla kaupungin järjestämillä aterioilla
  • Helka Hosian ja Risto Nevanlinnan aloite asuntotuotannon monipuolistamiseksi
  • Helka Hosian ja Pinjan Niemisen aloite peruskallion tarpeettoman räjäyttämisen välttämiseksi

Vastaukset näihin käsittelee aikanaan ensi sunnuntaina valittava uusi valtuusto.

Sirpa Hertell, Tiina Elo ja Risto Nevanlinna
valtuustoryhmän puheenjohtajisto