ESPOON VIHREIDEN KÄDENJÄLKI NÄKYY OPETUKSESSA, ILMASTOTYÖSSÄ JA TALVIPYÖRÄILYSSÄ

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajan Sirpa Hertell Ryhmäpuheenvuoro 3.12.2020 valtuuston kokouksessa

Pitkäksi venyneiden neuvottelujen jälkeen saivat Espoon valtuustoryhmien puheenjohtajat sovittua ensi vuoden budjetista eli talousarviosta. Vaikeaksi neuvottelut teki tietysti korona, joka hämärtää tulevaisuuden suunnittelua ja taloudellisten muutosten arviointia. 

Vihreälle valtuustoryhmälle oli tärkeää, että neuvottelujen tuloksena lisää rahaa saivat mm. opetus, sosiaalipalvelut ja mielenterveyspalvelut ja liikkuvan nuorisotyön toinen yksikkö. Vihreät ovat tyytyväisiä, että talvipyöräilyyn ja järvien kunnostukseen saatiin lisäyksiä eikä pieniä kouluja ja kirjastoja suljeta Espoossa ensi vuoden aikana.

Investointiohjelmaan saatiin tarvittavat rahat Niipperin koulun liikuntatiloihin ja Jupperin koulun rakentaminen saatiin mukaan investointiohjelmaan. Jo vuosia  Jupperin koulu on joutunut toimimaan kahdessa paikassa, sekä siirrettävissä koulurakennuksissa että seurakunnan tiloissa. Myös Leppävaaran lukion suunnitteluun varattiin rahat ja kirjasto säilyy Viherlaaksossa. 

Reilu kuukausi sitten käytiin neuvottelut viisivuotisesta Taloudellisesti kestävä Espoo säästöohjelmasta, joka hyväksyttiin valtuustossa 19.10.2020. Siinä neuvottelutuloksessa me Vihreät emme olleet mukana, koska viisivuotiskaudelle suunnitellut leikkaukset nuorisopalveluihin, kirjastoihin, joukkoliikenteeseen, sosiaalipalveluihin ja vammaisten kuljetuspalveluihin eivät olleet inhimillisesti kestäviä. 

Muutama konkreettinen asia siitä mikä nyt käytyjen ensi vuoden talousarvioneuvottelujen myötä muuttui verrattuna kaupunginjohtajan esitykseen.

Vihreiden ryhmä valmisteli huolellisesti kunnianhimoiset tavoitteensa neuvotteluille. Meidän tavoitteissa tärkeintä oli vähentää merkittävästi opetukseen ja kulttuuriin kohdistuneita leikkauksia ja vahvistaa Espoon ilmastotyötä. Näiden osalta onnistuimme saavuttamaan tavoitteemme. Opetukseen lisättiin noin 4,6 miljoonaa euroa kaupunginjohtajan esitykseen verrattuna. Vihreille tärkeästä nuorisotyön vahvistamisesta emme olleet valmiita tinkimään ja saimme mitä tavoittelimme, Espooseen perustetaan toinen liikkuvan nuorisotyön yksikkö. Liikkuvan nuorisotyön kautta voidaan vähentää yhä kasvanutta nuorten pahoinvointia ja tukea espoolaisia nuoria, siellä missä tukea tarvitaan.

Koronan vaikutus on näkynyt koko maassa kasvavina mielenterveysongelmina mm. hoitojonojen pidentymisenä. Siksi vihreille oli tärkeää saada vahvistusta myös sosiaali- ja terveyspalveluihin, joissa hoitojonot ovat pidentyneet. Myös Espoossa ikääntyvän väestön tarvitsemat palvelut vaativat lisää voimavaroja, siksi miljoonan euron lisäys oli välttämätön.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen mukaisia kulttuurin ja taiteen perusopetuksen leikkauksia emme voineet hyväksyä. Neuvotteluissa taiteen perusopetukseen lisättiin puoli miljoonaa euroa ja kulttuurin toiminta-avustuksiin 100 000 euroa.

Kuntalaiset ovat olleet erityisen huolestuneita lähikirjastojen lakkauttamisesta. Vihreille lähikirjastojen säilyttäminen oli edellytys budjettisovussa mukana olemiselle ja ensi vuonna ei yhtään lähikirjastoa lakkauteta. 

Ei voisi olla budjettisopua ilman vihreiden kädenjälkeä ilmastotyöhön, järviemme suojeluun ja pyöräilyyn. Kaupungin ilmasto-osaamista vahvistetaan, talvipyöräilyn edellytyksiä parannetaan ja etenkin Pitkäjärven, Lippajärven sekä Hannusjärven kunnostamista kiirehditään.

Jo vuosia vihreiden esittämällä korjauslistalla olleet kaksi arvokiinteistöä saivat korjausta varten suunnittelurahaa.  Träskändan kartano on jo 15 vuotta odottanut korjausta ja upea Karhusaari pitää saada kuntalaisten käyttöön.  

Sitten kiitokset: Neuvotteluja johtanutta Christina Gestriniä, kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajia ja kärsivällisiä virkamiehiä- ja naisia kiitän lämpimästi. Vaikeassakin neuvottelutilanteessa voidaan saada tyydyttäviä tuloksia, kun luottamus neuvottelijoiden välillä säilyy.

Näiden lisäysten saaminen edellytti myös vihreältä valtuustoryhmältä ja lautakuntien jäseniltä asiantuntevaa valmistelutyötä ja pitkiä kokouksia. Olen ylpeä ja kiitollinen, että onnistuimme yhdessä tekemään espoolaisten ensi vuodesta paljon paremman.

– Sirpa Hertell
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja