Espoon Vihreiden yleiskokous päivitti lauantaina 23. tammikuuta yhdistyksen pelisääntöjä. Pelisäännöissä on kuvattu se miten me vihreät toimimme ja teemme politiikkaa Espoossa. Vihreiden keskeisenä periaatteena on avoin ja läpinäkyvä päätöksentekoprosessi, jossa päätösten taustalla vaikuttavat arvot ja perusteet ovat kaikkien arvioitavissa. Siksi haluamme pelisäännöissä jo ennen vaaleja määritellä esimerkiksi paikkajaon periaatteet ja valtuustoryhmän toimintatavat.

Pelisääntöjen lisäksi toimintaamme ohjaavat yhdistyksen säännöt.

PELISÄÄNTÖJEN PÄIVITYS

Espoon Vihreiden hallitus aloitti pelisääntöjen päivittämisen tulevia kuntavaaleja varten jo viime vuoden puolella perustamalla tehtävää varten pelisääntötyöryhmän. Tarkoitus ei ollut uudistaa pelisääntöjä kokonaisvaltaisesti, vaan lähinnä päivittää pelisäännöt vastaamaan tämän hetkistä tilannetta. Uudistuksissa huomioitiin muun muassa se, että nykyisin yhdistyksellä on kaksi työntekijää.

Espoon Vihreiden pelisäännöt löytyvät kotisivuilta:
www.espoonvihreat.fi/espoon-vihreat/

Tässä myös suoralinkki pelisääntöihin:
https://drive.google.com/file/d/1UKaK6r8cwtLOIEXf3oaG-cbgEbfmLved/view?usp=sharing