Ympäristölautakunta käsitteli 17.3 kokouksessaan kaupungin ilmansuojeluohjelman toteutumista vuonna 2010. Lautakunta esitti, että mittareita tarkennetaan esimerkiksi maankäytön tavoitteiden osalta ja seurataan myös suurten energiayhtiöiden päästöjä.

Tämä siksi, että maankäytön mittarina on nyt vain prosenttiluku, joka kertoo asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennetuista taloista. Ilmastonmuutoksen torjunnassa kaupunkirakenne on olennainen ja sen hallintaan tarvitaan tehokkaita toimia.

Ilmastonmuutoksen torjunnan toimenpideohjelman päivitykset ovat käynnissä. Asiaa valmistelemaan on perustettu työryhmä, jossa on edustajat eri toimialoista. On tärkeää viedä toimenpiteet toteutettaviksi kaikkialle. Opetuspuolella lapset oppivat kouluissa kierrättämään ja säästämään energiaa, rakennuspuolella rakennetaan energiatehokkaasti, kaupunkisuunnittelussa edistetään raideliikennettä jne.

Espoo on juuri sitoutunut Convenant of Mayors -ilmastosopimukseen ja vähentämään päästöjä 20 % vuoteen 2020 mennessä, mikä vastaa EU:n ilmastotavoitetta. Todettakoon, ettei nykyinen ilmastostrategiamme ole yhtä kunnianhimoinen (40 % päästövähennys 2030 mennessä on hitaammalla perusuralla). Mutta koska SITO:lla teetetyn konsulttiselvityksen mukaan nykyisellä toimenpideohjelmalla saavutetaan vain 2/3 tavoitteista, päivittämisen tarve on melkoinen!

Lautakunta antoi lausunnon myös Huopalahden vanhan kaatopaikan kunnostusluvasta. Onneksi kaatopaikka viimein kunnostetaan. Alueen linnustolle ja kaloille on aiheutettava mahdollisimman vähän häiriötä. Käsittelimme myös nitraattiasetuksen valvontaa, missä teemme yhteistyötä Vantaan ja Helsingin kanssa. Yhteisiä käytäntöjä haetaan. Kaksi kolmasosaa pääkaupunkiseudun hevosista asuu Espoossa. Pääsääntöisesti lannasta huolehditaan asianmukaisesti ja niin pitää ollakin, jotta Itämeri voisi paremmin.