Jätimme Risto Nevanlinnan kanssa maanantaina valtuustoaloitteen Porkkalan kansallispuiston edistämisestä. Aloitteen allekirjoitti myös 30 muuta valtuutettua. Aloitteessa ehdotetaan, että tulevan kansallispuiston osaksi liitetään myös Espoon saaristoa, kuten Pentalan ja Stora Herrön saaret. Kartalta katsoen nämä saaret ovatkin luonnollisena jatkumona Porkkalan alueelle.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on esittänyt kansallispuiston perustamista Porkkalaan ja lukuisat alueen kunnat tukevat esitystä. Ympäristöministeri Niinistö onkin luvannut selvittää Porkkalan mahdollisuudet kansallispuistoksi. Alueen asukkaiden ja toimijoiden vahvaa tukea tarvitaan, jotta asia etenee selvityksestä todeksi.

Porkkala on pääkaupunkiseudun viherkehän merellinen helmi. Se on suosittu retkeilyalue, jossa voi kulkea rantakallioilla. Niemen kärjessä on uimapaikka ja maailmallakin tunnettu lintujentarkkailupaikka Pampskatan.

Kansallispuistostatus parantaisi retkeilymahdollisuuksia entisestään. Uusi kansallispuisto vahvistaisi rakennuspaineiden uhkaamaa pääkaupunkiseudun viherkehää, jonka itäpuoli sai viime vuonna tärkeän vahvistuksen Sipoonkorven kansallispuistosta.

Porkkalan kansallispuiston uudelleen perustaminen olisi historiallisesti merkittävä teko, sillä Porkkalassa oli kansallispuisto ennen kuin alue luovutettiin Neuvostoliitolle sotien jälkeen.

Linkki valtuustoaloitteeseen: Petalan ja Stora Herrön liittäminen tulevaan Porkkalan kansallispuistoon