Käsittelimme vihreän eduskuntaryhmän kesäkokouksessa vanhuspalvelulakia. Vihreät kannattavat ympärivuorokautiseen laitoshoitoon hoitajien minimimitoitusta. Uskomme, että mitoitus turvaa inhimillisemmän hoidon. Toisaalta puhuimme myös kotihoidon ja kotipalveluiden puolesta. Jokaisella vanhuksella tulee olla hyvä ja arvokas vanhuus, mihin kuuluu myös kotona asumisen mahdollisuus ja siihen tuetut palvelut.

Hoidon tarve eri vanhuksilla on kovin yksilöllistä ja riippuu kunnosta ja siksi laissa on syytä korostaa henkilökohtaista palvelusuunnitelmaa. Pohdimme myös mitoitukseen liittyviä uhkia, kuten kuntien rahoituksen riittämättömyyttä. Lakiin liittyen on vielä paljon selvitettäviä kysymyksiä kustannuksista ja siitä, ettei mitoitus ole liian kahlitseva, vaan huomioi erilaisia olosuhteita. Hyvä vanhusten hoito on ihmisoikeus. Laitoshoidon parempi resursointi ei saa kuitenkaan olla pois vanhusten muista palveluista. Erityisen tärkeitä ovat ennaltaehkäisevät palvelut: hyvät terveydenhoitopalvelut, ateriapalvelut ja muut peruspalvelut sekä harrastukset.

Keskustelimme myös hoitajien jaksamisesta, työaikajärjestelyistä ja hoitotyön tärkeydestä osana kokonaisuutta. Ammattijärjestöjä on hyvä kuulla herkällä korvalla. Keskustelussa Satu Hassi esitti idean, että jokaisessa kunnassa tulisi tehdä tarkastuskäynti iäkkään vanhuksen luokse. Silloin selviää, onko vanhuksella kaikki hyvin, mikä on hänen kuntonsa tai palveluiden tarve.

Onnellisen vanhuuden rakennusaineita ovat hyvä hoiva, kotipalvelut, sosiaaliset suhteet ja tuttu asuinympäristö. Hyvä laitoshoito on tärkeää, mutta yhtä lailla tärkeää on huolehtia näistä muista palveluista. On jo korkea aika korjata puutteet hyvällä vanhuspalvelulailla.