Espoon Vihreän valtuustoryhmän tavoitteena Espoon johtamisjärjestelmää kehitettäessä on läpinäkyvyyden lisääminen ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen. Pormestarimalliin siirtyminen olisi tähän tehokas ratkaisu. 

Vihreät ovat pettyneitä siihen, että viranhaltijoiden huolella valmistelema pormestarimalli kaatui Espoossa. Kokoomus ilmoitti asiasta median välityksellä. Espoo on tästedes yksi harvoista suurista kaupungeista, joiden ylimpään johtoon asukkaat eivät pysty suoraan vaaleissa vaikuttamaan.

“Muut puolueet eivät nähneet pormestarimallin etuja kuten me.” Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajan Jyrki Kasvi huokaa. “Nyt haluamme kehittää Espoon kaupunginjohtajamallia avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi.”

Tämä edellyttää muun muassa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tehtävien muuttamista kokopäiväisiksi.

“Espoo on pienen valtion kokoinen kunta. Sitä ei voi johtaa oman toimen ohessa”, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Henna Partanen painottaa.

Myös kaupunginjohtajan ja tärkeimpien johtavien viranhaltijoiden tehtävät tulisi muuttaa määräaikaisiksi, vaalikauden mittaisiksi. Se kannustaisi viranhaltijoita aktiiviseen vuoropuheluun ja avoimuuteen luottamushenkilöiden suuntaan yli valtuustoryhmärajojen. On tärkeää, että kuntavaalien tulos näkyy kaupungin Kaupunkia tulee viedä eteenpäin linjassa vaalituloksen kanssa.