Kasvavalle kaupungille on ollut jo vuosia kallis urakka rakentaa ja korjata tuhansille uusille asukkaille kouluja, päiväkoteja ja liikenneyhteyksiä. Näiden päälle tulivat työttömyyden kasvu sekä soteuudistus, joka ei välttämättä tuo talouteen helpotusta, päinvastoin.

”Espoo on tuottanut omat sotepalvelunsa tosi tehokkaasti suhteessa siihen, mikä osuus rahasta lähtee uudistuksen myötä maakunnalle. Tällöin meille jää entistä pienempi verotulovirta”, Tiina Elo varoittaa.

Veroprosentti keinotekoisen alhainen

Jotta palveluiden laatu ei kärsisi, vihreät ovat olleet valmiita korottamaan kunnallisveroprosenttia puolella prosenttiyksiköllä Helsingin tasoon. ”Tässä tilanteessa veroprosenttia ei tule pitää keinotekoisesti alhaisena. Meillä on yksi Suomen alhaisimmista veroprosenteista, vaikka olemme yksi velkaisimmista kunnista”, Elo vertaa. Nyt niukkuus näkyy muun muassa siinä, että investointeihin eivät mahdu kaikki välttämättömät sisäilmaongelmaisten päiväkotien ja koulujen peruskorjaukset. Kaupunki on pakotettu viivyttelyyn ja vuokrasopimuksiin, jotka voivat tulla veronmaksajille pitkässä juoksussa kalliimmiksi.
Veroprosentin tarkistus ei silti vielä yksin riitä kaupungin talouden tasapainottamiseen, vaan samalla pitää huolehtia työllisyydestä ja edelleen tehostaa kaupungin omaa toimintaa, Elo painottaa.

Vihreillä käytännöllinen ote talouteen

Esimerkki järkevästä tehostamisesta oli luopuminen byrokraattisesta tilaaja-tuottajamallista, ja Elon mukaan säästöjä olisi edelleen mahdollista saada aikaan ilman palveluihin kajoamista.”Tarvitaan lisää poikkihallinnollista yhteistyötä siiloissa toimimisen sijaan. Koko organisaatiolla on oltava sama maali. Siinä uskon, että on vielä paljon tekemistä.”

Elo katsoo, että Espoon vihreät tuo kaupungin talouspolitiikkaan oman käytännönläheisen otteensa esimerkiksi ulkoistamisista päätettäessä. Yksityinen terveysasema on perusteltu, kun se sparraa kaupungin omaa toimintaa, mutta kiinteistönhuollossa osa toiminnoista voi olla taloudellisempaa hoitaa itse. ”Tehdään sitä, mikä on järkevää, eikä ajatella ideologisesti, että ulkoistus on aina pahasta tai hyvästä. Vihreä linja on, että olemme oikeiston ja vasemmiston välissä hakemassa pragmaattisia ratkaisuja eri tilanteissa.”

Vihreä politiikka tukee yrittäjyyttä ja kasvua

13Bvaalilehti_0558_preview

Kuntavaaliehdokkaat Tiina Pursula ja Allan Halme etsivät keinoja tukea yrittäjyyttä Espoossa. Kuva otettu Otaniemen Urban Millsistä.

Espoota ovat viime vuosina koetelleet it-alan rakennemuutos ja korkeasti koulutettujen työttömyys. Uusien työpaikkojen ja kaupungin verotulojen kannalta olisi tärkeää loihtia uutta yritystoimintaa, mutta miten siihen voisi vaikuttaa poliittisin päätöksin?

”Jokainen perustamatta jäänyt it-firma on Espoolle tappio”, toteaa vihreiden kuntavaaliehdokas Allan Halme.
Itse hän uskalsi perustaa oman mobiilialan yrityksen Nokialta saamansa lähtöpaketin turvin, mutta ilman tukea yritys olisi luultavasti jäänyt perustamatta. Näin on Halmeen mukaan käynyt monille keski-ikäisille it-alan osaajille, joilla on lapset ja asuntolaina huolehdittavana.

Yrittäjäksi ryhtyvän perhe tarvitsisi tauon lainan maksuun, ja tässä kaupunki voisi Halmeen mielestä tulla vastaan ainakin takaajan roolissa. Lisäksi Espoon tulisi Halmeen mielestä panostaa nykyistä määrätietoisemmin metron varren huokuttelevuuteen. Muuten Helsinki imuroi vetovoimallaan sekä startupit että suurten yritysten konttorit.

Espoo voisi myös kaavoittaa alueita, joilla pilotoitaisiin maailmalla kysyttyjä cleantech–ratkaisuja, jotka vähentävät päästöjä ja jätteen syntyä, ehdottaa kestävän liiketoiminnan asiantuntija ja vihreiden kuntavaaliehdokas Tiina Pursula.

Espoossa on paljon alan edelläkävijäyrityksiä, jotka hyötyvät referensseistä kotimarkkinoilla kasvattaessaan kansainvälistä liiketoimintaansa. ”Kun yritykset saavat demonstroitua ratkaisujaan ja saavat sitä kautta kasvatettua liiketoimintaa ja vientiä, se sataa suoraan Espoon laariin yhteisöveroina”, Pursula sanoo. “Kun Espoo investoi hankinnoissaan uuteen teknologiaan ja kestäviin ratkaisuihin, se myös säästää kustannuksissa pidemmällä aikavälillä”, hän huomauttaa.

Juttu on julkaistu Espoon Vihreiden kuntavaalilehdessä 2017 ”Vihreä Espoo”, toimittaja Iisakki Härmä. Kuvat Matti Rajala. Koko lehti luettavissa täällä