Espoon valtuusto istui 29.4. 2019 kokouksessa todella myöhään, mutta sekään ei auttanut, vaan osa asioista siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Illan tärkein asiakohta oli Raide-Jokerin tarkennetun hankesuunnitelman hyväksyminen laajalla enemmistöllä. Rakentaminen pääsee täyteen vauhtiin kesäkuun alussa, johon mennessä kuulemme tarkemmin projektin yksityiskohdista.

Raideliikennehanke parantaa joukkoliikennettä, vähentää liikenteen ilmastopäästöjä ja houkuttelee Espooseen uusia yrityksiä ja investointeja.

Vihreiden ryhmästä erinomaisia puheenvuoroja aiheesta käyttivät mm. Risto Nevanlinna, Tiina Elo, Sirpa Hertell, ja Mari Anthoni.

Kivenlahden metrokeskus, asemakaava ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen puhutti myös valtuustoa.

Kivenlahtelaisena Pinja Nieminen piti hienon puheen haastaen siinä sivussa keskustan Rossia, mitä tulee väestön pakkautumiseen pääkaupunkiseudulle.

Pinja teki yhdessä Tiina Pursulan valtuustoaloitteen kaupunkipyörien saamiseksi Espoonlahden alueelle. 47 valtuutettua allekirjoitti sen.

Pinja jätti myös valtuustolle toivomuksen, jotta alueen tontinluovutuksessa kiinnitettäisiin enemmän huomiota segregation ehkäisyyn. Toisessa toivomuksessa Pinja esittää, että kaava-alueilla kompensoitaisiin uudisrakentamisen aiheuttamaa viheralueiden vähenemistä.

Myös Tiina Pursula puhui Kivenlahden rapistuneen ranta-alueen elävöittämisen ja vehreyden säilyttämisen puolesta.

Sitten asialistalla oli Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennus ja peruskorjaus. Inka Hopsu piti puheen, jossa hän totesi päiväkodin purkamisen ja uuden rakentamisen järkevimmäksi vaihtoehdoksi.

Toinen vihreille tärkeä tavoite oli Jousenkaaren uuden koulun hankesuunnitelman hyväksyntä valtuustossa. Projektin pitäisi olla valmis syksyllä 2021. Tiina Elo puhui aiheesta, olihan hän Mari Anthonin kanssa jättänyt vanhan koulurakennuksen kohtalosta valtuustokysymyksen.

Mari totesi puheenvuorossaan, ettei prosessi ole ollut kunniaksi Espoolle ja se on herättänyt paljon epäilyjä.

Valtuuston kokouslistalla olivat myös toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi sekä vammaispalveluiden resurssoinnista. Noora Koponen piti aiheesta erinomaisen puheen joka perustui hänen saamaansa, huolestuttavaan palautteeseen.

Saara Hyrkkö toi puheessaan terveiset sosiaali- ja terveyslautakunnasta pitäen Espoon kaupungin toimintaa palvelujen aikataulujen suhteen anteeksiantamattomana.

Kokouksen loppupuolella Mikki Kauste piti vielä ponnekkaan puheen liittyen hänen ja Tiina Ahlforsin valtuustoaloitteeseen asiakasmaksujen perinnästä ja ulosotosta.