Hei Vihreät ystävät!

Tämän kertainen valtuuston kokous tuntui loppuvan ennen aikojaan. Asioista keskusteltiin, mutta sen verran samanmielisesti, että kokous päättyi jo iltauutisten aikaan. Kokemus tämäkin.

Jos kokouksen esityslistaan ja asiakohtiin haluaa tutustua tarkemmin, se on ladattavissa tästä

Kun kokous käynnistyi, se eteni nopeasti Jyrki Kasvin nuijankopautuksilla asiakohtaan §9, johon pysähdyimme hetkeksi.

Pakankylän siirtolapuutarha
Asiana oli Pakankylän siirtolapuutarhahanke, josta kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenemme Risto Nevanlinna piti tärkeän puheenvuoron sekä jätti perustellun palautusesityksen. Riston näkökulmasta siirtolapuutarhan kaavaprosessi ei ole edennyt toivotusti, eikä kaavasuunnitelmassa oltu huomioitu kaupunkisuunnittelulautakunnan edellyttämiä asioita.
Nevanlinnan palautusesityksessä toivottiin ”asian palautusta uudelleen valmisteltavaksi siten, että päätöksenteon pohjaksi tehdään kaupunkisuunnittelulautakunnan esittämä analyysi siitä, missä Espoossa on tarvetta ja luontevia edellytyksiä käynnistää siirtolapuutarhahankkeita.”

Tiina Elo avasi prosessia kaupunginhallituksen jäsenen näkökulmasta. Aikaisemmin kaupunginhallituksessa asiaa käsiteltäessä pyrimme tekemään samansisältöisen palautusesityksen, mutta siellä hävisimme äänestyksen täpärästi.

Valtuustossa sen sijaan äänestys tuotti tulosta. Nevanlinnan palautusesitys voitti äänin 39-33, kolmen äänestäessä tyhjää, joten asia menee uudelleen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Risto Nevanlinnan puheenvuoro asiasta kokonaisuudessaan tässä.

Vanhuspalvelut
Pitkien puhuja- ja repliikkilistausten äärelle päästiin oikeastaan vasta vanhuspalveluista keskusteltaessa. Kokouksessa oli peräti kolme valtuustokysymystä vanhusten palveluista aina vanhuspalvelulain toteutumisesta kotihoitoon ja kotihoidon tilaan, ja ne niputettiinkin keskustelussa yhdeksi kokonaisuudeksi. Vanhuspalveluiden tila on jälleen viime päivinä ollut otsikoissa ja se kuului myös puheenvuoroissa.

Vaikka Espoon kaupungin vastauksia kysymyksiin yleisesti kiiteltiin, puoluekannasta riippumatta valtuutetut olivat yhtä mieltä siitä, että arvopohja tulee mahdollisesta sote-uudistuksesta huolimatta olla kunnossa. Espoon on huolehdittava ikääntyvästä väestöstään nyt, jatkossa ja aina. Lisäresursseja peräänkuulutettiin, niin rahan, henkilökunnan määrän kuin henkilökunnan työolojenkin osalta.

Inka Hopsu nosti jo keskustelun aikaisessa vaiheessa esiin näkemyksensä vanhustenhoidon henkilöstön vaihtuvuuden seuraamisesta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajamme Saara Hyrkkö piti ansiokkaan puheenvuoron, jossa korostettiin vastuullista rajanvetoa raskaan ja kevyemmän palvelun osalta. Huonosti pärjääviä ei voi yksinkertaisesti jättää yksin. Kaupungin tehtävänä on tukea elämän joka käänteessä ja jokaisesta on huolehdittava yksilön omien tarpeiden mukaisesti. Myös Saara korosti resursseja sekä niiden riittävyyttä, varsinkin ammattitaitoisen henkilökunnan osalta. Kaupungin vastuu on ilmeinen: ”Hyvällä johtamisella parempaa kotihoitoa.”

Saaran mukaan ”suunnitelmat ja strategiat muuttuvat todeksi vasta osuessaan yksiin toimintakulttuurin, arvojen ja työn tekemisen arkitodellisuuden kanssa.” Hän jätti myös toivomusesityksen, jossa ”valtuusto toivoo, että kotihoidon kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota henkilökunnan työhyvinvoinnin kohentamiseen ja esihenkilöiden johtamistaitojen vahvistamiseen.”

Tässä Saaran koko puheenvuoro.

Johanna Karimäen puheessakin korostettiin vanhuspalveluiden työn kuormittavuutta sekä sen vähentämistä. ”Espoon on parannettava tilannettaan.” Espoon kotihoidon työntekijöiden vaihtuvuus sekä sairauslomat kertovat hänen mukaansa myös omaa karua kieltään.

Mari Anthoni kiitteli muita puheenvuoroja, mutta peräänkuulutti samalla konkretiaa ja jämäkämpää otetta Espoon kaupungilta kaikkien niiden aloitteiden, toivomusten ja kysymysten osalta, joita vanhuspalveluista on valtuutettujen toimesta tehty. Asiat pitää saada puheista budjettiin.

Energiatehokkuus
Seuraavana asialistalla oli Hukkajahti-aloite, jonka tavoite oli energiakulutuksen vähentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen.

Tiina Pursula kehui aloitetta sekä nosti omassa puheenvuorossa esiin hävikkiruoan vähentämisen. Kiertotalouden kehittämistä on myös syytä tuoda enenevässä määrin sinne, missä ihmiset asuvat ja olevat. Hyvänä ideana Tiina Pursula nosti esiin ostoskeskuksen, joka perustuisi pelkästään kiertotaloudelle ja kierrätystuotteille.

Tiina Pursulan puhe.

Tiina Elo puhui tässä kohtaa kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuudesta. ”Espoon ilmastotyön kannalta on välttämätöntä, että kaupunki vähentää merkittävästi omien kiinteistöjensä energiankulutusta ja lisää uusiutuvien käyttöä. Kun investointiohjelma on tiukka ja säästöpaineet kovat, kannattaa kaupungin hyödyntää markkinoilla olevia uusia rahoitusratkaisuja.”

Nämä uudet rahoitusratkaisut tulisi nostaa isompaan rooliin energiainvestointeja tehtäessä. Tiina korosti, että maan hallituksen rooli sekä suora tuki kunnille energiatehokkuuden edistämiseksi ovat keskeisiä asioita.

Tiina Elon puheenvuoro kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Pitkäjärven kunnostus
Asialistalla oli myös Inka Hopsun valtuustoaloite Pitkäjärven kunnostamiseksi. Omassa puheenvuorossaan Inka korosti kuntien välistä yhteistyötä, koska valuma-alueet osuvat järvien osalta usein monen kunnan alueelle. Myös kunnianhimo pitää näkyä vesiensuojeluohjelmien toimeenpanossa. Uuden limnologin palkkaamista hän piti positiivisena asiana, joka toivottavasti vie vesiensuojelutoimintaa entistä määrätietoisemmin eteenpäin. Inka jätti toivomusesityksen, jossa ”valtuusto toivoo, että tulevan kunnostujakson puitteissa Pitkäjärven rannan peltojen riittävien suojavyöhykkeiden syntymistä kiirehditään.”

Inkan puhe Pitkäjärven tilasta löytyy täältä.

Muuta
§17 oli Valtuustoaloite kierrätysliikkeiden hyödyntämisestä toimeentulon asiakkaille. Vihreät pitivät voimakkaita puheenvuoroja aloitetta vastaan. Niissä korostettiin mm. sitä, että tällaisen aloitteen toimeenpano lisäisi eriarvoisuutta entisestään, sekä sitä, että kierrätyksen pitää koskea kaikkia, ei vain vähävaraisia. On yksinkertaisesti väärin, jos niiltä, joilla on jo valmiiksi vähän, nipistettäisiin tällä tavalla niitä vähäisiäkin valinnan mahdollisuuksia.

Tässä tämänkertainen kokous meidän eli Vihreiden osalta ja pähkinänkuoreen puristettuna.
Lisään vielä sen, että kaikki yllämainitut Vihreiden jättämät valtuustotoiveet hyväksyttiin yksimielisesti.

Kiitos ja oikein hyvää kevään alkua kaikille!

Terveisin
Mikki Kauste