(Espoon Vihreät tiedote 25.5.2010) Vihreät haluaa säilyttää palvelut Espoon omissa käsissä.

– Haemme avoimesti ammattitaitoista liiketoimintajohtajaa. Haluamme kehittää Espoon palveluita. Tähän tarvitaan johtajia, joilla on visio Espoon palvelujen kestävästä kehityksestä. Tarvitaan ennakkoluulottomuutta, näkemystä ja pätevyyttä.

Tiukka taloudellinen tilanne vaatii muutosjohtajia, jotka pystyvät pitämään huolta hyvästä työilmapiiristä ja henkilöstön työhyvinvoinnista. Sairauspoissaolot ovat huolestuttavan suuria kaupungin henkilöstöllä. Avainhenkilöiden eläköityminen tuo suuria haasteita osaamisen siirtämiseen.

– Muutosjohtamisessa tärkeintä on varmistaa työntekijöiden jaksaminen. Se onnistuu ottamalla henkilökunta mukaan muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen. He tuntevat työnsä haasteet ja mahdollisuudet sekä asiakkaiden tarpeet parhaiten. Johtajan tehtävänä on ottaa kaikkien aivot käyttöön, ei vain yhdet, toteaa valtuuston tuleva (2011-2012) puheenjohtaja Jyrki Kasvi.

Espoon johtajilta vaaditaan vankkaa muutosjohtamisen taitoa, kun päiväkoteja, kouluja, terveyskeskuksia ja muita palveluja järjestään uusiksi palveluverkkouudistuksessa. Säästöjä ja laatua haetaan myös teknisen toimialan jakamisella tilaaja- ja tuottajapuoliin, mistä on jo sovittu kauden alussa valtuustosopimuksella.

Nykytilanne, jossa teknisen toimialan johtaja Louko on johtanut sekä palveluiden tuotantoa että tilaamista, ei ole tehokas. Siksi uutta toimialaa johtamaan haetaan liiketoimintajohtajaa.

Kritiikkiin Vihreät toteavat, että poliittisen ohjauksen lisäämiseen olisi paras ratkaisu ollut pormestarimalli.

– SDP ja kokoomus eivät tukeneet pormestarimallia. Aiemmin muut puolueet ovat valinneet johtajat. Espoon toiseksi suurimpana puolueena on luonnollista, että myös vihreät ovat mukana vaikuttamassa millä perusteilla kaupungin johtoa valitaan ja varmistamassa että kestävä kehitys tulee vahvemmin huomioitua kaupungin johtamisessa.

Lisätietoja:
Jyrki Kasvi
Jyrki.Kasvi(at)eduskunta.fi
kansanedustaja, valtuutettu
puh 050 511 3120

Marjut Joensuu
Espoon Vihreiden puheenjohtaja, varavaltuutettu
marjut.joensuu(at)gmail.com
puh 040 500 2828