Tänään maan hallitus käsittelee kahta uutta ydinvoimalalupahakemusta, joista TVO:n Olkiluoto 4:n jatkoaika hylättäneen pohjaesityksen mukaan. Suomen laki ei tunne jatkoaikaa periaateluvalle, vaan hanke on toteutettava siinä aikataulussa, jolle lupa on myönnetty. Toinen hakemuksista, Fennovoiman muuttuneen hankkeen hakemus, saattaa mennä läpi. Puheenjohtaja Niinistö on ilmoittanut, että silloin vihreät jättävät hallituksen. Eduskuntaryhmä on asiassa yksimielinen.

Miksi sitten jättäisimme hallituksen? Siksi, että olemme sen äänestäjille nyt luvanneet ja hallitusohjelmaan on kirjattu, ettei hallitus myönnä periaatelupia uusille ydinvoimahankkeille. Meillä oli kaikkiaan hallitusneuvotteluissa lukuisia tavoitteita ja kolme ennakkoehtoa, joista päätimme yhdessä puoluevaltuuskunnan kanssa.

Ensimmäinen ennakkoehto oli, että hallitus vähentää köyhyyttä ja parantaa perusturvaa mm. nostamalla perusturvaa vähintään 100 eurolla. Tämä toteutui. Toinen ehto oli, että hallitus parantaa ympäristön ja ilmastonsuojelun tasoa esimerkiksi säätämällä ilmastolain. Uusi ympäristönsuojelulaki suojelee arvokkaat suot ja edellyttää teollisuuden päästövähennyksiä. Luonnonsuojelualueiden hankintaa ja Itämeren suojelua on lisätty. Ilmastolaki on eduskuntakäsittelyssä. Kolmas ehto oli, että hallitus ei myönnä periaatelupia uusille ydinvoimaloille.

Vihreät eivät kannata lisäydinvoimaa. Vihreä vaihtoehto perustuu energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen. Meillä Suomessa on kaikki edellytykset huipputeknologian kehittämiselle, jos vain kotimarkkinaympäristö sen sallii. Teknologian innovaatioilla ja älykkäillä sähköverkoilla parannetaan energiatehokkuutta ja säädetään sähkön tuotantoa kulutushuippujen mukaan.

Vuonna 2010 tehty arvio sähkönkulutuksesta vuodelle 2020 on jo todettu ylimitoitetuksi. Norjalainen Markedskraftin analyytikko Olav Botnen arvioi, että muutaman vuoden päästä päädytään pohjoismaisilla markkinoilla ylituotantoon, jonka seurauksena sähkön hinta laskee. Myös EU:n päästökauppa toimiessaan nopeuttaa kehitystä. On laitettava paukut energiatehokkaan, kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Kotimainen uusiutuva energia työllistää ja tuo huoltovarmuutta, sekä elävöittää maaseutua.

Olkiluoto 3:sen reaktorin piti olla toiminnassa vuonna 2009, mutta käynnistys on siirtynyt arviolta kymmenellä vuodella eteenpäin. Hinnaksi arvioidaan 8,5 miljardia euroa. Jos Suomen teollisuus olisi sijoittanut tällaisen summan uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen, työllisyyden hyöty olisi ollut melkoinen, oltaisi edistytty kohti kestävää energiajärjestelmää ja ulkomaisen energian ostosta päästäisiin eroon. Ruotsi ja Tanska ovat viimeisen viiden vuoden aikana rakentaneet käyttöön enemmän tuulivoimaa kuin Olkiluoto 3 tulee tuottamaan sähköä.

Fennovoiman ydinvoimalahanke on siinä mukana oleville yrityksille ja kunnille taloudellinen riski. Investointi on suuri, eikä Fennovoiman lupaama takuuhinta osakkaille vaikuta edulliselta vertailtaessa arvioihin sähkön markkinahinnan kehityksestä. Emme kannata Venäjän valtion liikelaitos Rosatomin ja Fennovoiman ydinvoimalahanketta. Vihreät edellyttävät, että hallitusohjelman sitoumuksesta pidetään kiinni.

Meillä on vielä lapsen kengissä pienimuotoinen, kuluttajien tuottama lähienergia. Kiinnostus pientuulimyllyjen ja aurinkopaneelien asentamiseen kasvaa koko ajan. Hajautetun uusiutuvan energian edistämisellä saisi positiivisia vaikutuksia Suomen vaihtotaseelle, energiaomavaraisuudelle ja cleantech-alan kasvulle.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksessä mahdolliseksi esitetty tuntinetotus tulee ottaa käyttöön. Tällä hetkellä pientuottajat ovat sähkömarkkinoilla keskenään eriarvoisessa asemassa, koska sähköyhtiön ei tarvitse korvata pientuottajan verkkoon syöttämästä sähköstä mitään.

Annetaan tilaa kotimaisille uusiutuville, innovaatioille ja teollisuuden cleantech –viennille!