Kaupunginvaltuusto kokousti eilen pitkään, mutta valitettavasti loppua kohden vähemmän hartaasti.

Asialistan kenties painavin asia oli vuoden 2010 tilinpäätös ja tarkastuskertomus. Kunnissahan varsinaisen tilinpäätöksen lisäksi tarkastuslautakunta arvioi säännöllisesti sitä, toteuttaako kaupunki tarkoitustaan sekä toisaalta, onko tarkoituksen toteuttamiseen varattu riittävästi resursseja. Monen Vihreän sekä muidenkin valtuutettujen puheissa toistui ennaltaehkäisevän työn merkitys.

Vihreältä kantilta käytiin keskustelua Kehä III:n varren uudesta ostospuistosta Kulloonmäkeen. Kaava hyväksyttiin vihrein toivein evästettynä, mutta toiveet eivät muuta sitä asiaa että Matalajärven tilanteen kannalta tarvittaisiin kokonaisnäkemys alueen tulevaisuudesta sekä toisaalta kaavan vaatimus ruokakaupasta ei ole lain mukainen eikä ruokakauppaa alueelle siten tule, elleivät keskusliikkeet näe sitä tarpeelliseksi.

Viimeisenä asiana esillä oli valtuutettu Seppo Huhdan (PS.) aloite maahanmuutosta Espoolle aiheutuvien kulujen selvittämisestä. Osa perussuomalaisten ryhmästä vaati äänekkäästi maahanmuuttajien kulujen ynnäämistä sentilleen; Huhta itse ynnäsi ”eksoottisista maista” Suomeen tulijat HIV-positiivisiksi tai ”sotakarkureiksi”, jotka vievät rahat ”vammaisilta pikkutytöiltä”.

Vaikka maahanmuuttajien palvelujen kustannukset sekä absoluuttisesti että käyttäjää kohden pitää olla tiedossa samoin kuin on tiedossa kirjastolainan kustannukset, ei ihan näin analyyttinen lähestyminen tainnut olla aloitteen tekijällä mielessä vaan sen sijaan lyömäaseen saaminen myöhempää käyttöä varten. Kaupunginhallituksen antama vastaus aloitteeseen kuitenkin hyväksyttiin lopuksi.