Espoossa ollaan pitkään ja huolellisesti valmisteltu varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönottoa. Kaupunginhallituksen päätös ei ollut yksimielinen ja vihreiden edustajat äänestivät pohjaesityksen puolesta, joka oli mielestämme hyvin valmisteltu sekä vastuullinen ja espoolaisten lasten ja perheiden tasa-arvoa lisäävä. HS kirjoitti päätöksestä 9.11.

Hyvää päätöksessä oli, että ostopalvelupäiväkotien toiminnan annetaan jatkua, tätä myös kannatimme kaupunginhallituksessa. Vihreät ovat koko pitkän valmistelun aikana pitäneet ostopalvelupäiväkotien asiaa esillä. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on aiemmin päättänyt, että ostopalvelusopimuksista luovutaan vähitellen kun palveluseteli on otettu käyttöön. Kaupunki ei enää voi lainsäädännön mukaan hankkia varhaiskasvatuspalveluja suorahankintana, joten sopimuksista tulee vähitellen luopua. Pienissä ostopalvelupäiväkodeissa on kuitenkin edelleen satoja lapsia ja varsinkin osalla alueista niiden merkitys on iso eikä korvaavia paikkoja kunnallisella puolella välttämättä ole jos ostopalveluiden toiminta muutostilanteessa lakkaisi.  

Kokoomus esitti, että varhaiskasvatusmaksun päälle kuukausittain maksettavaksi maksettavan osuuden, eli palvelusetelin hintakaton, maksimitasoa nostetaan esitetystä 40 eurosta 50 euroon. Muiden kuntien kokemusten mukaan valtaosa palvelusetelipäiväkodeista ottaa hintakaton maksimitason käyttöön. Espoolaisille perheille kaupunginhallituksen päätös tarkoittaa vuodessa jopa 110 euron lisämaksua opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa päätetyn 440 euron sekä kunnallisen varhaiskasvatusmaksun päälle.

Varhaiskasvatusmaksuja on viime vuosina pienennetty lainsäädännöllä ja noin neljäsosa perheistä Espoossa ei maksa varhaiskasvatuksesta kunnallisessa päiväkodissa mitään. Palvelusetelipäiväkodeissa he joutuisivat maksamaan kuitenkin tuon 50 euroa kuussa.

Valtuuston enemmistö on vastikään päättänyt Taloudellisesti kestävä Espoo tuottavuus- ja sopeutusohjelmasta, jossa Kokoomuksen johdolla linjattiin tavoitteeksi vähentää kaupunkien investointitasoa. Yhtenä perusteena tälle oli päiväkoti-investointien määrän väheneminen, kun palvelusetelin myötä yksityisen varhaiskasvatuksen osuus kasvaa.

Me Vihreät haluamme, että jokainen perhe saa päiväkotipaikan läheltä kotia. Tämä vaatii, joko kaupungin oman tuotannon selvää lisäystä tai palvelusetelimallia, jossa maksut ovat pitkälti samalla tasolla kuin kunnallisella puolella. Espoossa on valtava tarve päiväkotipaikoille ja jatkuvasti keskustelemme siitä, että rakennetaanko Espooseen lähivuosina tarpeeksi päiväkoteja kasvavan kaupungin tarpeisiin. Espoossa on jatkuvasti lapsia ns. ylipaikoilla kunnallisissa päiväkodeissa, vaikka samalla alueella olevissa yksityisissä päiväkodeissa olisi tilaa. Yksityisen hoidon tuella tuettu varhaiskasvatus ei ole kaikille perheille nykymallissa vaihtoehto, koska siellä maksuttomuutta ei ole.

Kaupungin on lain mukaan tarjottava kaikille lapsille varhaiskasvatuspaikka eikä palveluseteliä ole pakko ottaa vastaan. Mitä korkeampi on yksityisen varhaiskasvatuksen kustannus perheille, sitä todennäköisemmin perheet valitsevat halvemman tai jopa ilmaisen kunnallisen päiväkodin eikä silloin julkisia päiväkoteja voida jättää rakentamatta. Investointikatto tulee nytkin vastaan ja tärkeitä hankkeita tippuu pois listalta. Koko palvelusetelin tavoite on tuoda yksityinen ja kunnallinen varhaiskasvatus kaikkien perheiden ulottuville ja tämä on ollut Vihreille peruste viedä palveluseteliä eteenpäin. 40 euron hintakatto ei sekään ollut ongelmaton, mutta olimme sen valmiit hyväksymään.

Kaupungin talousarvioesityksessä esitetään nyt miljoonien säästöjä perusopetukseen sekä lukiokoulutukseen ja myös varhaiskasvatuksen budjetti on erittäin kireä. Kaupunginhallituksen enemmistön päätöksessä palvelusetelin kertoimia ja yksityisen hoidon tuen kuntalisää nostettiin. Vaikka tukien nosto yksityisille palveluntuottajille on tietysti yksityisten näkökulmasta toivottu juttu, se tarkoittaa satojen tuhansien euron vuosittaisia lisämenoja kaupungin sivistystoimelle. Koska kaupungin talous on tiukilla ja ensi vuoden osalta budjettikehys on jo päätetty, on vaarana, että säästö kohdennetaan muualle sivistystoimeen. Mistä rahat otetaan?

Vihreiden mielestä vastuullista tässä taloustilanteessa olisi tullut turvata varhaiskasvatuksen, opetuksen ja lukiokoulutuksen laatu ja keskittyä torjumaan näihin keskittyviä leikkauksia. On mahdotonta hyväksyä, jos tämä päätetty merkittävä lisäpanostus yksityiseen tuotantoon johtaa lisäleikkauksiin kuntalaisille suunnattoman tärkeissä toiminnoissa.

Espoossa säilyy yksityisen hoidon tuen kuntalisä ja sen kehittämistä kannattaa tehdä jatkossakin palvelusetelin rinnalla, jotta jatkossakin Espoossa on monipuolista varhaiskasvatusta tarjolla. Tällä tuella yksityinen päiväkoti voi jatkossakin päättää itse minkälaisia maksuja asiakkaalta perii ja miten aukioloaikansa järjestää. 

Suomalaisista peräti 79 prosenttia on sitä mieltä, että voiton tavoittelua yksityisessä varhaiskasvatuksessa pitäisi rajoittaa. Pitkällä tähtäimellä ajattelemme, että koska varhaiskasvatus on nykyään osa koulupolkua, niin sen tulisi olla samoin periaattein toteutettua kuin peruskoulutuksen. 

– Helka Otsolampi ja Pinja Nieminen