Aina välillä vie muutaman päivän, ennen kuin aivot suostuvat tajuamaan, mitä tuli luettua. Arvonlisäverolain muutos ulkomailta tilattujen lehtien verottamiseksi on tästä viimeisin esimerkki.

Manner-Suomen lehtitaloilla on nimittäin ongelma, Suomen verottajan tilattujen lehtien hinnasta perimä alennettu 10% arvonlisävero. Ahvenanmaalla veroa ei peritä, minkä seurauksena moni suomalainen lehti postitetaan Ahvenanmaalta. (Irtonumeroiden arvonlisävero on Suomessa normaali 24%.)

Suomen tulli ei ole perinyt lehdistä veroa, koska lähetykset ovat vähäarvoisia ja vero alittaisi pienimmän maahantuonnissa kannettavan veron määrän. Vuoden 2013 alusta pienin kannettava arvonlisävero on ollut viisi euroa, kun se siihen asti oli ollut 10 euroa. Tämä ns. Lex Verkkokauppa säädettiin estämään alle 43 euron hintaisten tuotteiden myyminen verovapaasti Suomeen Ahvenanmaalla sijainneista varastoista.

Suomi saa mitä tilaa. Kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin, Ahvenanmaa nimenomaan neuvoteltiin EU:n veroalueen ulkopuolelle. Ahvenanmaa on Suomen oma pieni (alkoholi)veroparatiisi, sillä poikkeusjärjestelyn ansiosta suomalaiset ja ruotsalaiset laivamatkustajat saavat edelleen laivoilta halpaa tax free -viinaa, kunhan ne poikkeavat matkalla Maarianhaminan satamassa. Alkoholin verovapaa postimyynti Ahvenanmaalta Manner-Suomeen ei sen sijaan ole sallittua, ei edes alle 22 euron pullojen.

Nyt tuo poikkeus laajennetaan alkoholin, tupakan ja parfyymien lisäksi koskemaan aikakauslehtiä.

Kyllä:

94 §
Verotonta on seuraavien tavaroiden maahantuonti:

24) tavarat, joiden kokonaisarvo on enintään 22 euroa, lukuun ottamatta tupakkatuotteita, alkoholia, alkoholijuomia, hajuvesiä sekä postimyyntinä hankittavia ja toimitettavia kerran viikossa tai harvemmin ilmestyviä sanoma- ja aikakauslehtiä.

Ja koska Ahvenanmaa on EU:n verorajan ulkopuolella, laki koskee paitsi Ahvenanmaalta myös muualta EU:n verorajan ulkopuolelta kuten Norjasta, Venäjältä tai Yhdysvalloista tulevia lehtiä. Ja ahvenanamaalaiset joutuvat maksamaan veroa Suomesta ja Ruotsista tilaamistaan lehdistä.

Hullummaksi menee, sillä veron maksavat ja arvonlisäveroilmoituksen veroviranomaiselle tekevät tavaran vastaanottajat eli yksittäiset lehtien tilaajat.

Kyllä:

101 d §
Lehden vastaanottajan on annettava 94 §:n 1 momentin 24 kohdassa tarkoitettujen sanoma- ja aikakauslehtien maahantuonnista Tullille veroilmoitus ennen lehden maahantuontia. Jos lehden vastaanottaja ei ole saanut myyjältä laskua ennen maahantuontia, veroilmoitus on annettava viimeistään laskun eräpäivänä.
Veroilmoitus voidaan antaa yksittäisestä lehdestä, lehtien tilauskaudelta tai tilauskauden osalta. Ilmoitusjakson pituus on enintään vuosi.

Veroilmoituksessa on ilmoitettava maahantuotavien lehtien tilausjakso, lehtien kappalemäärä, lehtien arvo sekä muut Tullin määräämät veron oikeamääräisyyden toteamiseksi tarpeelliset tiedot.

Voin kuvitella sen hässäkän, kun ihmisten ja yritysten ilmoitukset yksittäisistä ulkomailta tilatuista lehdistä alkavat vyöryä käsiteltäviksi. Ja sitten kehdataan horista norminpurkutalkoista ja sääntelyn purkamisesta.

Miten Suomeen tulevaa postia aiotaan valvoa esimerkiksi kirjekuorissa lähetettävien lehtien löytämiseksi? Kouluttaako Tulli lehtikoiria? Miltä muulta valvonta vie resursseja?

No onhan se tietenkin viranomaisista mielenkiintoista tietää, millaisia lehtiä suomalaiset ulkomailta tilaavat. Niissä voi tulla maahan vaikka virallisen poliittisen linjan vastaisia ajatuksia. Lain tuloksena on väkisinkin rekisteri siitä, mitä lehtiä suomalaiset maailmalta tilaavat.

Se vaan ihmetyttää, miksi tällaista veronkeruuapparaattia on lähdetty ylipäätään rakentamaan, jos ja kun paperilehtiä ei pian enää lueta saati tilata? Suomen lehdistön digitalisoituminen on toki edennyt hitaammin kuin monessa muussa EU-maassa, mutta emme mekään loputtomiin voi olla printtimedian ulkoilmamuseo.

Toivottavasti verkkolehdille ei keksitä jotain yhtä typerää, kun paperilehdistä saatavat verotulot hiipuvat.

Tuliko laki yllätyksenä? Pyytämättä? Ei ihme, sillä vain Suomen Kuvalehti näyttäisi kiinnittäneen asiaan huomiota. Kiitos siitä! Kustantajat eivät ole halunneet myöntää asiakkailleen kiertäneensä lakia postittamalla lehtensä Ahvenanmaalta. EU-alueen ulkopuolelta tulevat lehdet ovat niille suoria kilpailijoilta.

Lakia valmisteltaessa ja eduskunnassa käsiteltäessä kuultujen asiantuntijoiden luettelossa kiinnittää huomiota, ettei mukana ole ollut ketään, joka olisi edustanut lehtien lukijoita.