(Vihreä valtuustoryhmä tiedote 9.11.2009) Vihreiden valtuustoryhmä vaatii, että Espoon on panostettava vuoden 2010 talousarviossa erityisesti ennaltaehkäiseviin peruspalveluihin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan juustohöyläsäästöjen sijaan.

– Joukkoliikenne on säilytettävä vähintään nykytasolla, jotta se tarjoaa todellisen vaihtoehdon oman auton käytölle. Vain näin saadaan liikenteen päästöt laskuun ja ruuhkia vähennettyä. Kaupungin on säästettävä energiaa omissa kiinteistöissään nykyistä tehokkaammin, valtuustoryhmän puheenjohtaja Knaapila linjaa.

Vihreiden mielestä taloudellinen tilanne edellyttää investointeja ihmisiin.

– Nyt on panostettava lasten ja perheiden ennaltaehkäiseviin palveluihin, jotta vältytään vielä kalliimmalta laskulta myöhemmin. Omaishoidon, päihdepalveluiden sekä lasten ja nuorten terapiapalveluiden riittävyys on turvattava, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Tiina Elo toteaa vakavana.

Opetukseen on saatava määrärahat, joilla luokkakoot pidetään kohtuullisina ja erityisoppilaiden integrointiin varmistetaan riittävät resurssit. Vihreät haluavat säilyttää jatkossakin lähikirjastot ja koulujen urheilukentät kaikkien espoolaisten käytössä.

Säästökohteita löytyy edelleen hallinnosta ja palveluprosessien kehittämisestä.  Palveluiden karsiminen ei voi alkaa lasten ja vanhusten käyttämistä lähipalveluista, vaikka monia palveluita voidaan tarjota verkossa ja keskittää.

Lisätiedot:

Nina Knaapila
valtuustoryhmän puheenjohtaja
nknaapila(at)hotmail.com
050-5231417

Tiina Elo
valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
tiina.elo(at)vihreat.fi
045 261 7447