Valtuuston kokouksessa käsiteltiin toivomusponnet vuoden 2020 talousarvioon, josta oli muilta osin jo tehty päätökset budjettikokouksessamme 4.12.2019. Kolmen vihreän valtuutetun esittämät toivomukset hyväksyttiin yksimielisesti:

Jyrki Kasvi (vihr): Valtuusto toivoo, että Espoon pyörätieverkkoa suunnitellaan ja toteutetaan kokonaisuutena erillisten pätkien asemesta.

Tiina Elo (vihr): Valtuusto toivoo, että vuoden 2020 aikana tekniselle lautakunnalle tuodaan esitys konkreettisista toimista, joilla saavutetaan pyöräilyn edistämisohjelmassa asetettu tavoite nostaa pyörämatkojen kulkumuoto-osuus 15 prosenttiin vuonna 2024.

Henna Partanen (vihr): Valtuusto toivoo, että nyt hyväksyttävä tilainvestointiohjelma on kohteiltaan ja hankkeiden aloitusvuosiltaan vuoden 2021 talousarvion tilainvestointiohjelman valmistelussa pohjana siten, että siihen tehdään mahdollisimman vähän nyt päätettyjen kohteiden lykkäyksiä tai poistoja. 

Seuraavaksi valtuusto päätti yksimielisesti myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Finnoon Pysäköinti I -nimisen yhtiön lainalle. Kyseessä on kaupungin omistama yhtiö, joka rakennuttaa pysäköintihallin pian rakennettavalle Finnoon asuinalueelle.

Loput päätösasiat valtuustossa olivat valtuustoaloitteita. Vihreät valtuutetut osallistuivat aktiivisesti keskusteluihin.

Mari Anthoni (vihr) puhui lähiliikuntapaikkojen kehittämisestä Mika Heleniuksen (kok) aloitteen käsittelyssä. Marin mukaan lähiliikuntapaikat ovat tärkeitä matalan kynnyksen paikkoja vähävaraisille. Mari muistutti myös, että Espoossa on 11 koulua vailla liikuntakenttää, mikä asettaa lapset epätasa-arvoiseen asemaan. Lopuksi Mari puhui painokkaasti lähileikkipuistojen puolesta ja oli pahoillaan, ettei niitä mainita Espoon muuten hyvässä lähiliikuntaohjelmassa.

Käsittelyssä oli Mika-Erik Wallsin (vas) aloite psykiatrian sairaanhoitajien osaamisen hyödyntämisestä Espoon kouluissa. Pinja Nieminen (vihr) puhui opiskeluhuollon resurssien lisäämisen tarpeesta. Ensi vuoden lisäykset budjettiin kattavat vasta väestön kasvun tarpeen. Puheessaan Pinja sanoi: ”Psykiatrisille sairaanhoitajille on varmasti tarvetta ja ideaalitilanteessa heitä olisi vieläkin enemmän jalkaantuneina kouluille. Ylipäätänsä tämä kehityssuunta, että apua saa mahdollisimman lähellä koulua ja kotia ja kaikin puolin matalalla kynnyksellä on hyvä. Erityisen tärkeänä pidän jo olemassa olevien rakenteiden eli oppilashuollon vahvistamista ja myös kouluterveydenhoitajien kouluttamista käyttämään hyväksi todettua IPC-mallia sekä hoitoketjujen kuntoon saamista.” Lopuksi Pinja puhui yhteisöllisyydestä ja ongelmien ennaltaehkäisystä. Hän korosti koulukiusaamisen ja yksinäisyyden torjuntaa ja vetosi, että: ”Jokaisen nuoren pitäisi voida kokea, että hän on arvokas omana itsenään.” Valtuusto hyväksyi käsittelyssä kaksi toivomuspontta Espoon nuorisopoliklinikan eli Nupolin resurssien lisäämisestä.

Riikka Pakarisen (kesk) valtuustoaloite Laaksolahden jääurheilutoiminnan säilyttämisestä sai kannatusta valtuustopuheissa. Sirpa Hertell (vihr) peräänkuulutti Laaksolahden jäähallille ja jääurheilutoiminnalle jatkuvuutta. Sirpa muistutti alueellisesta tasa-arvosta ja saavutettavuudesta. Hän sanoi: ”Laaksolahden jääurheilutoimintaa tarvitaan, sillä muuten Pohjois-Espooseen jää vain yksi peltihalli. Kunnollisen hallin tarvitsevat muun muassa taitoluistelijat.” Lopuksi Sirpa kannatti puheessaan toivomusta, että katsomollisen sisähallin käyttöön saattamista kiirehditään.

Minun oma aloitteeni keittokatosten lisäämiseksi Rantaraitille ja Keskuspuistoon oli saanut hyvän pohjakäsittelyn teknisessä lautakunnassa. Aloitteessa esitettiin, että selvitetään mahdollisuudet parantaa eteläisen Espoon ulkoilumahdollisuuksia lisäämällä keittokatoksia Rantaraitille ja Keskuspuistoon. Puhuin siitä, että eteläisessä Espoossa on katvealue keittokatosten suhteen. Alueellisen saavutettavuuden vuoksi niitä olisi hyvä sijoittaa Suur-Tapiolan, Matinkylän ja Espoonlahden alueille. Yhdessä retkeily ja eväiden nauttiminen lisää yhteisöllisyyttä. Aloitevastauksessa todettiin seuraavaa: ”Espoon kaupunkitekniikan keskus selvittää mahdollisuuksia toteuttaa grillipaikka Rantaraitin varrelle vuoden 2020 aikana. Grillipaikasta ja sen soveltuvuudesta kerätään kokemuksia, jotka otetaan huomioon harkittaessa niiden toteuttamista muille alueille.” Teknisen lautakunnan jäsen Marjaana Siivola (vihr) kertoi valtuuston kokouksessa, että Teknisessä keskuksessa on jo aloitettu selvitys paikasta ja Rantaraitille soveltuvasta kiinteästä grillistä.

Kokouksen lopuksi syntyi keskustelua Espoon koulujen sisäilmaongelmista Marika Niemen (kok) aloitteen ”Espoon terveiden tilojen -ohjelman laatimisesta” käsittelyssä. Tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja, valtuutettu Henna Partanen (vihr) puhui. Hänen mukaansa prosesseja aina sisäilman havaitsemisesta korjaustoimenpiteiden tekemiseen on parannettu ja suoraviivaistettu, mutta epäjatkuvuuskohta on kuitenkin siinä, kun tiloista pitäisi lopulta lähteä. Hän sanoi: ”Sitten aletaan taistella siitä, että mikä on se avainlause, joka pitää löytyä AVIn tai Ympäristöterveyden lausunnosta? Miten toimia, jos käyttäjien oireet ja sisäilmatutkimukset eivät vastaa toisiaan?”

Hennan mukaan: ”Yhä edelleenkin viranhaltijataholla päätöksiä pitkitetään ja päätösvallasta kiistellään. Vastuuta pallotellaan virkamiesten, mutta myös eri lautakuntien välillä. Tässä toivoisin kaikilta väistelyn sijaan kollektiivista vastuuta. Ei pitäisi koskaan olla opettajien ja rehtorin tehtävä kerätä mittavaa määrää todistusaineistoa sisäilman todellisesta tilasta ja joutua taistelemaan sen puolesta, että he voisivat työskennellä terveissä tiloissa. Yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua olemaan huolissaan siitä, että tilat, joissa he viettävät koulupäivänsä, sairastuttaa heidät.”

Puhuin myös itse asiakohdassa ja nostin esiin Pohjois-Tapiolan koulun todella kriittisen tilanteen. Koulussa oireillaan heikosta sisäilmasta ja AVI on juuri antanut hälyttävän lausunnon koulun kunnosta. Kiitin tilajaoston puheenjohtaja Partasta siitä, että jaosto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään Pohjois-Tapiolan koulun tilannetta 16.12. Myös Mari Anthoni (vihr) puhui turvallisten ja terveellisten koulutilojen puolesta ja muistutti vuosien työstä tilanteen saamiseksi kuntoon. Asukkaita on kuunneltava paremmin.