Neuvotteluissa Vihreät sai turvattua iltapäivähoitopaikan kaikille sitä tarvitseville 2. luokkalaisille sekä pidettyä iltapäivähoidon hinnat nykyisellään. Espoossa lisätään varhennettua englannin kielen opetusta alakouluissa yhdellä viikkotunnilla. Vihreiden ansiosta myös erityisopetukseen, avustajaresursseihin sekä koulukuraattoreihin saatiin neuvotteluissa lisäpanostuksia. Myös nyt toteutuva liikunta- ja nuorisojärjestöjen avustusten kasvu oli korkealla Vihreiden neuvottelutavoitteiden joukossa.

“Saimme neuvoteltua lasten ja nuorten palveluiden kannalta kriittisiin paikkoihin lisäresursseja. Kannamme jatkossakin huolta siitä, että Espoossa jo pitkään jatkunut tiukka talouskuri on johtanut kasvavassa kaupungissa tilanteeseen, jossa henkilökunta on kovilla asukkaille tärkeiden palveluiden tuottamisessa.” sanoo Espoon Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu

Sosiaali- ja terveystoimessa päätettiin luopua asiakasmaksujen korotuksista sekä lisätä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon resursseja. Nämä olivat neuvotteluissa Vihreiden kärkitavoitteita ja Espoon Vihreät onkin tyytyväinen niiden toteutumiseen.

“Erityisen iloinen olen panostuksista lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin sekä oppilashuoltoon ja vähävaraisten lasten harrastusten tukemiseen suunnattavista resursseista” Hopsu jatkaa.

Investointien osalta keskeinen kysymys oli tulevaisuuden kouluverkko erityisesti Tapiolan osalta ja Tietotien vuokrakiinteistön vaikutukset siihen. Kouluverkkoesitykset lukioiden ja Tapiolan koulujen osalta tuodaan päätöksentekoon helmikuussa 2018 ja samalla päätetään Meri-Matin lukion ja Aarnivalkean koulun tulevaisuudesta.

“On tärkeää, että Tietotien vuokrakiinteistöstä voidaan tehdä harkittu ratkaisu. Haluamme säilyttää Tapiolassa alakoulut ja turvata jokaiseen kaupunkikeskukseen lukion.” toteaa kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Espoosta tehdään pyöräilykaupunkia edistämällä pyöräilyä ensi vuonna nykyistä määrätietoisemmin. Länsiväylän varren pyöräilyn laatureitin suunnittelulle varattiin rahat ja talvikunnossapidon parantamisesta tehdään selvitys. Tähän työhön palkataan päätoiminen pyöräilykoordinaattori. Vesiensuojelua edistämään saadaan ympäristökeskukseen uusi työntekijä.