(Tiedote Karimäki ja Pursula 16.2.2011)Vihreiden Karimäki ja Pursula vaativat, että Espoon ilmastonmuutoksen torjunnan toimenpideohjelma päivitetään kunnianhimoisemmaksi. Nykyiset toimenpiteet eivät riitä toteuttamaan Suomelle asetettuja ilmastotavoitteita.

Espoon tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä vähentää päästöjään pääkaupunkiseudun ilmastostrategian mukaiselle tavoitetasolle, joka on 4,3 tonnia hiilidioksidia asukasta kohden. Tavoitteen täyttämiseksi Espoo on tehnyt toimenpideohjelman, joka kattaa vuodet 2009-2030. Ohjelman vaikuttavuus on juuri arvioitu ulkopuolisella asiantuntijalla, ja samassa yhteydessä laskettiin myös ohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden päästövähennyspotentiaalit. Arvioinnin perusteella toimenpideohjelmassa esitetyillä toimilla pystytään saavuttamaan noin 2/3 Espoon päästövähennystavoitteesta. Lisätoimia siis tarvitaan.

”Espoon vihreät ovat ajaneet aktiivisesti kunnianhimoisempia ilmastotoimia. Ehdotimme, että nykyisen toimenpideohjelman päästövaikutukset lasketaan. Näin voimme tunnistaa alueet, joihin lisätoimet on järkevintä kohdistaa”, toteaa ympäristölautakunnan puheenjohtajaksi vanhempainvapaalta palaava Tiina Pursula. Selvityksen perusteella lisätoimia tulisi toteuttaa erityisesti maankäytön ohjauksessa ja asukkaiden ja yritysten aktivoimisessa mukaan ilmastotyöhön. ”Uudet asuinalueet on kaavoitettava hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle ja asukkaille on tehtävä helpoksi arjen ilmastoteot”, jatkaa ympäristölautakunnan puheenjohtajana toiminut Johanna Karimäki.

Ilmastotoimien tehostamiseksi on myös tärkeää ottaa ilmastonäkökulma osaksi kaikkea kaupungin päätöksentekoa. Esimerkiksi investoinnit olisi arvioitava myös siitä näkökulmasta, miten hyvin ne tukevat ilmastotavoitteita. Lisäksi kaikissa kaupungin yksiköissä tulisi tunnistaa, miten jokapäiväinen toiminta kytkeytyy ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. ”Tähän toiminnan juurruttamiseen tarvitaan kaupungin johdon vahva tuki. Olemmekin ajaneet kaupungin johtoryhmätasoista säännöllistä ilmastoasioiden käsittelyä, ja tätä suositellaan myös ulkopuolisessa arviossa”, lisää Tiina Pursula.

Lisätiedot:

Johanna Karimäki
kansanedustaja, valtuutettu, ympäristölautakunnan puheenjohtaja
johanna.karimaki(at)eduskunta.fi
gsm 050 5121948

Tiina Pursula
valtuutettu
tiina.pursula(at)gmail.com
gsm 040 5149507