Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto antoi tänään 31.8. lausunnon HSL:lle talous- ja toimintasuunnitelmasta. Vihreiden edustajat Tiina Pursula (vpj) ja Hanna Hukari vastustivat ehdotettua 5% korotusta lipun hintoihin sekä esitettyjä palvelutason heikennyksiä. Saimme tukea muille esityksillemme, mutta äänestyksen jälkeen konsernijaoston kanta lipunhintojen korotukselle oli valitettavasti myönteinen.

”Korona on pistänyt monen talouden ahtaalle ja lipun hintojen nousu vaikeuttaisi tilannetta entisestään. Joukkoliikenteen kulkutapaosuutta tulee kasvattaa, ja se ei onnistu lippujen hintoja nostamalla. HSL on myös keväällä lopettanut kokonaisia linjoja kuten linjan 238 kysymättä Espoon kantaa. Esitimme, että kaikki merkittävät palvelutasomuutokset tulee käsitellä myös Espoon konsernijaoston kanssa ja esittää vaihtoehtoisia toteutusmalleja ja niiden vaikutuksia. Tämä esitys hyväksyttiin yksimielisesti”, Tiina Pursula sanoo.

”HSL on tiukassa taloudellisessa tilanteessa, mutta laskua ei voida maksattaa nyt joukkoliikenteen käyttäjillä. Valtion joukkoliikennetukea ja kuntaosuuksia tulee hyödyntää tilanteen tasapainottamiseksi. HSL ehdotti leikkauksia lähijunaliikenteen palvelutasoon esimerkiksi A-junan vuorovälejä pidentämällä ja ruuhkautumista estävän suunnitteluohjeen periaatteista poikkeamista. Teimme muutosesityksen, että ruuhkautumista estävää suunnitteluohjetta on noudatettava myös nykyisessä tilanteessa ja esitys hyväksyttiin yksimielisesti”, iloitsee Hanna Hukari.

”Länsimetron toisen vaiheen liityntäliikenne tulee nyt suunnitella järkevästi ja kestävästi, jotta aiemmat liityntäliikenteen ongelmat eivät enää toistu. Toistimme aiemmin esittämämme linjauksen että Kivenlahden metron liityntäliikenne tulee suunnitella niin että palvelutaso säilyy ennallaan tai paranee linjaston vaikutusalueella. Tämä esityksemme myös hyväksyttiin,” Tiina Pursula jatkaa.

”HSL:n siirtyminen runkoliikenteeseen on tuonut joukkoliikenteen käyttäjille monia vaihtoja lisää, joka helposti tuo liikaa pituutta kokonaismatka-aikaan. Myös hitaampia suoria linjoja tarvitaan täydentämään joukkoliikennettä, eikä niitä saisi lopettaa. Vaihtojen sijaintipaikkoja tulee huolella selvittää ja kokonaismatka-aikojen nopeutta tulee parantaa. Tätä asiaa olemme tuoneet esille pitkään ja aiemmat esityksemme oli huomioitu jo virkamiesesityksessä,” päättää Hanna Hukari.

Vihreiden edustajat kannattivat, että jatkossakin lastenvaunujen kanssa voi matkustaa ilman matkalippua. Lisäksi konsernijaosto toisti aiemman Espoon kannan siitä, että C-vyöhykkeen rajan tulisi myös Espoossa seurata Kehä III linjaa.