(luonnoksista löytyi viime keväältä tämmöinen – no, parempi myöhään kuin ei silloinkaan)

Muistatte varmaan, miten Wikipediasta oli tulla Suomessa laiton. Ainakin Wikipedian rahoitusmalli, lahjoitusten kerääminen käyttäjiltä haiskahti poliisiviranomaisten nenään pahasti laittomalta rahankeräykseltä.

Sitä se ei kuitenkaan ole, ainakaan jos luetaan eduskunnan hallintovaliokunnan rahankeräyslaista vuonna 2005 laatima mietintö. Mietintö on asiakirja, jolla eduskunta paitsi hyväksyy tai hylkää tai muuttaa hallituksen esittämää lakia … myös ilmaisee mielipiteensä siitä, mitä laki tarkoittaa, ja miten sitä pitää tulkita. Jos ja kun laista joskus tehdään oikeudessa ennakkopäätös, myös mietintö luetaan.

Ja mitä eduskunta totesikaan hyväksyessään rahankeräyslain:

Internetissä voi olla tarjolla muun muassa ilmaisia kuvankäsittelyohjelmia, joiden yhteydessä ilmaistaan tilinumero ilmoittamalla vapaaehtoisuuteen perustuva mahdollisuus tehdä jonkinlainen suoritus kuvankäsittelyohjelman käyttöönotosta. Tällaista toimintaa on mahdollista, eri seikat kuitenkin huomioon ottaen, pitää normaalina kaupankäyntinä, joka ei kuulu rahankeräyslain soveltamisalaan.

Tässä yhteydessä voidaan nostaa esiin vielä sellainen esimerkkitapaus, että tiedonvälitystä harjoitetaan Internetissä niin, että ilmaiseksi työskentelevät vapaaehtoiset uutisten laatijat antavat tilinumeron myötä mahdollisuuden vapaaehtoiseen suoritukseen uutisten hyödyntämisestä. Saadun tiedon mukaan tällainen toiminta, jossa olisi vain vähän ammattitoimittajia, on yleistymässä maailmalla. Valiokunnan käsityksen mukaan on mahdollista tulkita tiedon hyödyntämisestä tehty vapaaehtoinen suoritus vastikkeelliseksi, jolloin ei ole kysymys rahankeräyksestä.

Eli tuon perusteella lahjoitus Wikipedialle on vapaaehtoinen vastikkeellinen suoritus, eikä Wikipedia rikkonut rahankeräyslakia pyytäessään käyttäjiltä lahjoituksia. Olisihan tuon voinut tietysti selvemminkin sanoa, mutta mietintökieli on tuollaista. Kannattaa vilkaista mietinnön lopusta, ketkä olivat vuonna 2005 hallintovaliokunnan jäseniä 😉

Mutta … rahankeräyslaki päivitettiin juuri elokuun alussa, eikä siinä päivityksessä otettu kantaa joukkorahoitukseen saati avoimen lähdekoodin projekteihin tai Wikipediaan muuten kuin toteamalla lakiesityksen perusteluissa, ettei joukkorahoitus kuulu rahankeräyslain soveltamisalaan.

Jos ja kun vastaavia tapauksia tulee ennen erityistä joukkorahoituslakia vastaan, toivottavasti myös rahankeräyslaista aiemmin annetut mietinnöt muistetaan silmäillä läpi. Siihen asti joukkorahoitus eri muodoissaan on lain näkökulmasta harmaalla vyöhykkeellä.