Vihreät olivat opetuslautakunnassa vaikuttamassa siihen, että turvallinen iltapäivä -hanketta on jatkettu