Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina 20.5.2024 Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartan, johon on listattu toimenpiteet kaupungin ilmastotavoitteen saavuttamiseksi. 

“Vihreä ryhmämme on tehnyt vuosia töitä, jotta kaupungin ilmastotyö olisi systemaattista ja tuloksellista. Tiekartta antaa kaupunginhallituksessa vaatimiemme muutosten jälkeen edellytykset saavuttaa hiilineutraalius vuosikymmenen loppuun mennessä ja seurata vuosittain tavoitteen edistymistä” kiittää kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Henna Partanen

“Aikaa ei kuitenkaan ole hukattavaksi vaan päästövähennystoimissa on kiristettävä tahtia. Erityisesti rakentamisen ja maankäytön päästöjen hillitsemisessä sekä oman tilakannan energiatehokkuustoimissa kaupunki on avainasemassa”, Partanen muistuttaa. 

Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekarttaa on työstetty paitsi valtuutettujen ja kaupunginhallituksen myös Kestävä Espoo ohjelmaryhmän toimesta. 

“Espoon päästöihin vaikuttaa kaupungin oman toiminnan lisäksi sen asukkaiden kulutus- ja liikkumistottumukset sekä yritysten toiminta. Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää hyvää yhteistyötä kaikkien kesken. Espoon kaupungilla on erityinen vastuu keskittyä päästövähennysten saavuttamiseen omassa toiminnassaan. Se osaltaan tukee myös muiden edellytyksiä tähän”, Kestävä Espoo -ohjelmaryhmän puheenjohtaja Meri Löyttyniemi toteaa.

Edelläkävijyys ilmastokriisin ratkaisussa vaatii kaupungilta rohkeutta ottaa käyttöön keinoja myös ihmisten elämäntavoista aiheutuvien päästöjen merkittävään vähentämiseen.

“Liikenteen osalta avainasemassa on kestävien liikkumismuotojen määrätietoinen edistäminen. Sujuvat ja turvalliset kävely- ja pyöräilymahdollisuudet kaikille on otettava kaupungin kehittämisen lähtökohdaksi. Esimerkiksi kaupunkipyöräverkoston laajentamisessa on kyse myös espoolaisten yhdenvertaisuudesta”, kaupunginhallituksen jäsen Tiina Elo painottaa.

Vihreille on tärkeää, että kaupunginhallitukselle raportoidaan kerran vuodessa ilmastotiekartan etenemisestä sekä valmistellaan päätettäväksi mahdolliset lisätoimenpiteet, mikäli hiilineutraaliutta ei oltaisi saavuttamassa vuoteen 2030 mennessä.