Vihreät yli kuntarajojen yhtenäisinä Länsimetron liityntäliikenteen ongelmien pikaisen korjaamisen puolesta

HSL:n hallitus päätti tänään äänin 8-6 olla huomioimatta Espoon kaupunginhallituksen yksimielistä kantaa liityntäliikenteen ongelmien korjaamiseksi. Espoo esitti Espoonlahden merkittävästi kasvaneiden matka-aikojen korjaamiseksi neljän suoran ruuhkalinjan suunnittelun aloittamista mahdollisimman nopeasti. Lisäksi Espoo esitti mm. kuormittuneen Matinkylän aseman metrovuorojen tihennystä ruuhka-aikoina heti kun se on mahdollista.

Espoon esitystä tukivat HSL:n hallituksen kaikki neljä vihreiden edustajaa sekä kokoomuksen Espoon edustaja ja Kirkkonummen sinisten edustaja. Vihreät olivat siis ainoana ryhmänä yksimielisesti yli kuntarajojen länsimetron liityntäliikenteen ongelmien nopean ratkaisemisen puolella. Se ei valitettavasti riittänyt, kun esitystä vastustivat muiden kaupunkien kokoomuslaiset ja SDP:n edustajat.

”On kaikkien kaupunkien etu, että joukkoliikenne on sujuvaa koko alueella myös ennen Länsimetron jatkeen valmistumista. HSL esittää pieniä korjaustoimia sisäisille liityntälinjoille, mutta Espoonlahden suunnasta Kamppiin ajaville seutulinjoille ei löytynyt tukea. Espoon tämän hetkisistä 14,8 %:n maksuosuutta seutulinjoissa naapurikaupungit pitivät liian alhaisena, vaikka näistä kuntaosuuksien laskentaperiaatteista on päätetty jo HSL:n perustamisen yhteydessä. Jos Espoon maksuosuus seutulinjoissa ei ole ole oikea, korjataan sopimusta, mutta ei jätetä joukkoliikenteen käyttäjiä kärsimään kohtuuttomista matka-ajoista.” sanoo HSL:n varapuheenjohtaja Sirpa Hertell.

”Teimme valtavasti työtä kaupunginhallituksessa ja sen konsernijaostossa Espoon yksimielisten kantojen eteen, jotta liityntäliikenteen ongelmat saataisiin ratkaistua mahdollisimman nopeasti. Espoossa on nyt saavutettu yksimielisyys siitä, että erityisesti yhteyksiä Matinkylästä länteen on parannettava niin, että uuden linjaston matka-aikaongelmat saadaan ratkaistua. Lisäksi on palautettava heikentyneet sisäiset yhteydet. HSL:n hyväksymät kolme uutta yhteyttä eivät vielä näitä ongelmia korjaa, joten työtä täytyy vain jatkaa sitkeästi kokous kerrallaan”, toteaa Espoon kaupunginhallituksen ja konsernijaoston jäsen Tiina Pursula.

Espoon vihreät ovat pettyneitä HSL:n hallituksen päätökseen, mutta jatkavat edelleen työtä kaikilla rintamilla joukkoliikenteen parantamiseksi Espoossa.