Viikonloppuna Joensuussa järjestettiin Vihreiden puoluekokous. Tärkeimpänä asiana oli hyväksyä poliittinen tavoiteohjelma, jossa linjataan tavoitteita tulevalle eduskuntavaalikaudelle.

Tavoitteiksi asetettiin muun muassa: 

  • Uhanalaisten lajien suojelun parantaminen ja luonnontilaisten metsien, soiden ja vesistöjen pelastaminen.
  • Lastensuojelulain uudistaminen lapsen edun varmistamiseksi. 
  • Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen.
  • Perustuloa kohti eteneminen. 
  • Yrittämisen edellytyksien parantaminen ja innovaatioihin sijoittaminen.
  • Julkisen sektorin pienipalkkaisten, pääosin naisvaltaisten, alojen palkkakuopan korjaaminen.
  • Terapiatakuun toteuttaminen.

Lue tarkemmin tavoitteista Vihreiden poliittisesta tavoiteohjelmasta 2023-2027.

Espoon Vihreitä paikalla edusti puheenjohtaja Raimo Inkinen, varapuheenjohtaja Sofia Suomalainen sekä kansanedustaja Tiina Elo. Lisäksi paikalla oli lukuisia espoolaisia aktiiveja paikallisyhdistysten ja valtakunnallisten yhdistysten edustajina. Uudenmaan Vihreiden delegaatio oli ensimmäistä kertaa puoluekokouksen suurin.

Espoon Vihreät kiittää kaikkia poliittisen ohjelman valmisteluun, kommentointiin sekä satojen siihen esitettyjen muutosten tekemiseen ja käsittelyyn osallistuneita aktiiveja. Poliittisen ohjelman valmistelussa Vihreiden jäsendemokratia näkyy aidoimmillaan.

Tiina Elo kiitti ohjelmaprosessin avoimuutta ja osallistavuutta ja kävi pitämässä puheen kuntien ja erityisesti kasvukaupunkien riittävän rahoituksen puolesta. “On koko Suomen etu, että kasvavat kaupunkiseudut pystyvät huolehtimaan hyvän elämän ja sujuvan arjen edellytyksistä kestävästi.” hän painotti.

Espoolainen Timo Kilpiäinen kiinnitti puolestaan huomiota koulutuksen laadun parantamiseen tähtääviin tavoitteisiin: “Koulutuksessa on syytä pyrkiä palaamaan perusasioiden äärelle ja tässä ohjelmassa on siihen hyviä ja oikeanlaisia tapoja.” hän toteaa. Esimerkkeinä hän mainitsee tasa-arvorahan kouluille ja päiväkodeille sekä opettaja/oppilas -suhdeluvun kirjaamisen lakiin. 

Puoluekokouksessa käsiteltiin myös useita aloitteita, joista uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä koskevien tekniikoiden tutkimusta ja rahoitusta kirittävän aloitteen tekijöinä ovat olleet espoolaiset Marika Paavilainen, Laura Malme, Merva Mikkola, Marika Visakova, Teresia Volotinen ja Leena Vorne

Meri Löyttyniemi kävi kannattamassa aloitetta:

“Uusiutuvat energialähteet ovat juuri sitä, mihin eri maiden energiajärjestelmien pitää perustua. Niiden raaka-aine- ja materiaalikierrossa on kuitenkin haasteita, joita tulee ratkaista tietoon perustuen ja tuotannon koko elinkaarta tarkastellen, energiansäästöä unohtamatta.” Löyttyniemi perustelí aloitteen hyväksymistä.

Puoluekokous kannustikin aloitteen pohjalta eduskunta-  ja ministeriryhmiä edistämään vähäpäästöisten ja luontoystävällisten ratkaisujen tutkimusta ja kehitystä sekä julkisen sektorin määrärahojen lisäämistä tähän tarkoitukseen.

Joensuun puoluekokous oli ensimmäinen Vihreiden lähipuoluekokous kolmeen vuoteen. Raikuva nauru ja puheensorina todistivat sen, että kasvokkain järjestettäviä tapaamisia on kaivattu jo kovasti. Osana puolueen tuhannen kohtaamisen kampanjaa, näitä on onneksi luvassa vielä paljon lisää.